دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ادبی، پدیدآورندگان، مجازات، مجازاتها، اجراهای، هنری،

و نشان ویژه معرّف نشریه که در قانون مطبوعات مجازات حبس از شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال برای آن در نظرگرفته شده است، با توجه به نوع جرم که به ندرت در... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اسرار، اطلاعات، مجازات، افشا، مجازی، ارتکاب

داشته باشد.این ارزش نباید جزئی و ناچیز باشد ،بلکه باید نسبت به موضوع پنهان شده دارای سود قابل توجهی باشد. 3 –لزوم ناشناخته بودن : این شرط یکی دیگر از شرایطی است که برای حمایت از اسرار... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازات، اختراع، مخترع، اختراعات، اسرار، اشد

ماده 15 در نظر داشته که منتهی به نقض حق دارنده حق اختراع شود و این در حالی است که در نقض قریب الوقوع هنوز نقضی پدیدار نگشته است.170 یکی از ایرادات وارد بر ماده 61 این است که میان تجاوز... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اختراع، مجازات، مخترع، اختراعات، الوقوع، اسلامی

ی توان حکم به پرداخت خسارت را نیز صادرکرد.161 اشکال دوم این ماده نیز جمع مجازاتی است که درهر دو ماده بدان اشاره شده است و شدت جرم ارتکابی به هرمیزان که باشد ، قاضی باید هر دو مجازات جزای... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مجازات، اسلامی، مجعول، مبادرت، اسرار، متقلّبانه

باشد.اما در مورد حمایت های کیفری از نشانه های جغرافیایی باید به دو جنبه متفاوت حمایت که در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی و همچنین قانون مجازات اسلامی وجود دارد توجه کنیم. ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نادیده گرفتن حقوق دارندگان اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و سایر موشوعات حقوق مالکیت صنعتی از آنجاکه ممکن است آثار زیانبار اجتماعی واقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه داشته... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، مخاطب جذب، قهرمان، مخاطب ارتباط، جذب، کودک متناسب

ندارد باید اخلاق را بیان کنیم ولی خیلی لطیف باشد بچه‌ها آن چیزهایی که می‌بینند را از آنها دریافت‌های رفتاری می‌کنند و تقلید می‌کنند و الگو می‌گیرند. و نه من فکر نمی‌کنم یک همچین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اخلاقی، جذاب، بچه‌ها، می‌خواهیم، بگوییم؟، برنامه‌سازی

برنامه‌های ترکیبی در تیراژ خودشان ترانه را وارد کردند. حالا ما بیاییم و به جای ترانه برنامه را با یک سؤال شروع کنیم و یا یک صحبت که مثلا ابتدای برنامه بگوییم: سلام اسم این برنامه... متن کامل

By 92, ago