دانلود پایان نامه

یا حکم دادگاه برای تفتیش منزل این حق ساقط خواهد شد.297
برای حکم تفتیش منزل باید سه قاضی حکم بدهند و در صورت ضرورت و فوری بودن یک قاضی نیز کفایت می کند. در مواردی نیز که خطر عمومی و قریب الوقوع و یا خطر آسیب زدن به زندگی مأمورین با دستور سایر مسئولین قضایی نیز می توانند منزل را بازرسی کنند.298
4.5.3.3 بندچهارم) ابعاد حق بر مسکن در آلمان
مسکن نیز باید دارای شرایط و ابعادی باشد و حقوق دانان آلمانی برای حق بر مسکن و ابعادش را بر شمرده اند. برای مثال دسترسی به آب سالم و بهداشتی، گاز وبرق، محافظت در برابر سرما و گرما، باد و باران، دسترسی به مدرسه و بهداشت و تجهیزات پزشکی از مصادیق این حق در آلمان بر شمرد.299
و علاوه بر این دولت موظف است از تمام شرایط استفاده کند تا تمام افراد از حق مسکن بهره مند شوند.
مفهوم حق بر مسکن مفهومی بالاتر ار سقفی روی سر است. و در حقیقت باید در بر گیرنده صلح، آرامش و امنیت باشد. تمایل برای داشتن امنیت، آسایش خاطر، اصل قابل دسترسی و عمومی بودن از ابعاد حق بر مسکن است. علاوه بر این حق بر مسکن شامل احساس امنیت از اخراج است. و اخراج اجباری و بدون رضایت از موارد ناقض حقوق بشر است.
درآلمان حق بر مسکن دارای ابعاد مختلفی است که برخی از این ابعاد بدین صورت شرح داده شده است:
– به رسمیت شناختن حق هر انسانی مبنی بر اینکه هر فردی باید دارای مسکن متناسب و استاندارد باشد.
– دسترسی
– امنیت حقوقی مالکیت ( عدم پرداخت غرامت و مالیات استملاک و یا جابجایی اجباری )
– در دسترس بودن مسکن کافی
– ممنوعیت تبعیض برای دسترسی به پناهگاه و منزل
– توجه خاص برای منزل افراد ی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند.
– قابل پرداخت بودن قیمت مسکن
– پذیرش و کیفیت
– شرایط مناسب(برای مثال کاری که به سلامتی آسیب می زند و یا حریم خصوصی را نقض می کند)
– تنظیمات مناسب(ماننند دسترسی به مکان های آموزشی و تربیتی)
– در نظر گرفتن سبک زندگی و شرایط زندگی هر فرد
وظایف دولت:
– به رسمیت شناختن حق هر فرد در دسترسی به مسکن مناسب
– به رسمیت شناختن حقوق مسلم افراد در اموال و مالکیت
تدابیر دولت (حفاظت)
– اقدامات در برابراقامت اجباری و یا جابجایی اجباری و پراخت غرامت
– اقدامات برای محافظت از اموال و دارایی
– اقدامات در برابر افزایش غیر منطقی اجاره بها
(تدابیر دولت)
-ایجاد قوانین و طرح مسکن ملی
-ارائه کمک برای تهیه مسکن برای افراد نیازمند
-دسترسی به اموال حق مالک شدن برای همه مردم
-ارائه اطلاعات دقیق مسکن برای اسکان
-استفاده از دستور العمل های بهداشتی
با این توصیفات می توان فهمید که همه افراد حق داشتن مسکن مناسب و مطابق با ارزش های انسان را دارند. و دولت موظف است که به این حق بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بنگرد و این حق را برای همه افراد رعایت و لحاظ کند.300
علاوه بر موارد بالا دولت ها موظف هستند که این موارد را رعایت نمایند:
– کمک های مالی تأمین مسکن برای گروه های اجتماعی
– ارائه مکان مناسب برای مسافرین
– تهیه مسکن مناسب برای قربانیان بلایای طبیعی و یا افراد نیازمند.301
6.3.3 گفتار ششم ) حق بر رفاه
1.6.3.3 بند اول) تعریف رفاه
تعاریف زیادی از رفاه وجود دارد اما انچه که تعریف غالب است این تعریف است:
هر آنچه که زندگی را لذت بخش تر می کند.
