دانلود پایان نامه

(Figueiredoa et.al, 2012) [20 ] روش های مختلف کاریرد سیستم های SCADA در سیستم های مدیریت ساختمان BMS و سیستم های روشنایی مورد بررسی قرار داده است یکی از مصرف کننده های مهم انرژی الکتریکی در سازمانها سیستم های روشنایی می باشد.در مورد سیستم کنترل روشنایی در بخش های مختلف یک سازمان را میتوان به سه دسته مختلف تقسیم بندی نمود :
بخش هایی که باید با توجه به میزان نور روشنایی آنها تنظیم گردد مانند راهرو ها ی عمومی در این قسمت ها به وسیله سنسورهای فتوالکتریک که حساس به نور هستند سیستم روشنایی کنترل می گردد.همچنین در قسمت هایی که رفت و آمد کمی به آنها وجود دارد و همچنین راه پله ها می توان از سنسورهای مادون قرمز حساس به حرارت بدن انسان استفاده نمود که در هنگام عبور یا حضور یک شخص آن قسمت را روشن می کنند.
بخش هایی که با توجه به ساعت کاری روزانه باید روشنایی آنها تامین شود مانند بخش های اداری که با توجه به بازه زمانی روشنایی آنها تامین می گردد.
بخش هایی که هم به وسیله سنسورهای نوری و هم با استفاده از برنامه زمانی روشنایی آنها تامین می گردد در سازمان ها برخی از قسمت ها ساعات کاری مشخصی دارند ولی با توجه به اینکه در قسمتی از ساعات کاری می توانند از روشنایی طبیعی بهره ببرند بنابراین برای کنترل روشنایی در این قسمت ها استفاده توام از برنامه زمانی و سنسورهای فتوالکتریک مناسب می باشد [20] .
با استفاده از سیستم های SCADA در این مراکز می توان جهت کارکرد سیستم های روشنایی برنامه ریزی نمود که با توجه به کاهش زمان کلی روشن بودن سیستم های روشنایی مصرف انرژی کاهش می یابد (شکل3-4-).
شکل3-4-کاربرد سیستم های SCADA در کنترل سیستم روشنایی [20]
3-7-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت وکنترل تجهیزات
(Nicolic et.al ,2010) [21 ] نقش سیستم های تصمیم گیری هوشمند در سیستم های SCADA در مدیریت و کنترل تجهیزات بررسی کرده است .با استفاده از سیستم های SCADA می توان بسیاری از تجهیزات را به صورت متمرکز کنترل نمود که این امر باعث کاهش نیاز به نیروی انسانی جهت کنترل کارکرد تجهیزات و همچنین بهبود کارکرد آنها می گردد از جمله موارد کاربردی می توان به کاربرد سیستم های SCADA در کنترل سیستم های تهویه مطبوع-سیستم های روشنایی-تاسیسات اشاره نمود .همچنین با به کار گیری روشهای کنترلی خاص و سیستم های تصمیم گیری هوشمند می توان مصرف انرژی را در دستگاه های پرمصرف کاهش داد که شامل اعمال الگوریتم های کنترلی بر فرآیند می گردد [21] .
