ن وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل اینترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به‌هم‌خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای به‌کارگیری مستقیم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت‌آمیز با به‌کارگیری شیوه‌های نوین مداخله در امور داخلی کشورها، مورد توجه قرار گیرد. لذا این تحقیق در پی آن است که شیوه¬ها و راهکارهای اجرایی آمریکا در استراتژی جنگ نرم علیه ایران را بررسی نماید.<br />نگاه این تحقیق بیش از همه معطوف به شناخت شیوه¬ها و راهکارهای آمریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است.

5- علی‌اکبر زاده انزابی، ابراهیم (1391). راهبردهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی رسانه‌ای کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،
این تحقیق ضمن بررسی راهبردهای موجود رسانه ملی در رابطه با دیپلماسی رسانه¬ای کشور به دنبال ارائه پیشنهادهای عملی در رابطه با دیپلماسی رسانه¬ای کشور می‌باشد.

6- قنادیان، حسن (1386). استراتژی جنگ رسانه‌ای استعمار فرانو در منطقه خاورمیانه مطالعه مورد جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
هدف این پژوهش بررسی قدرت رسانه¬ها و ارتباط آن‌ها با مراکز قدرت، بررسی ماهیت استعمار فرانو و چیستی جنگ رسانه¬ای و ارتباط این دو باهم، عملکرد جنگ رسانه¬ای استعمار فرانو در قبال مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است. روش پژوهش نیز برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه¬ای و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.
این تحقیق، در پایان به یک نتیجه کلی اکتفا می¬کند و آن اینکه رسانه¬های وابسته به شبکه قدرت استعمار فرانو، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و همچنین بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، آن‌ها را نشان رفته و می¬خواهند سرچشمه بیداری اسلامی را که جمهوری اسلامی ایران است؛ تضعیف ، استحاله و براندازی نماید.

7- عبدالهی نژاد ، علیرضا (1389). مطالعه الگوهای نوین جنگ رسانه¬ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ، 1(۱) .
(مورد شناسی: تحلیل محتوای مطالب خبری مرتبط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در تارنمای بی‌بی‌سی فارسی)
این مقاله با اشاره به رسانه¬های جمعی و تأکید بر قدرت تأثیرگذاری و اقناع آن، به حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و هجمه وسیع و سنگین روانی و سیاسی از سوی امپریالیسم رسانه¬ای غرب علیه ایران می¬پردازد.
مقاله حاضر همچنین، به بازنمایی مطالب خبری مرتبط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 در تارنمای فارسی بی‌بی‌سی می¬پردازد که به روش تجزیه‌وتحلیل محتوا انجام‌شده است. همچنین نگارنده مقاله تلاش نموده تا با تمرکز ویژه بر الگوهای فرایندی خبر، نحوه تهیه و تنظیم مطالب خبری در رسانه بی‌بی‌سی ـ با تأکید بر وب‌گاه (تارنما) بی‌بی‌سی فارسی ـ و چگونگی بازنمایی پدیده انتخابات دهم ریاست جمهوری در این رسانه، یکی از اساسی‌ترین شیوه¬ها و تاکتیک‌های اثرگذاری رسانه‌ای بر مخاطبان هدف یعنی «بازنمایی» و «انگاره سازی» رسانه‌ای در یک چارچوب توصیفی ـ تبیینی مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش، مطالب خبری مرتبط با ایران در پایگاه اینترنتی (تارنما) فارسی «بی‌بی‌سی» است که در 6 ماهه نخست سال 1388 به‌صورت به هم پیوسته و روزانه به‌دست‌آمده است و حجم نمونه این تحقیق شامل 300 مطلب متنوع خبری کاملاً مرتبط با پدیده انتخابات بوده است. بر اساس یافته¬های پژوهش، تمرکز اصلی وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی بر ارزش¬های خبری «شهرت» و «برخورد» یا ترکیبی از این دو است.
این رسانه به دور از اصول روزنامه¬¬¬نگاری حوادث مربوط به صحنه انتخابات ایران در چارچوب راهبردهای خبری ـ تبلیغی خود علیه جمهوری اسلامی پرداخته و به نسبت 66درصد اخبار خود را با جهت-گیری منفی علیه ایران منتشر کرده است. بی‌بی‌سی از این رهگذر به دنبال ارائه تصویری فراواقعی و بازنمایی شده از صحنه سیاسی ایران و القای «بحران»، «آشوب»، «بی‌ثباتی سیاسی»، «تشدید نافرمانی مدنی» به مخاطبان انبوه خود در داخل کشور و محیط بین‌المللی برآمده است. دغدغه این مقاله که با روش‌های کمی به نتایج خود رسیده است، در صف جنگ رسانه¬ای علیه ایران، تنها متمرکز بر بی¬بی¬سی بوده و رفتار رسانه¬ای آن را ارزیابی نموده است.

