امنیتی رویارو بود. پس‌ازآن او به آمریکا مهاجرت نمود.<br />

مطلب مرتبط :   اخلاقی، ناظر، آن‌ها، نظریه‌ی، تشبّه، اخلاقی،