3-8-کاربرد سیستم های SCADA در سازماندهی پرسنل فنی
ارائه برنامه زمان بندی برای سرویس تجهیزات :با بررسی نمودارهای انرژی مصرفی و راندمان برای تجهیزات مختلف می توان یک برنامه زمانبندی برای نگهداری و سرویس این تجهیزات تعیین نمود.به طور مثال هنگامی که مصرف انرژی یک دستگاه از میانگین مصرف قبلی به طور ناگهانی یا تدریجی افزایش می یابد می توان به علت بروز یک مشکل در کارکرد دستگاه باشد سیستم هایSCADA با پایش مداوم انرژی مصرفی دستگا ه ها مختلف می تواند این موارد را به طور خودکار تشخیص دهد و پرسنل فنی را در مورد وقوع مشکل و یا نزدیک شدن زمان سرویس یک دستگاه قبلا از اینکه آن دستگاه کاملا از کار بیفتد مطلع سازد.با اجرای برنامه نگهداری منظم به کمک سیستم SCADA می توان از افزایش و هدر رفتن انرژی که به علت خرابی دستگاه ها به وجود می آید جلوگیری نمود[21[.(شکل 3-5-)
شکل 3-5-کاربرد سیستم های SCADA در پایش مداوم انرژی و اعلام هشدار به اپراتور [21 ]
(Ozdemir&Karacor,2006) [22] در رابطه با امکان ایجاد یک سیستم SCADA بر مبنای تلفن همراه و ارسال هشدار در هنگام بروز مشکل همراه با اعلام نوع آن روش هایی را ارائه نموده اند یکی از قابلیت های مهم سیستم های SCADA امکان اعلام هشدار به اپراتور در هنگام بروز مشکل در سیستم است که این اعلام هشدار می تواند به صورت آلارم های صوتی و یا نوری و یا به وسیله ارسالپیام کوتاه به پرسنل فنی در هنگام بروز مشکل باشد[22] بر اساس شرایط کاری سیستم می توان در سیستم SCADA این آلارم ها را تعریف نمود.
3-9-کاربرد سیستم های SCADA در کاهش استهلاک تجهیزات
(Fisher,2010) [16] کاربرد سیستم های SCADA در کاهش استهلاک تجهیزات را مورد بررسی قرار داده است .
3-9-1-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری
همانطور که قبلا عنوان شد با به کار گیری سیستم های SCADA و برنامه زمان بندی می توان حجم کاری تجهیزات را کاهش داد با کاهش حجم کار تجهیزات استهلاک آنها کاهش پیدا می کند و از این طریق مقدار هزینه های استهلاک سالانه در سازمان کاهش پیدا می کند.همچنین با استفاده از قابلیت های سیستم های SCADA در تشخیص به موقع عیوب احتمالی و با انجام تعمیرات به موقع از تحمیل هزینه های سنگین و فرسودگی و از رده خارج شدن تجهیزات تا مقدار بسیار زیادی جلوگیری می نماید[16].
3-9-2 -کاهش استهلاک با اعمال روشهای کنترلی
با استفاده از الگوریتم های هوشمند کنترلی که با استفاده از سیستم های SCADA قابل اجرا است کارکرد سیستم ها بهینه سازی می شود و درنتیجه از کارکرد مداوم تجهیزات در حداکثر ظرفیت جلوگیری به عمل می آید و باعث کاهش استهلاک و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد[16] .
3-10-کاربرد سیستم های SCADA در صنعت برق
Pricket et.al ,2011 ) ) [18] کاربرد سیستم های SCADA در صنعت برق را مورد بررسی قرار داده است .
3-10-1-کاربرد سیستم های SCADA در افزایش راندمان نیروگاه های برق
یکی از کاربرد های مهم سیستم ها SCADA افزایش راندمان در نیروگا ه های برق می باشد. پایش دقیق اطلاعات حاصل از سیستم و اعمال واکنش مورد نیاز به صورت خودکار از مزایای به کاری سیستم های SCADA در سیستم های نیروگاهی می باشد.با به کار گیری سیستم های SCADA به سرعت و دقت می توان عواملی را که باعث کاهش راندمان تولید می شود شناسایی نمود و با اعمال واکنش مناسب آنها در در جهت بهینه سازی راندمان اصلاح نمود .در مورد سیستم های نیروگاهی با پایش دقیق پارامترهای مربوط به برجهای خنک کننده، ژنراتورها ، توربین ها و بویلرها مشکلات به طور سریع و دقیق شناسایی شده و با اعمال فرآیند کنترلی لازم از کاهش راندمان کل سیستم جلوگیری می گردد[18].