مطلب مرتبط :  

8- نیازمند بناب، رامین (1391). تأثیر قدرت نرم¬افزاری آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه ملی در مقابله با آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(دانشکده علوم سیاسی)، تهران.
این تحقیق با اشاره بر فضای حاکم بر جنگ نرم آمریکا علیه ایران، در تلاش است به این سؤال که آیا قدرت نرم آمریکا تهدیدی علیه امنیت ملی ج.ا.ا است و رسانه ملی در مقابله با آنچه نقشی می¬تواند داشته باشد؟ پاسخی مناسب ارائه دهد. در حقیقت قدرت نرم‌افزاری ایالات‌متحده ، تهدیدی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب و رسانه ملی در خنثی‌سازی این تهدید نقش حیاتی دارد. در این مسیر با بهره¬گیری از مفاهیم قدرت نرم و اهداف به‌کارگیری آن ،جایگاه عملیات روانی در جنگ نرم و رسانه و نقش و قدرت آن در ایجاد بحران¬های امنیتی با نگاهی توصیفی تحلیلی و با اشاره به مصداق¬های عینی و اظهارات رهبران سیاسی غربی و شرقی مورد بررسی قرارگرفته و راه¬کارهای مقابله با آن نیز ارائه شده است.

1-2-2 تحقیقات خارجی

پژوهش اول مربوط است به تحقیقی که در ژورنال امریکن ساینس انتشار و با موضوع بازتاب واقعیت‌های فرهنگی تاجیکستان در مطبوعات ایران انجام‌شده است.
1- ظاهری، مهناز (2012). بازبینی بازتاب واقعیت‌های فرهنگی تاجیکستان در مطبوعات ایران. ژورنال امریکن ساینس
Zaher, Mahnaz) 2012. (Review the reflection of the cultural realities of Tajikistan in Iranian press . Journal of American Science.
با توجه به وضعیت فعلی جهان و موج تخریب‌گر جهانی‌سازی، اهمیت تعامل ارتباط میان کشورها در مفهوم دولت-ملت‌های قدیمی و دولت‌های پایدار فعلی به‌منظور مقابله با این موج جهانی‌سازی، انکارناپذیر است. تعامل میان کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه کشورهای همسایه‌ای که در یک ناحیه یا موقعیت جغرافیایی برای حفظ هویت فرهنگی تلاش می‌کنند، یا برای حفظ مرزها، تحکیم اختیارات ملی، داشتن نیروی کار مؤثر و کسب درآمد اقتصادی ضروری است. ایجاد و توسعه تعاملات و روابط بهینه نخستین گام برای شناسایی وضعیت این تعاملات در آینده بود، و هم‌چنین علایق و انتظارات مشترکی که بتواند موجبات کار گروهی برای ارتباطات چندبعدی فراهم آورد از مسائل مهم است. بخشی از این امور از طریق رسانه به دست جوامع می‌رسد. ازآنجایی‌که رسانه بازتاب ایده‌های فرهنگی و اطلاعات و دانش‌های متفاوت هر جامعه است، مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی، و شرایط تعامل فرهنگی میان جوامع می‌تواند توسط بازبینی آن‌ها فهم و شناخته شود. در این مطالعه روش تحلیل محتوا، مورد استفاده قرارگرفته و روند آن به‌صورت قیاسی است. واحد تحلیل، اخبار و آمار مدنی شامل همه‌ی مسائل روزنامه‌ها و مجله‌های کیهان، اطلاعات، شرق، ابرار و آژانس‌های خبری، و هم‌چنین