دانلود پایان نامه

فقرا و نیازمندان است این نام کوتاه برای خدمات اجتماعی تأسیس شده است و مقرش در اشتوتگارت است. و دارای 400000 کارمند و 250000 داوطلب می باشد.319
جامعه آلمان ،جامعه ای است مدرن و باز: مردم این سرزمین از آموزش خوب و در مقایسه با دیگرکشورها از سطح زندگی مطلوبی برخوردارند آنها برای شکل دادن به زندگی خصوصی خود به نحو دلخواه از آزادی کامل برخوردارند. در عین حال جامعه آلمان مانند سایر کشورها ی صنعتی در برابر این چالش قرار دارد که مشکلات ناشی از تحول ساختار جمعیت، بویژه پیر شدن آن حل کند. عواقب اجتماعی ناشی از تقسیم آلمان پس از دو دهه که از اتحاد مجدد آلمان می گذرد هنوز کاملاً برطرف نشده است آلمان علاوه بر این در جریان جهانی شدن در حال تبدیل شدن به یک جامعه مدرن مهاجر پذیر با تنوع فرهنگی –قومی است و تلاش هایش برای آمیزش در خور مهاجران شدت بخشیده است. تغییرا ت اقتصادی اجتماعی در سال های گذشته– که به دلیل عوارض ناشی از بحران جهانی اقنصادی و مالی سرعت بیشتری یافته–باعث ایجاد موقعیت مخاطره آمیز اجتماعی شده و نشانه های تقسیم جامعه بر اساس موقعیت اقتصادی اشکار کرده است. جدید ترین گزارش فقر و ثروت دولت فدرال نشان می دهد که از هر چهار آلمانی یکی فقیر محسوب شده یا صرفاً با دریافت کمک های دولتی قادر به تأمین زندگی خویش است. بر اساس یکی از تعاریف اتحادیه اروپا فقیر کسی است که درامدش 60 درصد و بیش از آن کم تراز درآمد متوسط باشد. این مبلغ در حال حاضر برای یک فرد مجرد حدود 780یورو در آمد خالص در ماه است.320
7.3.3 گفتار هفتم) حق بر سلامتی
1.7.3.3 بند اول) تعریف سلامتی
در تعریف سلامتی آمده است: سلامت جسم وروح را سلامتی می گویند.321
بین سلامتی و حقوق بشر رابطه مستقیمی وجود دارد و به یک دیگر وابسته هستند. در حقیقت نادیده گرفتن هر یک از این حقوق سبب می شود که حقوق بشر نقض شود. پس از اینکه این رابطه مشخص گردید و انسان متوجه شد که سلامتی نیز به عنوان نیاز برای بشر ضروری است این ضروریات فیزیکی مانند آب، غذا، مواد ضروری زندگی مانند سایر نیازها مانند عشق به خانواده، تعلق به دوستان و …ضروری است تا بشر با عزت زندگی کند و کرامت او حفظ شود. پس از جنگ جهانی دوم در سازمان ملل مشخص شد که کشورها در برابر حقوق بشر چه تکلیفی دارند.322
در یک تعریف گسترده از حق بر سلامت که در سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است: سلامتی حالت کامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی است و تنها معلولیت جسمی نیست. و باید بخش عظیمی از سیاست های بهداشتی باید به بهداشت روان و تقویت حوزه های سلامت و بهداشت اختصاص یابد. 323
در این راستا باید به این موارد نیز اشاره نمود که حق بر سلامتی دارای ابعاد و ویژگی هایی است مانند:
حق باروری و درمان، پیشگیری از شکنجه، درمان و پیشگیری از بیمار یهای عفونی، خشونت علیه زنان. و باید انسان ها ازسایر موارد چون برنامه های آگاهی کننده درباره بهداشت، حقوق مردمان بومی، بهداشت مادر و کودک، پیامدهای مهندسی ژنتیک و … مطلع شوند. و در مناطق کمتر توسعه یافته. 324
در معاهدات حقوق بشر در ICESCR درباره این حق این گونه نوشته شده است.
– کشورهای عضو باید افراد جامعه را به بالاترین سطح از سلامت روح و جسم برسانند.
– بهبود وضعیت بهداشت در محیط های کار و صنعتی
– پیشگیری، درمان، مراقبت بیماری های همه گیر، شغلی، بومی و سایر بیماری ها
– کاهش مرگ و میر کودکان و تلاش برای رشد کودک
– ایجاد امکانات و شرایط مناسب برای بیماران و برخورداری از مراقبت های پزشکی و درمانی 325
در منشور حقو ق اجتماعی ار وپا آمده است دولت ها موظف شده اند:
– تا جایی که ممکن است بیماری های مختلف را از بین ببرند .
– علل بیماری ها را نابود کنند
– برای گسترش سلامت و بهداشت آموزش و مشاوره های لازم را قرار دهند.326
2.7.3.3 بند دوم ) محتوای حق برسلامتی در آلمان
آزادی برای سلامیت و حفاظت و نگهداری از بدن و آزادی جنسی
آزادی و حفاظت انسان در برابر شکنجه، و رفتار نامناسب پزشکی
حق بر مشارکت در تصمیمات سیاسی مربوط به مسائل بهداشتی
در دسترس بودن:
برخوردار بودن از تجهیزات، امکانات پزشکی، خدمات و برنامشکیه ها
برخورداری از نظم پزشکی
امکانات بهداشتی مناسب(آب اشامیدنی تمییز، افراد آموزش دیده)
منع تبعیض به امکانات پزشکی(به خصوص برای افراد محروم و افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند.)
دسترسی به اطلاعات پزشکی
الف) پذیرش و کیفیت:
درمان بیمار با رعایت اصول اخلاقی، مطابق با فرهنگ، اخلاق و سنت
کیفیت مناسب مراقبت های بهداشتی
امکان درمان و توانبخشی به خصوص برای افراد پیر
حق ارزیابی بیماری های مزمن و علاج ناپذیر
ب ) تدابیر دولت:
به رسمیت شناختن ورود همه گروهها (اسرا ،فقرا و….)برای درمان وپرستاری
ممنوعیت بازایابی برای مواد مخدر
ممنوعیت نگهداری اطالاعات پزشکی از لحاظ پیشگیری
با توجه به نیاز به محیط زیست سالم، آسیب رساندن به محیط زیست و آب توسط دولت به وسیله آزمایش های متعدد شیمیایی و….ممنوع است.
پذیرش روش های جایگزین درمان، حفاظت از منابع طبیعی هرکدام که مهم و مفید هستند.
شناخت اهمیت ویژه سنت برای روش های نگهداری بهداشتی
استفاده ابزاری نکردن از بهداشت به عنوان اهرم اقتصاد و یا سیاست.327
ج) تدابیر دولت(حفاظت):
اقدامات حفاظتی در برابر خطرات بهداشتی توسط اشخاص ثالث.
حفاظت از دختران در برابر خشونت خانگی و تجاوزجنسی
بهداشت و خشونت
به گفته سازمان بهداشت جهانی، اعمال خشونت علیه زنان و کودکان یکی از بزرگترین خطرات بهداشتی برای زنان و کودکان محسوب می گردد.328