دانلود پایان نامه

یک زمان به شمار بسیاری از افراد و مخصوصا در فواصل زیاد برخوردارند (کازنو،4:1365 ).
اشکال تبلیغات بازرگانی را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:
الف- تبلیغات رسانه‌ای
ب- تبلیغات محیطی
ج- تبیلغات چهره به چهره
3-3-1-1- تبلیغات رسانه‌ای
تعریف نظری
رسانه های جمعی امروزه به کلیه وسایلی که هم جنبه اطلاع رسانی و هم جنبه سرگرمی دارند، اطلاق می شود. رسانه وسیله ای است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند. به عبارت دیگر، رسانه، وسیله حامل پیام از فرستنده به گیرنده است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، ماهواره و غیره نمونه هایی از رسانه هستند (امیر تیموری، 1377: 16)
اشکال تبلیغیات بازرگانی وابسته تام به شیوه‌های بکارگیری تکنولوژی ارتباطی دارد. رسانه‌ها یا تکنولوژی‌های مدرن ارتباطات به سه دسته مهم زیر تقسیم می شود:
-رسانه‌ها یا تکنولوژی‌های شخصی(فردی): مثل تلفن، فاکس و… به خصوص بازاریابی تلفنی یکی از راه‌های مهم بازاریابی مستقیم است که بهره‌گیری صحیح از تلفن در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک خواهند کرد.
-رسانه‌ها با تکنولوژی های گروهی (جمعی) مثل رادیو، سینما، تلویزیون، مطبوعات، و… در این میان صنعت تلویزیون و تبلیغات که گذشته‌ای نه چندان دور را پشت سر خود دارد (از آغاز دهه 1950) در حال حاضر، یکی از بزرگترین عرضه‌های بازرگانی با هزینه‌های میلیارد دلاری برای ابر شرکت‌‌هاست، فقط افراد کاملا ناآگاه معتقدند که هیچ تاثیری از تبلیغات تلویزیونی نمی‌پذیرند. کل رسانه تلویزیون مبتنی بر تبلیغات است.
رسانه‌ها یا تکنولوژی‌های چند رسانه‌ای (دیجیتال): مثل اینترنت، موبایل و شبکه های اجتماعی…
تبلیغات طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت‌های هر دوره ویژگی‌های خاص خود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت‌ها یشگرف در عرصه فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد بوجود آمدن شکل‌های جدیدی از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات را از تبلیغات بر روی تابلوهای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات از طریق گوشی‌های موبایل، تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت شامل می شود.(یحیایی ایله ای، 1389: 181).
منظور از تبلیغات اینترنتی نمایش دادن نام‌ها و علایم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایت‌ها (پایگاه‌ها)ی پر بیننده اینترنت است.
تعریف عملیاتی و شاخص ها
در تحقیق حاضر با توجه به امکان تفاوت میان پیام های رسانه‌های داخلی و خارجی، با در نظر گرفتن مدعیات هریک از رسانه‌ها و ساختار های فرهنگی و عقیدتی آنها، میزان استفاده از رسانه‌های جمعی را به عنوان یک متغیر و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی خارجی را به عنوان متغیری جداگانه در نظر گرفته ایم.
برای سنجش این متغیر ها از پاسخگو پرسیده می‌شود که درطول شبانه روز به چه میزان از هر یک از وسایل زیر استفاده می کند :
شبکه های تلویزیونی داخلی – روزنامه ها و مجلات داخلی – شبکه های رادیویی داخلی – سایتهای اینترنتی داخلی – کتابهای عمومی نویسندگان داخلی
شبکه های تلویزیونی خارجی – روزنامه ها و مجلات خارجی – شبکه های رادیویی خارجی -سایتهای اینترنتی خارجی – کتابهای عمومی نویسندگان خارجی – شبکه های اجتماعی(تویتر، فیس بوک و… ) – پیام‌های کوتاه موبایل
پاسخها به طور بسته در مقابل آنها قرار گرفت . این پاسخها بدین شرحند :
استفاده نمیکنم – استفاده می‌کنم – خیلی کم -کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد
در این تحقیق تبلیغات رسانه ای در قالب طیف لیکرت و با نمرات 14 تا 70 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 1 تا 14 مربوط به بعد تبلیغات رسانه ای است
3-3-1-2- تبلیغات محیطی
تعریف نظری
شامل استفاده از محیط‌های طبیعی (طراحی یک پارک یا غیره)، استفاده از وسایل نقلیه (مثل اتوبوس یا قطارو…)، تابلوهای محیطی و…
تبلیغات محیطی از همه امکانات نظیر رنگ، نور، حجم و… بهره می گیرد و اخیرا افزودن حرکت نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برای تبلیغات محیطی، هر چیز ملموسی می تواند جایی برای تبلیغات به حساب آید. دیوارها، بدنه اتومبیل‌ها، قطارها، متروها، ساختمان‌های بلند، پارچه‌های که هنگام ساختمان سازی باید بر روی ساختمان کشیده شود تا قیافه شهر را زشت نکند، ‌پل‌های عابر پیاده و یا مخصوص اتومبیل‌ها، ایستگاهای اتوبوس، نیمگت‌های پارک، سالن‌های ورزشی و فرودگاها، ترمینال‌ها و… همه و همه جزء این موارد به شمار می‌رود.
تعریف عملیاتی و شاخص ها
برای سنجش این متغیر ها از پاسخگو پرسیده می‌شود که درطول شبانه روز به چه میزان به تبلیغات محیطی زیر توجه می‌کنید:
– تبلیغات دیواری، تابلوهای تبلیغاتی، بنر و … تبلیغات داخل مترو و اتوبوس و قطار … تبلیغات بیلبوردی – تبلیغات روی پل‌ها و اطراف اتوبان‌ها – تبلیغات روی سالن‌های وزرشی و فرودگاه، ترمینال – بروشور و کاتالوگ
پاسخها به طور بسته در مقابل آنها قرار گرفت . این پاسخها بدین شرح هستند :
– خیلی کم -کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد
در این تحقیق تبلیغات محیطی در قالب طیف لیکرت و با نمرات 6 تا 30 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 15 تا 20 مربوط به بعد تبلیغات محیطی است
3-3-1-3- تبلیغات چهره به چهره
تعریف نظری
علاوه بر تبلیغات رسانه‌ای و محیطی ما در زندگی روز مره در مورد پیام‌های تبلیغاتی به صورت چهره به چهره با یکدیگر بحث و گفتگو می‌کنیم شامل نمایشگاها، مزاکرات، ویزیتوری و… که در اینجا به تبلیغات نمایشگاهی اشاره‌ای کوتاه می شود. نمایشگاه این فرصت را در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می دهد تا دستاوردها، تولیدات و خدمات علمی، صنعتی، فرهنگی و… را در معرض نمایش بگذارند (یحیایی ایله‌ای،1389:179-183).
تعریف عملیاتی و شاخص ها
برای سنجش این متغیر ها از پاسخگو پرسیده می‌شود که:
تا چه اندازه در خیابان‌ها، تراکت‌های تبلیغاتی را از تبلیغاتچی‌ها دریافت می‌کنید؟
تا چه اندازه با اطرافیانتان، در مورد کالاهای تبلیغاتی بحث و گفتگو می‌کنید؟
به چه میزان در نمایشگاه‌ها و سیمینارهای شرکت‌های تولیدی مختلف شرکت می‌کنید؟
پاسخها به طور بسته در مقابل آنها قرار گرفت. این پاسخها بدین شرح هستند :
– خیلی کم -کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد
در این تحقیق تبلیغات چهره به چهره در قالب طیف لیکرت و با نمرات 3 تا 15 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 21 تا 23 مربوط به بعد تبلیغات چهره به چهره است
3-3-2- مدیریت بدن
تعریف نظری
ما در این پژوهش مدیریت بدن را به دو بخش 1- تمایل به مدیریت بدن 2- مدیریت بدن رفتاری تقسیم کرده ایم
3-3-2-1 مدیریت بدن رفتاری
مدیریت بدن به معنای نظارت و مراقبت و دستکاری مستمر ویژگی های ظاهری و مرئی بدن است (چاوشیان، 1381 :88). این شاخص بر رفتار و جنبه هایی از زندگی فرد تاکید دارد که منجر به بهبود و ارتقای جذابیت بدنی – و نه لزوما سلامت بدنی – فرد می گردد. مولفه های این شاخص در برخی از تحقیقات انجام گرفته در داخل و خارج ایران قابل ردیابی است. چاوشیان تحت عنوان رفتارهای مرتبط با مدیریت بدن، به انواع عادات در لباس پوشیدن، آرایش موی سر و استفاده از پیرایه ها و همچنین شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن اشاره می کند. همچنین چاوشیان در تحقیق مشترکش با آزاد ارمکی از کنترل وزن، دستکاری های پزشکی و مراقبت های بهداشتی و آرایشی به عنوان مولفه های این شاخص یاد می کند ( آزاد ارمکی، چاوشیان :1381). رحمت آبادی و آقابخشی نیز در تحقیقی با عنوان “سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان “(1385) اولویت های مرتبط با بدن در سبک زندگی جوانان طبقه متوسط شهری را آرایش موی سر، ‌آرایش صورت، رژیم غذایی برای کاهش وزن (در میان دختران )، ورزش برای تناسب اندام ( در میان دختران)، استفاده از لنز رنگی و انجام جراحی های زیبایی برشمرده اند. در میان عواملی که سبب توجه به سلامتی و ظاهر شده اند، سلامت بدنی منتهی به جذابیت جنسی نیز اهمیت دارد ( فاضلی، 1382 :149). بر این اساس رفتار هایی چون فعالیت های بدنسازی، ورزشهای مرتبط با تناسب اندام، رژیم های غذایی و استفاده از تجهیزات آرایشی مانند وسایل برنزه کننده پوست به بخشی از سبک زندگی بهداشتی و توجه به سلامتی و ظاهر افرادی تبدیل شده است که نگرانی و حساسیت های خاصی در زمینه مراقبت از بدن خود دارند.
