ارتباط، تبری، تولی، انسان،، اسلامی، آرمان‌های

زیرا رفتارهای اخلاقی دوستان تأثیر زیادی در رفتار آدمی به‌جا می‌گذارد. کسانی که اهل فسق و فجور هستند و برخلاف خوبی‌ها و نیکوئی‌های عرفی و اخلاقی رفتار می‌کنند، انسان‌هایی نیستند که شخص بتواند با آنان ارتباط داشته باشد و یا علاقه و محبتی نسبت به آنان ابراز کند.<br /> ج) صداقت و راست‌گویی
از جمله معیارهایی که خداوند در قرآن برای دوستی و حب و بغض داشتن بیان کرده می‌توان به صداقت و راست‌گویی اشاره کرد چنان‌که خداوند متعال می‌فرماید:
﴿وَ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِّنَ النَّبِیِّنَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُوْلَئکَ رَفِیقًا﴾.
«آنان که اطاعت خدا و رسول کنند البته با کسانى که خدا به آن‌ها لطف فرموده، یعنى با پیغمبران و صدیقان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان نیکو رفیقانى هستند».
5ـ2ـ3ـ1ـ کارکرد‌های ارتباطی تولی و تبری در اسلام
اندیشمندان اسلامی در توضیح کارکردهای اصول و فروع دین برای انسان، ابتداً بر اساس منابع اسلامی چهار گونه ارتباط را برای انسان در نظر گرفته و کارکرد دین را در پاسخ به این چهار ارتباط می‌دانند، این چهار ارتباط عبارت‌اند از:
• ارتباط با خویشتن
• ارتباط با خدا
• ارتباط با همنوع
• ارتباط با طبیعت
در این پژوهش همان‌گونه که در بحث کلیات بیان شد، به کارکردهای تولی و تبری در چهار نوع ارتباط (با خود، با خدا، با طبیعت و با همنوع) پرداخته و با همین چارچوب در فصول بعدی وارد بحث کارکردهای تولی و تبری در حج می‌شویم.
1ـ5ـ2ـ3ـ1ـ کارکرد تولی و تبری در ارتباط انسان با خویشتن
جهت امتیاز انسان از دیگر موجودات حتی از عالی‌ترین جانداران غیر انسان، در این است که او می‌تواند از خویشتن و خود واقعی آگاه شود و برای توجیه حیات خویشتن احساس آزادی نماید و به حیات خویشتن تصعید ببخشد. یکی از اقسام ارتباطات انسان، ارتباط انسان با خویشتن است. طرف دیگر ارتباط انسان در این نوع ارتباط به بیان علامه جعفری، خویشتن و خود واقعی انسان است. در این قسمت به برخی از کارکردهای تولی و تبری در ارتباط انسان با خویشتن می‌پردازیم.
1ـ1ـ5ـ2ـ3ـ1ـ الگو پردازی و زمینه سازی رشد و تکامل شخصیت
تولی و تبری ایمانی زمینه را برای کسب فضایل و دور شدن از زشتی‌ها فراهم می‌سازد. انسانی که با اولیای الهی دوست و مأنوس شد با انرژی محبت، در راه رسیدن به آرمان‌های الهی کوشش می‌کند و با الگو قرار دادن شخصیت‌های محبوب، به‌تدریج از بدی‌ها فاصله می‌گیرد و به افراد و آرمان‌های مطلوب نزدیک می‌شود و صفات و ویژگی‌های پسندیده پیدا می‌کند و با خوبان همرنگ می‌شود.
2ـ1ـ5ـ2ـ3ـ1ـ مدیریت عواطف و تسلط بر احساسات
]]>