دانلود پایان نامه

انگل (1982) برای اولین بار مدلی را ارائه نمود که بر اساس آن توانست ناهمسانی واریانس شرطی را مدل سازی نماید. بولرسلو (1986) با بسط مدل انگل، مدل ناهمسانی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ ) را معرفی نمود. پس از آن مدل های گوناگونی بر پایه مدل اولیه انگل ( مدل آرچ ) توسط محققین مختلف ارایه گردیدند که این مدل ها هم اکنون مهمترین مدل ها برای تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی مالی با تواتر بالا شناخته میشود .
نقطه قوت مدلهای فوق در این است که پایه های تئوریک مالی و اقتصادی قوی دارند. اما به هرحال شرایط متغیر بازار، همواره اجزاء اخلال فراوانی ایجاد مینماید و لذا برای ارتقای مدل باید مدام بر تعداد متغیرهای توضیح دهنده افزود. از سوی دیگر مدلهای سری زمانی مقید به فروض محدود کننده ای در رابطه با نوع توزیع سری زمانی میباشند. بنابراین در بسیاری از موارد تکیه بر خروجی های خام این مدلها، منطقی به نظر نمی رسد و منجر به نتیجه گیری هایی به دور از واقع میشود. ( سعیدی، 1391، ص5)
بسیاری از تحقیقات مالی در سالهای اخیر بر این مسأله متمرکز بوده است که مدلهای سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی های دقیقتر، به نحوی ارتقا دهند. روش مونت کارلو یکی از روش های شبیه سازی در حالت عدم قطعیت می باشد که در آن تعدادی از متغیرهای مربوط به آینده به صورت پارامترهای دارای توزیع تصادفی در نظر گرفته می شوند.روش مونت کارلو با در نظر گرفتن پویایی سیستم به پیش بینی تغییرات آینده آن پرداخته و این تغییرات را شبیه سازی می کند. در این روش، پیش بینی آینده هر متغیر تصادفی از طریق در نظر گرفتن یک تابع توزیع احتمالی ارزیابی می شود وفرض نرمال بودن توزیع بازدهی، برای ابزارهای مالی که تابع بازدهی غیرخطی دارند، الزامی نیست.
در این پژوهش قصد داریم تکنیک شبیه سازی مونت کارلو را در مسئله نوسانات قیمت سهام را بکار برده و سوال اصلی این است که آیا در قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران نوسان وجود دارد و آیا این نوسان را می توان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تبیین ، ارزیابی و پیش بینی نمود؟
1-3. ضرورت انجام تحقیق
نوسان پذیری از دید کلیه اشخاص که در تعامل با بازار می باشند، امری حائز اهمیت به شمار می رود. در باور عموم، نوسان پذیری هم معنی و معادل ریسک تفسیر می شود و افزایش آن علامتی برای احتمال بروز افت و در پی آن بحران در بازار تلقی می گردد. از دیدگاه آنها نوسان پذیری بالا نشانگر عدم ارزش گذاری منصفانه و عدم عملکرد بازار است. در ابتدا و میانه ی بحران مالی در سال 2008 ، شاخص نوسان ضمنی s&p 500 ، که در واقع ملاک و معیاری برای پیش بینی نوسان پذیری 30 روز آینده محسوب می شود، از ابتدای سال 2008 شروع به افت و خیزهای شدید نموده و در انتهای این سال دچار افزایش شدید گردید. در واقع نگرانی معامله گران از آینده، موجب تصمیمات متغیر و مشوش آن ها در قیمت گذاری می شود و در بسیاری از موارد آنچه موجب بروز نگرانی ها شده به وقوع می پیوندد.
اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات درک نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی در مقابل هزینه هایی که این متغیر به ارزش کل تحمیل می کند از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. در تئوری های مدرن قیمت گذاری آپشن و در راس آن مدل بلک و شولز ، نقش محوری در تعیین ارزش منصفانه آپشن یا سایر مشتقات با ویژگی های آپشن، مربوط به برآورد نوسان پذیری است. اگرچه نوسان پذیری دارایی، یکی از پنچ پارامتر دخیل در این قیمت گذاری است ولی قیمت سهام، قیمت توافقی، زمان تا سررسید و نرخ بهره به سادگی از اطلاعات بازار استخراج می شود و تنها نوسان پذیری است که نیازمند برآورد و پیش بینی می باشد. پرواضح است که قیمت آپشن وابستگی کامل به نوسانی دارد که دارایی پایه در آینده تجربه خواهد نمود و برای قیمت گذاری آن باید میزان نوسان دارایی تا تاریخ انقضاء برآورد گردد. لذا یکی از کاربردهای پراهمیت پیش بینی نوسان پذیری، در معاملات مشتقه نمایان می شود.
