دانلود پایان نامه

گرفته نمی شوند بلکه آنها را به منزلۀ(تصادف) یا رویدادی تاسف آور توصیف می کنند. این راهبرد درخدمت دو کنش اصلی است:
کاهش احساس گناه در طبقات مرفه و نسبت دادن جنایات واقعی به طبقات محروم.
مانند آنچه در اغلب گزارشهای اجتماعی دیده می شود در اینجا نیز با دو مساله اصلی مواجه هستیم : مشکلات بررسی تمامی طیف عوامل اجتماعی و گرایش به حذف عوامل فردی. بنابراین به نظر می رسد که بررسی عوامل اجتماعی ایجاد کنندۀ رفتارهای خشونت آمیز مستلزم اتخاذ یک دیدگاه تعاملی نگر است تا امکان بررسی رفتار فردی در یک چهار چوب اجتماعی وسیاسی فراهم شود.59
الکل روی فکر، اندیشه، روان، جسم، رفتار و اعمال افراد اثرات‏ بسیار نامطلوبی میگذارد و آنها را از حالت‏ عادی خارج میکند.این پدیده ضداجتماعی‏ و منحوس آفت شعور،عقل و اراده است‏ و اعمال مغزی انسان مست را فلج میسازد و او را بصورت موجود اولیه درمی‏آورد، توقف قدرت عقل یا تباهی قوه درک و تمیز یا محو آنها که توسط الکل صورت میگیرد باعث میشود که اعمال ارادی نباشد،شرم‏ و حیا از میان برود،فراموشی تمام وجود را بگیرد و در نتیجه ارتکاب اعمال خشن، ستیزه‏جویانه،شنیع و ضداجتماعی در نزد افراد مست حالت ‏عادی پیدا می‌کند، تجاوزات‏ بزور و عنف، سوءقصدهای مختلف اخلاقی، جنایات وحشتناک، تعرضات گوناگون، و حوادث رانندگی و…همه متعاقب استعمال‏ مشروبات الکلی بوقوع بپیوندد.60
ارتباط بین مصرف موادی مانند کوکائین، هروئین، الکل با رفتارهای غیرقانونی و گاه خشونت آمیز، در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است، در هزینه های مرتبط با مصرف مواد، جرایم دارای نقش بنیادی هستند. تقریبا” نیمی از بزرگسالان که به علت جرائم وخیم مانند قتل، سرقت مسلحانه یا تهاجم دستگیر می شوند در زندان به سرمی برند به هنگام ارتکاب جرم تحت تاثیر مصرف الکل یا مواد بوده اند (لشنر 2001) اما تردیدی نیست که نه تنها بین نوع جرم و نوع مادۀ مصرف شده رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد بلکه وابستگی بین ارتکاب جرم و مصرف مواد در جریان تحول نیز مشابه نیست و به رغم همبستگیهای حاصل از پژوهشهای مختلف باید به این مساله که آیا می توان مصرف مواد و الکل را علت ارتکاب جرایم خشونت آمیز در نظر گرفت، پاسخ داده شود. بنا بر اهمیت موضوع، ابهامهایی که در این قلمرو وجود دارد و نتایجی که از پژوهشهای اخیر به دست آمده اند ارتباط بین مصرف مواد و الکل با جرایم مختلف را به صورت جداگانه مطرح می کنیم.61

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد رفتار شهروندی سازمانی، مدیران و کارکنان