اما در تعریف رفاه اجتماعی آمده است: تمام اقدامات اقتصادی برای کاهش فقر و از بین بردن فقر است.302
دایره المعارف آلمان نیز این واژه ها را معادل رفاه می داند: شرایط دلپذیر ،خوب بودن ،سلامتی ،مراقبت در برابر بیماری 303
هدف و وظیفه کمک های اجتماعی این است که انسان قادر باشد مطابق با شأن انسانی خود زندگی کند. در این راستا باید تمام مؤسسات رفاه اجتماعی در چهارچوب وظایف خود همکاری کنند.304
کمک های اجتماعی را افرادی که خود قادر به کار کردن هستند و می توانند با دارایی خود زندگی کنند دریافت نمی کنند.305
در منشور اجتماعی حقوق بشر اروپا در این باره آمده است.
هر یک از کشورها باید شرایط یک زندگی استاندارد را به رسمیت بشناسد که افراد قادر به تأمین خوراک. پوشاک و مسکن خود باشند و کشورها باید برای رسیدن به این مهم با یکدیگر همکاری کنند.
– همه افراد باید در برابر گرسنگی محافظت شوند.
– باید توزیع عادلانه مربوط به موادغذایی در جهان با در نظر گرفتن مشکلات صادرات و واردات کشورها تضمین گردد.
– برای بهبود روش های تولید، حفظ و توزیع مواد غذایی با استفاده از دانش فنی و علممی انتشار اصول تغذیه و اصلاح سیستم کشاورزی با هدف توسعه کارآمد باید به کار گرفته شود.306
2.6.3.3 بند دوم) کمک های اجتماعی
راههای کمک های اجتماعی شامل موارد زیر است:
الف) راهنما برای امرار معاش
کسی که قادر به تأمین زندگی خود نباشد و نتواند با کار زندگی خود را تأمین سازد برای مثال بیکار باشد و یا بر اثر کهولت سن نتواند به کار ادامه دهد در این صورت است که می تواند برای کمک امرارمعاش خود از اداره رفاه تقاضای کمک کند. این تقاضا می تواند سبب کمک پرداخت تسهیلاتی برای اوشود.307
پرداخت کمک های اجتماعی برای چند گروه است:
هر کس که درآمدش یا اموالش تکاپوی زندگی او را نکند وبه 65 سال کامل رسیده باشد یا 18 سال کامل را داشته باشد و طبق نطر بیمه گذار مشمول کاهش کار می شوند.
به این افراد علاوه بر کمک های اجتماعی کمک های دیگری نیز میشود. به اضافه هزینه های درمانی و نیازهای شخصی افراد نیز به آنها پرداخت میشود.308
ب) راهنما برای مراقبت
اگر کسی با توان و درآمد خود نتوانست هزینه های درمان خود را برآورده سازد در این صورت می تواند از این کمک ها برای سلامتی خود بهره ببرد.
خدمات برای افرادی در نظر گرفته می شود:
افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند.
از سوی دیگر افرادی که دارای بیمه هستند اما بیمه تکمیلی نیستند و یا اینکه بیمه آنها پاسخ گوی تمام نیاز ها و مشکلاتشان نیست.
به عنوان بخشی از هزینه ای درمان در خانه نیز پرداخت می شود و کمک های پرستاری به بیماران اعطا میشود. نیازبه خدمات دراز مدت که نمی توان با کمک های پرستاری صرف انجامش داد به صورت مجزا به افراد معلول پرداخت می شود. نگهداری از این افراد در درجه اول توسط بستگان، افراد دیگر کمک های محلی بعد از آن کمک های حرفه ای توسط مسئولین و مؤسسات و مراکز رفاهی تضمین گردیده است.309

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نحوه مدلسازی، مدل‌سازی

چ) کمک به افراد بی خانمان
افراد بی خانمانی که در آلمان زندگی می کنند نیز از کمکهایی برخوردار میشوند
دستورالعمل هایی برای افراد بی خانمان و بهداشت انها و نیازهایشان داده شده است. این افراد شامل:
مردمی که در کوچه و خیابان زندگی می کنند.
