بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 31

0 Comments

 • گيتوني، م و ايوبري، و. (1385). “هويت و هوش هيجاني”. ترجمه: پريچهر به‌كيش. تهران: انجمن اوليا و مربيان.
 • مجلسي، محمدباقر. (1403ق). “بحارالانوار( چاپ دوم)”. بيروت: موسسه وفاء.
 • گل‏پرور ، محسن؛آقایی ، اصغر و خاکسار ، فخری. (1384). “رابطه هوش هيجانى و مؤلّفه‏هاى آن با پيشرفت‏گرايى شغلى در بين كارگران كارخانجات و صنايع”. مجله دانش و پژوهش در روان‏شناسى، شمارهی25 ، صص: 106-75.
 • محمدي ري‌شهري، محمد. (1378). “خردگرايي در قرآن و حديث”. ترجمه: مهدي مهريزي. قم: انتشارات دارالحديث.
 • ميردريكوندي، رحيم. (1380). “مقايسه‌ هوش، هوش هيجاني و عقل از ديدگاه روان‌شناسي و منابع اسلامي وساخت مقياس سنجش عقل”. پايان‌نامه دكتري، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
 • هالاهان ، د.پی؛ کافمن ، ج . ام. (1378). “کودکان استثنایی مقدمه ای بر آموزش های ویژه (چاپ پنجم)”. ترجمه: مجتبی جوادیان. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • نوریان ،مهدی. (1382). “هوش هیجانی”. فصلنامه اصلاح و تربیت، شمارهی 109، صص: 24-20.
 • نجفی، هادی. (1423ق). “موسوعه احادیث اهل بیت”. بیروت: داراحیا التراثالعربی.
 • همرنگ یوسفی ، محمد تقی و نظم ده ، کاظم. (1388). “فرآیند جاری توانبخشی در ایران” .تهران: سازمان بهزیستی کشور.
 • یار محمدیان ، احمد؛ بنکدار هاشمی ، نازنین و عسگری ، کریم. (1390). “تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی زوج های جوان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، جلد 12، شمارهی 2، صص: 12-3.
 • Abadi, R. K., H. Pouretemad, et al. (2009). “A Comparative Study of Parental Stress in Mothers of Autistic and Non Autistic Children.” Journal of Adolescent Health” 5(3): 387-399.
  Abidin، R. (1995). Parenting stress index: Short form.. Lutz، FL: Psychological Assessment Resources: Inc.
  Abidin، R. R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of clinical child psychology، 21(4)، 407-412.
  Aldwin، C. M. (2007). Stress، coping، and development: An integrative perspective: Guilford Press.
  Alexander، M. J.، & Higgins، E. T. (1993). Emotional trade-offs of becoming a parent: how social roles influence self-discrepancy effects. Journal of Personality and Social Psychology، 65(6)، 1259.
  Ambikile، J. S.، & Outwater، A. (2012). Challenges of caring for children with mental disorders: Experiences and views of caregivers attending the outpatient clinic at Muhimbili National Hospital، Dar es Salaam-Tanzania. Child and adolescent psychiatry and mental health، 6(1)، 1-11.
  Appelbaum، S. A. (1973). Psychological-mindedness: Word، concept and essence. The International Journal of Psychoanalysis.
  Arango-Lasprilla، J. C.، Plaza، S. L. O.، Drew، A.، Romero، J. L. P.، Pizarro، J. A. A.، Francis، K.، et al. (2010). Family needs and psychosocial functioning of caregivers of individuals with spinal cord injury from Colombia، South America. Neuro Rehabilitation، 27(1)، 83-93.
  Bar-On، R. (1997a). BarOn Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence: Multi-health systems.
  Bar-On، R. (1997b). The emotional intelligence inventory (EQ-I): Technical manual. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.
  Bar-On، R.، & Handley، R. (2003). The Bar-On EQ-360. Toronto، Canada: Multi-Health Systems.

  این مطلب را هم بخوانید :
  تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 6