دانلود پایان نامه
شکل 4-18-پیاده سازی الگوریتم کنترلی PID در نرم افزار SpecView 91
شکل 4-19-کنترلر PID طراحی شده در نرم افزار SpecView 92
شکل4-20-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش سوم 93
شکل 4-21-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش سوم 93
شکل 4-22-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش سوم 94
شکل4-23-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش چهارم 95
شکل 4-24-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش چهارم 96
شکل 4-25-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش چهارم 97
شکل 4-26-طراحی یک سیستم کنترل PID با قابلیت بیش بینی کوتاه مدت توان 98
شکل4-27-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش پنجم 99
شکل 4-28-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش پنجم 100
شکل 4-29-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش پنجم 101
شکل 4-30-بررسی عملکرد پیش بینی کوتاه مدت توان 102
1-مقدمه
1-1-مقدمه
انرژی یکی از منابع بسیار مهم است که زندگی مارا تحت تاثیر خود قرار می دهد در حال حاضر جهان وابستگی زیادی به سوخت های فسیلی و انواع مختلف انرژی های تجدید ناپذیر دارد استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی نیاز به زمان زیادی برای توسعه تکنولوژی دارد.در حال حاضر بحث مدیریت مصرف انرژی یکی از نیاز های بحرانی کشورهای مختلف جهان است.اهمیت ویژه صرفه جویی در مصرف انرژی در دومرحله عوامل اقتصادی و عوامل محیط زیست طبقه بندی می شود.
1-1-1 -عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار مهم است ودر کلیه سازمان های بشری موثر است .در تمام جهان به عنوان یک ملیت یک شرکت و یا به عنوان یک شخص صرفه جویی در مصرف انرژی هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش می دهد.یکی از هدف های اصلی در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در هر کشور کاهش نیاز به واردات انرژی می باشد.شرکت های خصوصی هم به هزینه های انرژی حساس هستند که این مسئله سود دهی و حتی موجودیت آنها را در بسیاری از موارد تحت تاثیر قرار می دهد بخصوص کارخانه های صنعتی نگرانی بیشتری از این لحاظ دارند زیرا کاهش هزینه به واسطه مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی به معنی قیمت های رقابتی تر برای محصولات در بازار جهانی می باشد و این مسئله باعث بهبود تولید ناخالص ملی می گردد.
1-1-2- اثرات محیطی صرفه جویی در مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی به طور نسبتا زیادی با مسائل محیط زیستی در ارتباط است .مشکلات گرم شدن کره زمین و شرایط آب و هوایی که به علت افزایش گاز دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای ایجاد می شود به طور قابل توجهی با افزایش مصرف انرژی نسبت مستقیم دارد و کاهش مصرف تا حد زیادی می تواند از تولید گازهای گلخانه ای و افزایش دمای کره زمین جلوگیری نماید[1].
1-2- تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی