بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) – پایان نامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 در جهت نابودی ها، علاوه بر آن که شرایط خوبی نداشتند، با روحیه و زندگی معمولی سرخ پوستان نیز سازگار نبودند، آزادی برای آنها ارزش داشت و نمی توانستند در اردوگاه های محصور زندگی کنند. یکی از روسای قبایل سرخ پوست در این زمینه می گوید:


شنیده ام که خیال دارید ما را در قرار گاه محصوری نزدیک کوه ها به بند بکشید. من نمی خواهم در قید و بند زندگی کنم. می خواهم در چمنزارها بتازم و بگردم، زیرا در آنجاست که احساس آزادی و خوشبختی می کنم، اگر در بند باشیم رنگ از رخسارمان خواهد پرید و خواهیم مرد.[1]


اشاعه بیماری ها در میان افراد یک گروه روش دیگری می باشد که شاید از آن جهت انتخاب می گردد که علنی نیست و کشف و موآخذه آن مشکل می باشد. این وسیله مورد توجه لمکین در سال 1948 بوده می باشد.[2] مصداقی بارز در این مورد کشتار سرخ پوستان کناره رود آمازون در کشور برزیل در دهه 1960 می باشد. این کشتار از طریق قطره های دارویی که سبب می گردید افراد مبتلا به آبله سیاه شوند، عملی گردید.[3]


تامین قوت لایموت خود و کسانش از مردم دریغ می گردد».[4] از بین بردن منابع حیاتی که گروه از آن تغذیه می کند نیز جزو این برنامه و شرایط حساب شده قرار دارد. در ویتنام«… مزارع به آتش کشیده می شوند… چهارپایان نابود می شوند، نباتات را با مواد ریزنده برگ، می خشکانند…».[5]

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز

همچنین در آمریکا از قول ساتانتا، رییس قبیله کیووا، این گونه نقل شده می باشد که:


سربازان درختان مرا می برند و گاوان وحشی را می کشند. وقتی این کشتارها را به چشم خودم می بینم قلبیم در هم می شکند و رنج می برم… آیا سفید پوست بچه می باشد که بی آن که نیاز حیاتی داشته[1] همان، ص 344.


[2] Lemkin, p. 147.


[3] ونت، هربرت، جنایت در کناره آمازون، ترجمه مهدی شهشهانی، تهران، نشر اطلاعات، 1364، صص 2 و بعد.


[4] رحیمی، مصطفی، پیشین، ص 30.


[5] همان، ص 30.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>