از جمله ضرورت های دیگر اجرای چنین پژوهشی، کاربرد گسترده آن در مدیریت ریسک می باشد. محاسبه ریسک در پرتفوی های سرمایه گذاری امروزی که شامل انواع ابزارهای مالی از جمله سهام، اوراق بدهی و انواع ابزارهای مشتقه است، تنها از طریق شاخص ارزش در معرض ریسک میسر است. برآورد ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی آن عموما نیازمند پیش بینی نوسان پذیری است. بطور کلی افزایش نوسان پذیری می تواند آثار عمیقی بر اقتصاد داشته باشد. امروزه این اثرگذاری به شکلی بسیار مشهودتر از قبل، وجود دارد. در دهه گذشته رخدادهایی همانند حملات یازده سپتامبر یا بروز بحران مالی آمریکا و … ، و در پی آن بروز تلاطم در بازارهای مالی، اثرات مخرب از کنترل خارج شدن این متغیر را بر اقتصاد جهان به اثبات رسانده است. بنابراین ارتباط مستقیمی میان عدم اطمینان در بازارهای مالی و میزان اعتماد عمومی وجود دارد و به همین دلیل سیاست گذاران تکیه قابل توجهی به برآوردهای بازار از نوسان پذیری به عنوان فشارسنجی برای سنجش آسیب پذیری اقتصاد دارند. در کشور ایالات متحده همانند بسیاری از کشورها، بانک مرکزی این کشور، نوسان پذیری سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا را برای تنظیم سیاست های پولی بطور جدی مورد توجه قرار می دهد.( پون و گرنجر ، 2003، ص478-539)
بنابراین پیش بینی نوسان پذیری و تلاش در جهت بهبود روش های این پیش بینی از منظر تنظیم سیاست های کلان اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
پیش بینی قیمت از اهمیت زیادی در حوزه ادبیات مالی برخوردار است و روشهای زیادی از سریهای زمانی و اقتصاد سنجی گرفته تا روشهای نوینی مانند تکنیک های فازی و یا هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی برای پیش بینی آینده قیمت استفاده میگردد.
مطالعات تجربی اولیه که عملکرد پیش بینی مدل های گارچ را در مقابل مدل هایی که مدل های ساده نامیده شدند مورد مقایسه قراردادند بر این باور بودند که علی رغم جذابیت پیچیدگی و مرسوم بودن مدل های نوع گارچ به هیچ وجه توافق براین نیست که این مدل ها پیش بینی های برتری از نوسانات بازدهی فراهم می کنند.اگرچه مجموعه کل مدارک نشانگر ترکیبی از این مدل هاست.
فایلوسکی (1997 ) استدلال کرد مدل های پیش بینی نوسانات بر اساس میانگین متحرک نوسانات تاریخی، اغلب بهترین پیش بینی ها را انجام می دهند.مدارک بیشتر در حمایت از مدل های پیش بینی که داده های تاریخی ساده را بکار برده اند و برخلاف روش مدل های گارچ هستند بوسیله هاسبروک، فایلوسکی، کامی (1993) و ژورین (1995و1996 ( ارائه شده است. با این وجود تحقیقات دیگری نیز وجود دارد که روش گارچ را تایید می کند. برای مثال اَکگیری (1989) دریافت که مدل های گارچ از مدل های آرچ ،میانگین متحرک نمایی وزنی و مدل های میانگین تاریخی در پیش بینی نوسان شاخص سهام ماهیانه آمریکا عملکرد بهتری داشته است. ( نصیری، 1389، ص 98)
با توجه به موارد ذکر شده مشخص می شود که برای پیدا کردن راه حل مناسب در مورد مسئله نوسان نیاز به پژوهش ها و تحقیقات بیشتری در این زمینه و بخصوص در ارتباط با مدل های ارزیابی و پیش بینی آن می باشد.
یکی از تکنیک های جدیدی که کاربرد گسترده و روزافزونی در حوزه تحقیقات مالی پیدا کرده، روش شبیه سازی مونت کارلو است. کاربرد این روش پیشرفته با افزایش پیچیدگی مدل های مالی در حال افزایش بوده است. این تکنیک بسیار منعطف و قدرتمند بوده و جهت حل مسائل پیچیده بسیار کارآمد عمل می نماید. در این روش، فرض نرمال بودن توزیع بازده ضرورت ندارد. روش شبیه سازی مونت کارلو برخلاف روش شبیه سازی تاریخی از اطلاعات تاریخی استفاده نمی کند، بلکه در این روش با استفاده از فرایندهای تصادفی و استفاده از نمونه های شبیه سازی شده متعدد که با رایانه ساخته می شود، پیش بینی تغییرات آتی انجام می شود.
نمونه های فراوانی از تحقیقات خارجی که از شبیه سازی مونت کارلو در مسائل مالی بهره برده اند وجود دارد. اما در پژوهش های داخلی معدودی از این تکنیک استفاده شده است. این پژوهش برآن است تا با شبیه سازی مونت کارلو و مدل گارچ به بررسی نوسانات قیمت سهام بپردازد.
1-4. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
یکی از جدیدترین پیوندهای کاربردی بین علوم مختلف، پیوند بین امور مالی و اقتصاد با فیزیک و ریاضی می باشد که در واقع متخصصان و دانشمندان این علوم سعی در استفاده از مفاهیم و فرمول های ریاضی و فیزیک برای حل مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی دارندیکی از مصادیق بارز فیزیک در امور مالی تحلیل های نظیر شبیه سازی مونت کارلو است که ابزاری اساسی برای تحلیل کردن سیستم های پیچیده است، تاکنون نتایج قابل تأملی را درزمینه پیش بینی ها در دنیا ارائه کرده است. در این مطالعه قصد آن است تا روش شبیه سازی مونت کارلو برای پیش بینی نوسانات قیمت سهام بکار گرفته شود.
1-5. اهداف تحقیق
همانطور که ذکر شد نوسان در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه ی تصمیمات سرمایه گذاری، قیمت گذاری اوراق بهادار و مشتقه ها، مدیریت ریسک، تدوین مقررات و سیاستگذاری پولی است. بنابراین ما در این تحقیق بدنبال یافتن راهی برای ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت سهام هستیم.
اهداف کلی:
بررسی و مطالعه و تبیین نوسانات شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و مدل گارچ و ارزیابی توانایی شبیه سازی مونت کارلو در پیش بینی نوسان و مقایسه پیش بینی مدل گارچ و شبیه سازی مونت کارلو اهداف کلی این پژوهش می باشد.
اهداف اختصاصی:
مقایسه پیش بینی نوسان با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ
بررسی امکان پیش بینی نوسان با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو