دانلود پایان نامه

خوابیده و زن، کشته شوند پس بدی را از اسرائیل دور کرده ای.»
و نیز در سایر بخش های کتاب مقدس نیز اشاره شده است. به طوری که بر اساس تورات و تلمود، مجازات زنا با زن شوهردار و نیز با دختر نامزددار در فرضهای مختلف به شکل زیر است: 1. مجازات زنا با دختر نامزددار برای هر دو طرف سنگسار است. 2. مجازات زنا با زن شوهردار اعدام می باشد و روش اعدام چون به طور جزئی ذکر نشده باید به خفیف ترین شیوه یعنی خفه کردن صورت گیرد و برخی نیز با استناد به سیفرا حکم آن را سنگسار می دانند. 3. اگر دختر کاهن زنا کند، وی به مجازات سوزاندن محکوم می گردد و مردی که با وی زنا کرده خفه می شود. 4. زنا با کنیزی که نامزد دیگری است اعدام ندارد بلکه تأدیب می گردند و مرد نیز باید قربانی نیز تقدیم کند. لازم به ذکر است زناهایی چون زنا با محارم و زنا به اجبار و زنا با دختر باکره احکامی چون سوزاندن، سنگسار برای زانی و زانیه در نظر گرفته می شود.
یکی دیگر از انحرافات جنسی نهی شده از سوی آموزه های دین یهود، مقاربت با حیوانات می باشد به طوری مجازات این کار را مرگ دانسته است:
«هر که با حیوانی مقاربت کند، هر آیینه کشته شود» و « مردی که با بهیمه نزدیک شود تا با آن جماع کند، آن و بهیمه را بکش».
و نیز از دیگر انحرافات جنسی نهی شده از سوی دین یهود استمناء می باشد، که استمنای مردان را به شدت نهی شده است ولی در مورد استمنای زنان به صراحت مطلبی بیان نشده است. ولی در کل استمناء میان مردان و زنان به شدت امری نهی شده و مجازات آن بریدن دست فرد می باشد، به طوری که مطابق تلمود اگر مردی استمنا کرد دستش قطع می شود. و برای جلوگیری از احتمال استمنا مجموعه ای از حدود احتیاطی بیان شده است که از میان آنها به مواردی چون عدم پوشیدن لباس تنگ، عدم تماشای آلت جنسی خود، فکر نکردن در امور جنسی و به پشت خوابیدن می توان اشاره کرد.
2.1.3. همجنس گرایی
یکی دیگر از مهمترین انحرافات جنسی مطرح شده در دین یهود، مسئله همجنس گرایی می باشد، که تاریخچه بیان شده از سوی تورات تا حدودی به داستان و تاریخچه این گرایش جنسی در اسلام شباهت زیادی دارد. با توجه به اسفار عهد عتیق منشاء این رفتار را در قوم سَدوم که پیامبر آنها حضرت لوط7 بود، دیده می شود لذا تورات در سِفر پیدایش در مورد حضرت لوط7 و رفتار و عاقبت مردم سَدوم چنین می آورد که:
«وقت عصر آن دو فرشته وارد شهر سَدوم شدند و زمانیکه با لوط ملاقات کردند. لوط بر آنان گفت: که اینک ای آقایان من، به خانه بنده خود بیایید، و شب را بسر برید، و پایهای خود را بشویید و بامدادان برخاسته، راه خود را پیش گیرید. ولی گفتند: نه، بلکه شب را در کوچه بسر بریم. اما چون ایشان را الحاح بسیار نمود، با او آمده، به خانه اش داخل شدند، برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر پخت، پس تناول کردند و به خواب هنوز نرفته بودند که مردان شهر ، یعنی مردم شهر سَدوم، از جوان و پیر، تمام قوم از هر جانب، خانه وی را احاطه کردند و به لوط ندا در داده، گفتند: آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدند، کجاست؟ آنها را نزد ما بیرون آور تا ایشان را بشناسیم. آنگاه لوط در را از پشت بست و گفت: ای برادران من، زنهار بدی مکنید. اینک من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند. ایشان را الآن نزد شما بیرون آورم و آنچه در نزد شما پسندیده است با ایشان بکنید ولی کاری بدین دو مرد نداشته باشید، زیرا برای این به زیر این سقف آمده اند. گفتند: دور شو و گفتند: این یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری می کند. الآن با تو از ایشان بدتر کنیم. سپس بر آن مرد، یعنی لوط، بشدت هجوم آوردند، نزدیک آمدند تا در را بشکنند.