بند 2: اعتیاد
اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می‏گردد.اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گردد 62.
هزاران سال است که انسانها برای درمان بیماریها، تسکین دردها و بهبود رنجهای روانی از مواد استفاده می کنند. در خلال قرنها افراد برای تغییر حالتهای روانی، بهبود حالت خلقی، احساس لذت، تغییر ادراک یا کاهش اضطراب به مصرف مواد روی آورده اند. اما نقش مواد روان فعال ساز در جامعۀ کنونی بسیار پیچیده و اغلب با مباحثات هیجانی شدیدی همراه است. اگر چه تبیینها و نظریه های دربارۀ آثار مصرف مواد از بسیاری از قلمروهای تحقیق مانند پزشکی، روان پزشکی، روان شناسی، حقوق و زیست شناسی برخاسته اند اما به رغم پژوهشهای گسترده، هنوز هم بسیاری از جنبه های رفتاری مصرف مواد برای ما قابل درک نیستند (باربر 1990) مساله مصرف مواد یکی از مشکلات اصلی جهان کنونی است و در حال حاضر بیش از سرطان یا ایدز، دلمشغولی متخصصان بهداشت جهانی را برانگیخته است و هزینه های مادی و معنوی سرسام آوری را بر جوامع تحمیل می کند، اما آنچه دراین اثر مورد نظر است ارتباط بین مصرف مواد با جرم است.
اغلب مردم بر این باورند که مصرف مواد از علل بارز اعمال مجرمانه و به خصوص خشونت است. نتایج یک نظرسنجی (استراسر 1989) در نمونه ای متشکل از 10 هزار نفر در سراسر آمریکا نشان داد که از پاسخ دهندگان، علت اصلی جرم را فروش و مصرف مواد می دانند اگر چه برخی از محققان عقیده دارند که خشونت می تواند از تاثیر مسقتیم مصرف مواد، نیاز به تهیه و نظام پخش و معاملات آن به وجود آید اما بسیاری از پژوهشگران نیز بر این باورند که ارتکاب جرم و مصرف مواد، بخشی ازیک سبک زندگی انحراف آمیز است که در عوامل متعددی ریشه دارد. به طور معمول تمام جوانان در معرض مواد مخدر خیابانی می باشند. این مواد به طور گسترده ای در اکثر جوامع و گروه های اجتماعی، قابل دسترس هستند. طبق بررسی های بی شماری که انجام شده است، دریافته ایم که بسیاری از نوجوانان، مصرف مواد مخدر سبک مانند حشیش را تجربه کرده اند. آن ها عقیده دارند که این مواد در مقایسه با الکل تأثیرات ناخوشایندی مانند تهوع و پرخاشگری را در بر ندارند و این که این مواد به نظر مناسب هستند.
مصرف گاه و بی گاه حشیش توسط یک جوان سالم، ممکن است تأثیرات کمی در ایجاد بیماری داشته باشد. مشکلات، زمانی به وجود می آیدکه این مواد را به عنوان درمانی برای مشکلات استفاده می کنند. این افراد، تنها زمانی احساس خوبی دارند که تحت تأثیر مصرف حشیش می باشند.63
ماری جوانا و حشیش: بی تردید، ماری جوانا و حشیش از پرمصرف ترین مواد توهم زا هستند که از گیاه شاهدانه به دست می آیند. خصیصۀ روان فعال ساز این گیاه ناشی از ماده شیمیایی THC است که به طور عمده در شیرۀ آن قرار دارد. اگر چه مسالۀ ارتباطی بین THC با جرم از دهۀ سوم قرن 20 مورد توجه محققان قرار گرفت (ری 1972) اما تا کنون هیچ یک از بررسیها به یک رابطۀ علی بین مصرف حشیش با فعالیتهای مجرمانه دست نیافته اند و حتی (کمسیون ملی دربارۀ ماری جوانا و سوء مصرف مواد) 1972در آمریکا به این نتیجه رسید که (هیچ دلیل تجربی برای حمایت از فرضیه ای که براساس آن استفاده از ماری جوانا میتواند جرم، خشونت، پرخاشگری با رفتار بزهکارانۀ جنسی و غیرجنسی را در پی داشته است در دست نیست) افزون بر این، در این گزارش خاطر نشان شده است به هر حال، شواهد نشان می دهند که ماری جوانا به احتمال زیاد اعمال پرخاشگرانه و رفتار مجرمانه را خنثی می کند) چرا که یکی از پیامد های اصلی THC تنش زدایی، ضعف عضلانی و کاهش قابل ملاحظه فعالیت جسمانی است ( تیک لنبرگ، استیلمن، 1970) بنابراین نمی توان تصور کرد که چنین افرادی به فعالیت تهاجمی یا خشونت آمیز مبادرت کنند.