بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) – پایان نامه ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 صدمات روانی مانند زایل کردن عقل به وسایل گوناگون مانند نگهداری فرد در زندان های انفرادی به مدت طولانی از مصادیق این صدمات می باشد. تجاوز به نوامیس علاوه بر این که می تواند جنبه صدمه جسمی نیز داشته باشد، از شدیدترین اشکال صدمات روانی هستند تا جایی که فرد مورد تجاوز، در اثر فشارهای روانی، ممکن می باشد خودکشی کند. این اقدام ضد انسانی و ناجوانمردانه، غالبا متعاقب از میان برداشتن مقاومت افراد گروه و چیرگی بر آنها صورت می گیرد.


اعدام های صوری، مصداق دیگری می باشد که فرد یا افراد مورد نظر در یک صحنه سازی در معرض اعدام قرار می گیرند، بدون این که مجریان اعدام بخواهند آنان را بکشند. شکنجه های روانی از طریق تحت آزار قرار دادن افراد نزدیک فرد یا افراد مورد نظر به اشکال گوناگون(تجاوز، ضرب و شتم، …) که بیشتر متوجه زنان گاه نسل کشی با مرگ تدریجی بشر ها در شرایط دشوار زیست گروهی تحقق می یابد. این شرایط ممکن می باشد به گونه ای باشد که بهداشت، ایمنی و سرانجام تندرستی افراد گروه را به مخاطره افکند، مانند آن چه عموما در بعضی از اردوگاه ها مهاجران یا تبعیدشدگان اتفاق می افتد. حقوقدان لهستانی تبار پلاوسکی بر این عقیده می باشد که نرساندن آذوقه در سالهای کمیابی یا نایابی از سوی کسانی که مسوولیت مقابله با آن را به عهده دارند، اگر به قصد نابودی گروه های انسانی صورت گیرد، کشتار جمعی به شمار می رود.[1]

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

به نظر می رسد، شرایطی که مورد توجه قرار گرفته، شرایط زیست- محیطی می باشد. عنصر یا خصوصیت حساب شده، در بحث عنصر معنوی مورد توجه قرار می گیرد. مانند مصادیقی که می توان برای این بند ذکر نمود عبارتند از: محاصره غذایی و دارویی افراد گروه، این مورد مانند منع از خوردن آشامیدن و خوابیدن.[2]


کوچ دادن اجباری افراد گروه در شرایط زیست محیطی که منجر به از بین رفتن افراد گروه گردد. هر چند این مصداق به نظر برخی نمی تواند از مصادیق این بند از ماده 2 باشد[3]، اما باید گفت اعمالی که[1] اردبیلی، محمدعلی، پیشین.


[2] پلاوسکی، پیشین، صص 136- 135.


[3] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 53.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>