تعریف عملیاتی و شاخص ها
در تحقیق حاضر برای شاخص سازی مدیریت بدن از شاخص های، جراحی زیبایی، کنترل وزن، رفتارهای بهداشتی و آرایشی، رفتار های سلامت محور و رفتار های پوششی استفاده شده است.
همچنین برای عملیاتی سازی این شاخص ها از گویه های زیر استفاده شده است :
شاخص : کنترل وزن
گویه ها
کنترل چربی شکم ، کنترل وزن در هر ماه ، کنترل وزن از طریق ورزش ، کنترل وزن از طریق رژیم غذایی ، استفاده از داروها و قرص‌ها برای کنترل وزن ،
در این تحقیق کتزل وزن در قالب طیف لیکرت و با نمرات 6 تا 30 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است.
در این تحقیق کنترل وزن در قالب طیف لیکرت و با نمرات 5 تا 25 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 35 تا 39 مربوط به بعد کنترل وزن است
شاخص : جراحی زیبایی
گویه ها
جراحی زیبایی صورت (بینی، گونه، چانه و گوش و…) ، لیفتینگ ، استفاده از ژل و بوتکس، کوچک و بزرگ کردن سینهها، لنزگذاری، لیپوساکشن، کاشت نگین دندان، برداشت لیزری موهای زائد، تاتوی بدن، ارتودونسی ، آبدومینوپلاستی(جراحی زیبایی شکم)
در این تحقیق جراحی زیبایی در قالب طیف لیکرت و با نمرات 11 تا 55 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است در پرسشنامه از سول 45 تا 55 مربوط به بعد جراحی زیبایی است
شاخص : رفتار های سلامت محور
گویه ها
کنترل مرتب کلسترول خون، قند خون، فشار خون، کنترل مرتب سلامت دندان ، چکاپ مرتب میزان شنوایی و بینایی ، چکاپ مرتب دستگاه گوارشی، خودداری از مصرف خودسرانه دارو ، توجه به درد های خفیف بدن ، ورزش مداوم، رقص وپیاده‌روی مرتب در هر روز ، استفاده از طب سنتی و دارو های گیاهی برای درمان ، مصرف مرتب سبزیجات تازه
اصلاح مرتب ناخن های دست و پا ، استحمام روزانه ، مسواک زدن منظم
در این تحقیق سلامت رفتاری در قالب طیف لیکرت و با نمرات 12 تا 60 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 67 تا 78 مربوط به بعد سلامت رفتاری است
شاخص : رفتار های بهداشتی و آرایشی
گویه ها
، اصلاح مرتب موهای زائد بدن ، کاربرد مرتب ادکلن، آر ایش مرتب موهای سر ، استفاده از مواد آرایشی استاندارد ، استفاده از رنگ مو (بانوان ) _ ژل یا روغن مو (آقایان) ، استفاده از دئودورانت زیر بغل ، آرایش مرتب صورت (بانوان)_اصلاح مرتب صورت ( آقایان)
بلند کردن ناخن و مو ، استفاده از کرم‌های سفید کننده و ضد آفتاب ، برنزه کردن
در این تحقیق رفتارهای بهداشتی و آرایشی در قالب طیف لیکرت و با نمرات 9 تا 45 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 91 تا 99 مربوط به بعد رفتارهای بهداشتی و آرایشی است
شاخص : رفتار های پوششی
گویه ها
ترجیح لباسهای اندامی و چسبان به لباسهای دیگر
خرید شلوار معمولی با شکل ساده
ترجیح لباسهایی با رنگ سنگین و متین نسبت به لباسهای دیگر
خرید لباسهای مد روز با مارک خارجی
پوشیدن لباسهای گرانقیمت و منحصر بفرد
پوشیدن لباس‌های نازک و بدن نما
ترجیح خرید لباس از بوتیکهای فروشنده لباسهای خارجی
این گویه ها در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت پرسیده می شود و از پاسخگویان پرسیده می شود که هر یک از اعمال و کردارهای مذکور را چقدر انجام می دهند :
– خیلی کم -کم – متوسط – زیاد – خیلی زیاد
در این تحقیق پوشش ظاهری در قالب طیف لیکرت و با نمرات 6 تا 30 به وسیله گویه های مذکور اندازه گیری شده است. در پرسشنامه از سول 109 تا 114 مربوط به بعد پوشش ظاهری است
3-3-2-2- تمایل نسبت به مدیریت بدن
تعریف نظری
«ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص به آن چیز می‌گویند» و منظور ما از تمایل به مدیریت بدن همان عنصر تمایل به عمل یعنی آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می شود (بروولد 1970، به نقل از مهرآسا،1387: 139).
تعریف عملیاتی و شاخص ها
برای عملیاتی کردن تمایل به مدیریت بدن از تمام مولفه‌های مدیریت بدن رفتاری استفاده می شود با این