آنگاه آن دو مرد، دست خود را پیش آوردند و لوط را به خانه در آوردند و در را بستند. اما اشخاصی را که در بیرون خانه بودند از خرد و کلان به کوری دچار شدند، که از جُستن در، خویشتن را خسته ساختند. و آن دو مرد گفتند که اگر کسی در شهر داری از دختر و داماد و غیره از شهر بیرون کن زیرا که ما این مکان را هلاک خواهیم کرد، چونکه فریاد شدید ایشان به حضور خداوند رسیده و خداوند ما را فرستاده تا آنها را هلاک کنیم. پس لوط به دامادان خود گفت تا برخیزند و از این مکان بیرون شوید، زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند. اما به نظر آنان مسخره آمد. و هنگام‌ طلوع‌ فجر، آن‌ دو فرشته‌، لوط‌ را شتابانیده‌، گفتند: برخیز و زن‌ خود را با این‌ دو دختر که‌ حاضرند بردار، مبادا در گناه‌ شهر هلاک‌ شوی‌. چون‌ ایشان‌ را بیرون‌ آورده‌ بودند، که‌ یکی‌ به‌ وی‌ گفت‌: جان‌ خود را دریاب‌ و از عقب‌ منگر، و در تمام‌ وادی‌ نایست‌، بلکه‌ به‌ کوه‌ بگریز، مبادا هلاک‌ شوی‌. … و چون‌ آفتاب‌ بر زمین‌ طلوع‌ کرد، لوط‌ به‌ صُوغَر داخل‌ شد. آنگاه‌ خداوند بر سَدوم‌ و عموره‌، گوگرد و آتش‌، از حضور خداوند از آسمان‌ بارانید و آن‌ شهرها، و تمام‌ وادی‌، و جمیع‌ سکنه‌ شهرها و نباتات‌ زمین‌ را واژگون‌ ساخت‌. اما زن‌ او، از عقب‌ خود نگریسته‌، ستونی‌ از نمک‌ گردید. بامدادان‌، ابراهیم‌ برخاست‌ و به‌ سوی‌ آن‌ مکانی‌ که‌ در آن‌ به‌ حضور خداوند ایستاده‌ بود، رفت‌. و چون‌ به‌ سوی‌ سَدوم‌ و عموره‌، و تمام‌ زمین‌ وادی‌ نظر انداخت‌، دید که‌ اینک‌ دود آن‌ زمین‌، چون‌ دود کوره‌ بالا می‌رود. و هنگامی‌ که‌ خدا شهرهای‌ وادی‌ را هلاک‌ کرد، خدا ابراهیم‌ را به‌ یاد آورد، و لوط‌ را از آن‌ انقلاب‌ بیرون‌ آورد، چون‌ آن‌ شهرهایی‌ را که‌ لوط‌ در آنها ساکن‌ بود، واژگون‌ ساخت‌.»

همچنین در تورات در سِفر داوران نیز داستانی با این مضمون که به قوم بنیامین، یکی از اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل مربوط است گزارش شده است. به طوری که در سِفر داوران در این باره چنین می گوید که مردی به همراه کنیز و غلامش از بیت لحم به سوی اورشلیم در حال رفتن بود، که شب به شهری که به نام جِبْعَه‌ یا رامه رسیده و کسی نبود که آنها را به خانه ببرد که ناگهان پیر مردی آمد و آنها را به خانه خود برد :
«… پس‌ او را به‌ خانه‌ خود برده‌، به‌ الاغها خوراک‌ داد و پایهای‌ خود را شسته‌، خوردند و نوشیدند. و چون‌ دلهای‌ خود را شاد می‌کردند، اینک‌ مردمان‌ شهر، یعنی‌ بعضی‌ اشخاص‌ بنی‌ بلیعال‌ خانه‌ را احاطه‌ کردند، و در را زده‌، به‌ آن‌ مرد پیر صاحب‌خانه‌ خطاب‌ کرده‌، گفتند: آن‌ مرد را که‌ به‌ خانه‌ تو داخل‌ شده‌ است‌ بیرون‌ بیاور تا او را بشناسیم‌. و آن‌ مرد صاحب‌خانه‌ نزد ایشان‌ بیرون‌ آمده‌، به‌ ایشان‌ گفت‌: نه‌ ای‌ برادرانم‌ شرارت‌ مورزید، چونکه‌ این‌ مرد به‌ خانه‌ من‌ داخل‌ شده‌ است‌؛ این‌ عمل‌ زشت‌ را منمایید. اینک‌ دختر باکره‌ من‌ و کنیز این‌ مرد، ایشان‌ را نزد شما بیرون‌ می‌آورم‌ و ایشان‌ را ذلیل‌ ساخته‌، آنچه‌ در نظر شما پسند آید به‌ ایشان‌ بکنید. لیکن‌ با این‌ مرد این‌ کار زشت‌ را مکنید. … . پس‌ آن‌ شخص‌ کنیز خود را گرفته‌، نزد ایشان‌ بیرون‌ آورد و او را شناختند و تمامی‌ شب‌ تا صبح‌ او را بی‌عصمت‌ می‌کردند، و در طلوع‌ فجر او را رها کردند.»
و نیز در اول پادشاهان نیز به دوران رَحُبْعام‌ بن‌ سلیمان‌ اشاره می کند که مردم به این رفتار جنسی گرایش داشتند :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«.. .و یهودا در نظر خداوند شرارت‌ ورزیدند، و به‌ گناهانی‌ که‌ کردند، بیشتر از هر آنچه‌ پدران‌ ایشان‌ کرده‌ بودند، غیرت‌ او را به‌ هیجان‌ آوردند. و ایشان‌ نیز مکانهای‌ بلند و ستونها و اشیریم‌ بر هر تل‌ بلند و زیر هر درخت‌ سبز بنا نمودند و الواط‌ نیز در زمین‌ بودند و موافق‌ رجاسات‌ امّت‌هایی‌ که‌ خداوند از حضور بنی‌اسرائیل‌ اخراج‌ نموده‌ بود، عمل‌ می‌نمودند»

با توجه به مواردی گفته شده از عهد عتیق در مورد همجنس گرایی، می توان به این نتیجه رسید که تاریخ بیان شده از سوی تورات به زمان حضرت لوط7 بر می گردد. به طوری که نوع گرایش این افراد با سایر نمونه های گفته شده از سوی تورات، مانند داستان قوم بنیامین فرق می کند به طوری که در داستان حضرت لوط7 با وجود محاصره خانه توسط مردم و تمایل برای برقرای رابطه جنسی با آن دو مرد جوان، پیشنهاد حضرت لوط7 مبنی بر ایجاد رابطه با دختران ایشان را قبول نکردند. و آخر سر منجر به نابودی آنها شد. ولی در داستان آن مرد که به همراه غلام و کنیزش در راه اورشلیم بودند و شب در خانه پیر مردی سکنی گزیدند، رفتار دیگری از مردم می بینیم که با اینکه خواهان ایجاد رابطه جنسی با آن مرد بودند، ولی به همبستری و رابطه با کنیز آن مرد نیز راضی شدند و هنگام طلوع کنیز را رها کرده و با آن مرد کاری نداشتند. که از این دو داستان نتیجه گرفته می شود که مردمان قوم حضرت لوط7 یعنی مردم سَدوم، فقط در پی برقراری ارتباط با جنس موافق بوده و به رابطه جنسی با جنس مخالف راضی نبودند و فقط رابطه با جنس موافق آنها را ارضاء می کرد. اما در مورد مردم شهر جِبْعَه‌ یا رامه‌ باید گفت که نوع خواسته مردم آن شهر فقط برقراری رابطه جنسی جهت ارضای میل جنسی بوده و برای آنها فرقی نداشت که فرد مفعول واقع شده مرد باشد یا زن. به هر حال آنچه که در باب تاریخچه این گرایش از زبان عهد عتیق بود بیان شد.
در تورات همجنس گرایی مردان به صراحت منع شده و انجام دهندگان این رفتار جنسی مجرم شمرده شده و تورات به شدت از گرایش به آن نهی کرده است:
«و با ذکور مثل‌ زن‌ جماع‌ مکن‌، زیرا که‌ این‌ فجور است‌. و با هیچ‌ بهیمه‌ای‌ جماع‌ مکن‌، تا خود را به‌ آن‌ نجس‌ سازی‌، و زنی‌ پیش‌ بهیمه‌ای‌ نایستد تا با آن‌ جماع‌ کند، زیرا که‌ این‌ فجور است‌. به‌ هیچ‌ کدام‌ از اینها خویشتن‌ را نجس‌ مسازید، زیرا به‌ همه‌ اینها امتهایی‌ که‌ من‌ پیش‌ روی‌ شما بیرون‌ می‌کنم‌، نجس‌ شده‌اند. و زمین‌ نجس‌ شده‌ است‌، و انتقام‌ گناهش‌ را از آن‌ خواهم‌ کشید، و زمین‌ ساکنان‌ خود را قی‌ خواهد نمود.»
با این حال در قوانین مدون یهود، همجنس بازی مردان و زنان نمود بارزی ندارد. ولی برداشتی که از خود کتاب مقدس و نوع مجازات های إعمال شده بر همجنس گرایی می توان دید، این است که این امر در هر حال یک امر حرام و ناپسندیده ای است و به هیچ وجه قابل قبول نیست، چون تورات این عمل را باعث نجس شدن زمین معرفی کرده است. و کسانی که به رفتار جنسی ناپسندیده گرایش پیدا کنند از میان قوم خود منقطع خواهد شد. با توجه به این شواهد همجنس گرایی در دین یهود امری حرام و ناپسندیده ای به حساب می آید.
ولی در برخی از شرح ها و قانون نامه های یهودیت مانند شولحان عاروخ یعنی مهم ترین قانون نامه موجود یهودیت، ممنوعیت همجنس بازی را به طور مستقیم بیان نکرده است. بلکه با نقل قول از تلمود، صرفاً چنین اظهار می دارد که از یهودیان انتظار اعمال همجنس گرایانه نمی رود و در نتیجه فرد یهودی در خلوت می تواند با یهودی مذکر دیگری تنها بماند. اما با این حال برای اطمینان بیشتر بهتر است که از این امر نیز دوری شود. حاخام یوسف قارو نویسنده این قانون نامه آنگاه چنین متذکر می شود که در این زمانه که مردان بدکردار زیاد شده اند، باید از خلوت کردن با مذکری دیگر دوری جست. شارحان بعدی توضیح داده اند که یوسف قارو از آن رو چنین حکم کرده است که، در کشوری اسلامی می زیسته و در آنجا همجنس گرایی رواج داشته است. در ممالک مسیحی که این امر رواجی ندارد احتیاجی نیست یهودیان زیاد نگران این مسئله باشند.