افرادیکه در طولانی مدت در خیابان ها زندگی می کنند و هیچ سرپناهی ندارند.
افراد با مشکلات شدید روانی و اعتیاد.
مردان و زنان بی خانمان تنها
خانواده های بی خانمان و فرزندانشان
ح ) راهکارهایی برای افراد بی خانمان و مجرم
اداره اجتماعی سنای آلمان برای افراد بی خانمان و معتادو یا افرادی که در معرض از دست دادن مسکن هستند طرح هایی را وضع نموده است. بخش های مختلفی نیز برای مشاوره، مراقبت از افراد بی خانمان و مجرم ایجاد شده است.310
د) استفاده از درآمد و ثروت
کمک های اجتماعی را تنها زمانی دریافت خواهید کرد که خودتان نتوانید از دارایی خود بهره ببرید و یا اینکه ثروتی نداشته باشید. درآمدها شامل موارد زیر است:
– درآمدهای مستقل و خود اشتغالی
– اموال و حقوق بازنسشتگی
– اجاره
– و سایر درآمدهای و مزایای تأمین اجتماعی
– نفقه اقارب
کسانی که از این درآمدها برخوردارند دیگر قادر به دریافت کمک های اجتماعی نخواهند بود.311
در بین کمک های اجتماعی کمک های وجود دارد که منحصراً از آن زنان است این کمک ها شامل :
ذ) کمک های مادری
هنگامی که زنی مادر می شود همه چیز تغییر می کند و او نیاز به کمک های خاص دارد به همین دلیل باید اقداماتی برای مادران انجام داد و از انها حمایت نمود.
مرخصی زایمان در اشتغال
زنان به دلیل زایمان قادر به کارکردن نیستند و این سبب میشودکه او در معرض اخراج قرار گیرد. و برای حفاظت زنان از اخراج مرخصی زایمان برای او در نظر گرفته شده است.
ر) خدمات در طول و بعد از بارداری
برای زنان در طول بارداری امکانات زیادی در نظر گرفته می شود:
پرداخت سهم زایمان، آموزش سلامت دوران بارداری، کمک های مختلف اجتماعی و … از این امکانات است.
ز) مشاوره بارداری
زنانی که با مشکل تنظیم خانواده و بارداری مواجه هستند به حال خود رها نمی شوند و به مراکز رایگان مشاوره بارداری معرفی می شوند تا سوالات خود را بپرسند و از راهنمایی مشاوران استفاده کنند.
در این مراکز مشاوران اطلاعاتی در مورد کمک به کودکان و زنان باردار، حمایت های اجتماعی از زنان (مانند مسکن زنان باردار، اشتغال، آموزش زنان باردار، حقوق کار و…. به زنان می دهند.
ژ) دادن اطلاعات در مورد بارداری و سایر اثرات بارداری
در این مراکز مشاوره اطلاعاتی درباره بیماری های بارداری، اختلالات سلامت کودکان، سقط جنین، به مادر داده می شود. مراکز مشاوره اطلاعات درباره پیدا کردن مکان مناسب برای ادامه بارداری، ادامه تحصیل و… را می دهند.312
س) زنان و خدمات مالی زایمان
زنان و پرداخت بیمه های قانونی زایمان در طول دوران بارداری و پس از زایمان به طور معمول 6 هفته قبل از تولد و 8 هفته بعد از تولد را شامل می شود را می توان از طریق بیمه پرداخت نمود. گواهی پزشک را یک هفته قبل از دوره می توان صادر نمود.
مقررات، آنها باید توسط کارفرما و یا بیمه خانه داری بیمه شده باشند.