سه ماه‌نامه مطالعات آسیایی و دیگر نشریات در بین سال‌های 2005 تا 2008 می‌باشد. نتایج نشان داد که در میان مسائل قابل‌توجه فرهنگی، هویت و مسائل مرتبط با فرهنگ پارسی بیشترین میزان توجه را به از آن خود کرده است (30.3%)؛ درحالی‌که مسائلی مانند آزاداندیشی شعائر دینی، و مسائل زنان کمترین میزان جلب‌توجه را داشته‌اند. جهت‌گیری در ارائه محتویات، (28%) مثبت و (2.5%) منفی بود؛ تأکید محتویات روی ارتباطات فرهنگی، حداکثر بود (49.8%)، و تأکید محتویات روی روابط اجتماعی در حداقل (3.5%) بود. برحسب سبک ارائه، اخبار و ترجمه بالاترین (43%) و کمترین (0.5%) میزان مشارکت را داشتند. محتویات با کارکردهای مطبوعاتی و آموزشی نشان می‌دادند که بالاترین میزان (62.3%) را دارا بودند و آن‌هایی که کارکرد تفریحی و عمومی داشتند نشان می‌دادند که کمترین میزان (6.5%) را دارا هستند. محتویات این مطبوعات در جهت توسعه جنبه‌های شخصی دانش، دارای مشارکت حداکثری (75.3%) بوده درحالی‌که محتویات افزایش رفتاری حداقل مشارکت (3.5%) را داشتند.

2- پرایز، مونروئه (2012). ایران و جنگ نرم . دانشگاه پنسیلوانیا، ژورنال بین‌المللی ارتباطات.
PRICE, MONROE (2012). Iran and the Soft War. University of Pennsylvania, International Journal of Communication.

نگاه این پروژه پژوهش معطوف به عکس‌العمل‌های ایران در قبال بهار عربی بوده است و در آن به ارزیابی تفکر قالب و عمومی پدیده‌ای به نام قدرت ملی در ایران می‌پردازد. همچنین در آن ارتباطات استراتژیک ارتباط گران عمومی در استان‌های هم‌جوار ایران با کشورهای عربی را مورد مداقه قرار می‌دهد. بررسی جوانب قدرت نرم در ایران و چگونگی برقراری ارتباطات استراتژیک و بحث‌هایی از قبیل آزادی مطبوعات ازجمله موارد دیگری است که این پژوهش به تحلیل آن می‌پردازد.

مطلب مرتبط :  

3- متسگار، امیلی تی(2012). آیا این رسانه است یا پیام؟ رسانه‌های اجتماعی، دیپلماسی عمومی آمریکا و ایران. مدرسه روزنامه‌نگاری دانشگاه ایندیانا، ژورنال رسانه جهانی پاییز 2012.
Metzgar, Emily T. (2012). IS IT THE MEDIUM OR THE MESSAGE? SOCIAL MEDIA, AMERICAN PUBLIC DIPLOMACY & IRAN. School of Journalism Indiana University, Global Media Journal Fall 2012.

مقاله پژوهشی حاضر به بحث مفاهیم ارتباطات و به‌ویژه بحث دیپلماسی عمومی 2.0 آمریکا در قبال ایران به‌عنوان تنها کشوری که روابط رسمی دیپلماتیک با آن ندارد را مورد تحلیل قرار می‌دهد. لذا دیپلماسی مجازی و ترتیب دادن یک پایگاه اینترنتی تحت عنوان سفارت مجازی را برای جبران خلأ این دیپلماسی در ایران و تحت لوای دیپلماسی عمومی راه‌اندازی کرده است. به‌طور کل، در پژوهش حاضر دیپلماسی عمومی، رسانه‌های اجتماعی و دیپلماسی مجازی با محوریت ایران و آمریکا ازجمله مسائلی است که این پایان‌نامه به آن پرداخته است.