همجنس گرایی زنان گرچه در تورات به صراحت بیان نشده و اشاره ای بر عدم گرایش زنان به این رفتار جنسی صورت نگرفته، ولی تلمود همجنس گرایی مردان را به همجنس گرایی زنان تسری داده است و این گرایش جنسی را برای زنان منع کرده است. به طوری که حاخام ها نفی همجنس بازی زنان را که در یهود به مسولِلت معروف است را از این آیه کتاب مقدس استنباط کرده اند که« مثل مصریان و کنعانیان عمل نکنید»؛ چرا که این عمل در میان مصریان و کنعانیان شایع بوده است: از همین رو به شوهران هشدار داده است که تا مانع معاشرت همسران خود با زنان همجنس گرای شناخته شده گردند. و همچنین به کاهنان دستور داده است که نباید کاهنان با زنان همجنس باز ازدواج کنند.
معمولاً یهودیان سنت گرا، تمامی قید و بندهای دینی در باب انحرافات جنسی به خصوص همجنس گرایی را از آرمان های خود تلقی می کنند و تا آنجا که در چنین مسائلی امکان دارد به اجرای لفظ به لفظ آن بپردازند. به دلیل اینکه تعارضی که میان لذایذ شهوانی موجود در تبلیغات، سینما، تلوزیون و مدهای روز، با آرمان های هلاخایی وجود دارد، بسیار شدید است. یهودیانی که در جوامع شهری جدید زندگی می کنند، مجبورند معمولاً تا حدی سازگاری و همراهی نشان دهند. آن یهودیان سنتی که در الزامات و خواسته های هلاخایی تعدیل روا می دارند، برای رفتار خویش چنین دلیل می آورند که امور شهوانی ممنوع مانند همجنس گرایی از دوره ای تا دوره دیگر، و از جامعه ای تا جامعه دیگر تفاوت دارند، و هلاخایی که در شولحان عاروخ وجود دارد، بازتاب عادات اجتماعی بسیار متفاوتی بوده است. یهودیات مترقی عموماً بسیاری از جزئیات این اخلاق جنسی هلاخایی را کنار گذاشته اند، چرا که آنها را نمودهای آمیزه ای از افکار و رفتار قرون وسطایی و عرف ویکتوریایی می دانند. البنه اندیشه اساسی منحصر ماندن ارتباطات جنسی به زوج های ازدواج کرده و وفاداری جنسی در ازدواج هنوز در نزد اندیشمندان یهودیت مترقی از اهمیت بالایی برخوردار است.
2.1.4. مجازات های دین یهود برای همجنس گرایان
در شریعت یهود، احکام جایگاهی ویژه دارد. تورات که نخستیت و مهم ترین منبع شرعی و حقوقی یهود است، شامل دو بخش امر (میصووت عَسِه) و نهی (میصووت لوتَعَسِه) می باشد و جرایم و احکام بسیاری برای گنه کاران و متخلفینِ دستورات دینی تعیین کرده است. در تلمود که حاصل گردآوری شریعت شفاهی در سده های دوم تا پنجم میلادی است، جرایم و مجازات ها نظام مند شدند و احکام شرعی و حقوق جزایی و کیفری یهود شکل کامل خود را یافت. پس از دوران تلمود نیز دانشمندان بزرگی مانند ابن میمون، یوسف قارو و غیره با تدوین قانون نامه های مهمی مانند شولحان عاروخ این نظام را به کمال رساندند. با این همه، دانشمندان یهودی معتقدند هرچه در تلمود و مجموعه های دیگر تدوین شده است، همان است که در تورات است. گرچه در بسیاری موارد، این احکامِ استنباط شده به صراحت از تورات بر نمی آید و بر اساس قانون تلمود، هیچ عملی جرم و گناه و به خودی خود قابل مجازات نیست، مگر آنکه در کتاب مقدس (شریعت مکتوب) در عباراتی صریح بیان شده باشد.
همجنسگرایی نیز در دین یهودیت جزء رفتارها و گرایش هایی محسوب می شود که انجام دادن آن حرام و منجر به إعمال مجازات های سختی بر انجام دهندگان آن می شود، به طوری که در آموزه های دین یهود و در قوانین و احکام جزایی و کیفری دین یهود برای انجام دهندگان این گرایش جنسی دو نوع برخورد و د