زن باید عضو یک بیمه درمانی قانونی باشد.
ش ) مزایای زایمان از اداره فدرال
کارگرانی که حق عضویت در یک بیمه را ندارند، مثلاً بیمه بهداشت خصوصی، بیمه خانواده و….می توانند حدود 210 یورو مزایای زایمان از دولت دریافت کنند.
ص) پرداخت هزینه زایمان برای دانش آموزان کارگر
برای دانش آموزان کارگر نیز مقررات حمایت از مادران مقرر می شود. دانش آموزان با کسری مقرری خود می توانند از این پرداخت بهره مند شوند و البته باید عضو یک بیمه باشند.313
ض) زایمان و نگهداری های بعد از زایمان
در دروان بارداری نگهداری و مراقبت اهمیت بسیار زیادی دارد و تنها پزشکان وپرستاران هستند که می توانند اززنان در این دوران نگهداری کنند.
شرایط آزاد معاینه برای زنان در محل کار
پزشکان می توانند دوران غربالگری را در این دوران انجام دهند و زن شاغل حق دارد که بدون ازدست دادن درآمد خود این آزمایشات را انجام دهد و کارفرما حق کسر حقوق اورا ندارد.
اسناد بارداری:
در اسناد باردرای اطلاعات زیادی درباره مادر و زندگی شخصی و اطلاعات شخصی او وجود دارد که باید محرمانه بماند.
همه زنان باردار دارای پزشک و ماما هستند. و تمام موارد:
شامل آزمایشات برای تعیین بارداری، معاینات منظم، مشاوره، در هنگام زایمان و بعد از مراقبت، مراقبت از مادر و نوزاد تا هشت هفته پس از تولد.
ط) زنان باردار از همکاری در پرداخت معاف هستند.
زنان برای درمان خود از پرداخت وسایل درمان مانند پانسمان و ….معاف هستند .البته تحقیقات اضافی که به درخواست پزشک انجام میشود تحت پوشش قرار نمی گیرد.
ظ) بیمه حتی برای افراد غیر بیمه
زنان نیازمند که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند برای مادر شدن حق دارند کمک های اجتماعی دریافت کنند.314
ع) کمک های اجتماعی برای بارداری و مادری
مادران بارداری که به کمک احتیاج دارند می توانند برای مادر شدن کمک های اجتماعی به صورت نقدی و یا غیر نقدی دریافت کنند.
غ) نیاز بیشتر به خدمات و تجهیزات اصلی
باردار می تواند از تجهیزات بیشتر از هفته 13 بارداری برخوردار شود. مانند لباس، مسکن و لوازمی که زن باردار برای بارداری و زایمان احتیاج دارد و این ها را صرفاً افراد بسیار نیازمند دریافت خواهند کرد.
آموزش در بارداری:
در این طرح به باردار آموزش های لازم برای دوران بارداری داده میشود.315
ف) علاوه بر موارد بالا سازمان های خیریه نیز وجود دارد که برای رفاه کلی مردم می کوشند و برای ایجاد امکانات رفاهی تلاش می کنند از جمله انجمن های خیریه مانند:
آژانس خدمات اجتماعی از کلیسای پروتستان، سازمان رفاه آلمان، صلیب سرخ آلمان 316
ق) انجمن رفاه کارگران
در سال 1919یک انجمن رفاه حصوصی تأسیس شد. این انجمن درحیطه های چون؛ امنیت اجتماعی، مشکلات آموزش و پرورش، مدارس و مهد کودک ها، نگهداری از افراد مسن، از کار افتاده در سطح محلی و منطقه ای فعالیت می کنند.317
ک) Caritas
در لغت به معنای هر گونه مراقبت است. و گروهی به رسمیت شناخته شده هستند که در جهت سلامت و پرستاری فعالیت می کنند و حدود یک ملیون پایگاه ،500000 داوطلب و 46000 کارمند تمام وقت دارند.318
گ) Diakonia
گروهی از کلیسای پروستان که هدفشان مراقبت از