اهداف مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر، در پی اهداف و چشم‌اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این بحث  نمی‌گنجد لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف که به طور شاخص، در بسیاری از منابعی که به بحث پیرامون این مفهوم پرداخته‌اند به چشم می‌خورد اشاره می‌گردد:

 

1) جلب رضایت کامل مشتری با کم‌ترین هزینه

2) درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایعات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها

3) حفظ کیفیت و بهبود مستمر

4) طراحی و انتخاب فناوری و فرآیندهای مناسب تولید

5) آموزش عینی کیفیت

6) اندازه‌گیری کار

7) توجه به نقطه بهینه هزینه‌های چرخه حیات

8) بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر

9) استانداردهای بالاتر

10) سیستم‌ها و رویه های بهبودیافت(رجب بیگی،1387)

مطلب مرتبط :