4- توییتر آزاد در ایران: نقش یک انقلاب تویتری در بحران انتخابات 2009 ایران- الکس برنز از دانشکده تجارت و حقوق دانشگاه ویکتوریا و بن الثم از مرکز تحقیقات فرهنگی دانشگاه غرب سیدنی – ژورنال ثبت ارتباطات سیاسی و فروم تحقیقات 2009
Twitter free Iran: An evaluation of Twitter’s role in Iran’s 2009 election crisis – 2009-Alex burns in Faculty of Business and Law, Victoria University
& Ben Eltham in Centre for Cultural Research, University of Western Sydney-Record of the Communications Policy & Research Forum 2009
پلت‌فرم‌هایی تحت عنوان رسانه‌های اجتماعی، یا همان شبکه‌های اجتماعی نظری توییتر، ابزار جدیدی برای تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی است. این پژوهش، با بررسی رفتار توییتری کاربران ایرانی در انتخابات بحث‌برانگیز 2009 ایران، به‌صورت متفاوتی به تحلیل فعالیت شهروندی ایرانیان، دستگاه دیپلماسی آمریکا و نیروهای شبه‌نظامی در ایران و در طول دوره انتخابات و حوادث پس ‌از آن می‌پردازد. این رفتارها گاهی سیاست خارجی، اقتصاد سیاسی بین‌الملل،‌روابط کشورها و جامعه‌شناسی تاریخی آن‌ها را دچار دگرگونی‌ می‌کند. این پژوهش قائل است به اینکه توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی قادرند به اینکه مردم عادی را به معترضانی علیه حکومت ایران بدل کنند.
3-2 نظریات مربوط به تحقیق
در ابتدا باید تأکید شود که ادبیات اولیه و مبنای نظری تحقیق حاضر را دو سخن از مقام معظم رهبری شکل داده است که ایشان در سال 1383 و در دو سخنرانی مجزا به بحث «آرایش رسانه‌ای» پرداختند:
مقام معظم رهبری نیز در اولین فرمایش خود در حوزه¬ی آرایش رسانه¬ای صداوسیما می¬فرمایند:
« امروز آرایش رسانه¬ای و فرهنگی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد، بسیار آرایش پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد و فنى و پیشرفته است. صداوسیما یک‌تنه در مقابل این آرایش عظیم ایستاده است.» (خامنهای, 1383)
همچنین ایشان در اولین فرمایش خود در دیدار با مدیران رسانه ملی، با تأکید بر امین و معتمد بودن رسانه و داشتن مزیت رقابتی و موضوع رقابت رسانه‌ای، در حوزه¬ی آرایش رسانه¬ای صداوسیما می¬فرمایند:
«رسانه ملّی اگر بخواهد، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار فرهنگی در کشور، از عهده این کار ]مأموریت محوری صداوسیما یعنی،‌ هدایت فکر و فرهنگ جامعه[ بربیاید، باید این چیزها را خودش تأمین کند؛ امین نظام باشد، مورد اعتماد مردم باشد، برخوردار از مزیت‌های رقابتی باشد. امروز رقبای ما زیادند؛ چه رقبای منطقه¬ای، چه رقبای بین¬المللی. ما باید در مقابل این رقبا خود را از مزیت‌های رقابتی برخوردار کنیم. ظرفیت بالا در کم و کیف محصولات، هر دو موردنظر است. نباید کمیت، کیفیت را تحت‌الشعاع قرار دهد و به‌عکس» (خامنهای, بیانات در دیدار مسولین صدا و سیما, 1383)
ایشان در ادامه الزام دیگر مأموریت صداوسیما را «آرایش رسانه‌ای کارآمد» عنوان می‌کنند که بر‌ مواردی از قبیل؛ قدرت انعطاف برای انطباق