دانلود پایان نامه

جولای 1962 از فرانسه است. روز ملی 1 نوامبر 1954 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با دو مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1999 شاه عبدالعزیز بوتفلیقه ونخست وزیرعبدالعزیز بالخادم میباشد.( صفویی، 1387: 306) «مساحت آن 2،381،740 کیلومتر مربع و یازدهمین کشورجهان از نظر مساحت است. »( احمدیان،1383: 82) نیروی دفاعی این کشورارتش ملی مردمی، نیروی دریایی ملی الجزایر، نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی محلی است.( کنعانی، 81: 84)
7-3- امارات متحده عربی
نام محلی آن الامارات العربیه المتحده است. نام دیگر آن عمان شمالی میباشد. پایتخت آن شهرابوظبی وتاریخ استقلال آن دوم دسامبر 1971 از انگلستان است. روز ملی 2 دسامبر 1971 ثبت شده است. نوع حکومت فدراسیونی متشکل از 7 امیرنشین با یک مجلس قانونگذاری میباشد. امیر آن از سال 2004 شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان ونخست وزیر از سال 2006 شیخ مکتوم بن راشد آل مکتوم است.( صفویی، 1387: 307) «مساحت آن 83،600 کیلومتر مربع وصدوچهاردهمین کشورجهان از نظر مساحت است.» ( احمدیان،1383: 83) نیروی دفاعی این کشورارتش،نیروی دریایی(شامل تفنگداردریایی وگارد ساحلی)، نیروی هوایی ونیروی پدافند هوایی، نیروی شبه نظامی ونیروی پلیس فدرال است.( کنعانی، 1381: 84)

8-3- جمهوری اندونزی
نام محلی آن ریپابلیک ایندونزیا است. اسامی دیگرایندونزیا،هند شرقی هلند، هند هلند هستند. پایتخت آن شهرجاکارتا وتاریخ استقلال آن 17 آگوست 1945 ازهلند است. روز ملی 17 آگوست 1945 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با دومجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهورو رییس حکومت از سال 2004 سوسیلوبامبانگ یودویونو است.( صفویی، 1387: 308) «مساحت آن 1،919،440 کیلومتر مربع وپانزدهمین کشورجهان از نظر مساحت است. »( احمدیان،1383: 84) نیروی دفاعی این کشورنیروهای مسلح اندونزی،نیروی زمینی،نیروی دریایی(شامل تفنگداردریایی و شاخه هوایی ودریایی) و نیروی هوایی است.( کنعانی، 1381: 85)

9-3- جمهوری اوگاندا
نام محلی ندارد. نام دیگرآن اوگاندا میباشد. پایتخت آن شهرکامپالا وتاریخ استقلال آن 9 اکتبر 1962 از انگلستان است. روز ملی 9 اکتبر1962 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری غیرحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1986 یووری کاگوتاموسوینی ونخست وزیر از سال 1999 آپولونسیمبامبی است.( صفوی، 1387: 309) «مساحت آن 236،040 کیلومتر مربع وهفتادونهمین کشورجهان از نظر مساحت است. »( احمدیان،1382: 85) نیروی دفاعی این کشور نیروی دفاعی مردمی اوگاندا، ارتش ( شامل واحد تفنگدار دریایی ) ونیروی هوایی است.( کنعانی، 1381: 86)
10-3- جمهوری اسلامی ایران
نام محلی آن جمهوری اسلامی ایران است. اسامی دیگر ایران وپرشیا هستند. پایتخت آن شهرتهران و دارای سابقه کهن است. نوع حکومت جمهوری اسلامی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. ولی فقیه از سال 1989 آیت ا.. سید علی خامنه ای ( دام ظله) و رییس جمهور از سال 2005 محمود احمدی نژاد است.( صفوی، 1387: 310) «مساحت آن 1،648،000 کیلومتر مربع وهفدهمین کشورجهان از نظر مساحت است. »( احمدیان،1383: 86) نیروی دفاعی این کشور نیروی زمینی ، دریایی، هوایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شامل نیروی زمینی،دریایی،هوایی، قدس) وبسیج است.( کنعانی، 1381: 88)

11-3- دولت بحرین
نام محلی آن مملکه البحرین است. نام دیگر آن دیلمون البحرین میباشد. پایتخت آن شهرمنامه وتاریخ استقلال آن 15 آگوست 1971 از ایران است. روز ملی 16دسامبر 1971 ثبت شده است. نوع حکومت پادشاهی با دو مجلس قانونگذاری میباشد. پادشاه از سال 1999 شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه و نخست وزیر از سال 1971 شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه است. (صفوی، 1387: 311) «مساحت آن 665 کیلومتر مربع وصدوهفتادوششمین کشورجهان از نظر مساحت است. »( احمدیان،1383: 84) لحاظ کوچکترین کشور خاورمیانه و آسیای جنوب غربی می باشد. نیروی دفاعی این کشور نیروی زمینی، هوایی، دریایی و گاردملی است. (کنعانی، 1381: 88)
12-3- دولت برونئی
نام محلی آن نگارا برونئی دارالسلام است. اسامی دیگربرونئی و دولت برونئی دارالسلام هستند. پایتخت آن بندر سری بگاوان وتاریخ استقلال آن اول ژوییه 1984 از انگلستان است. روز ملی 19 فوریه 1984 ثبت شده است. نوع حکومت سلطنت اسلامی میباشد. سلطان ونخست وزیر از سال 1967 حاجی حسن ابولکیاء معزالدین والدویه است.( صفوی، 1387: 312) «مساحت آن 5،770 کیلومتر مربع وصدوشصت وچهارمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 85) نیروی دفاعی این کشور نیروهای مسلح سلطنتی برونئی: نیروی زمینی سلطنتی برونئی، نیروی دریایی سلطنتی برونئی ونیروی هوایی سلطنتی برونئی است.( کنعانی، 1381: 89)
13-3- جمهوری بنین
نام محلی آن ریپابایک د بنین است. اسامی دیگر بنین و داهومی هستند.پایتخت آن شهر پرتو نوو وتاریخ استقلال آن 1 آگوست 1960 از فرانسه است. روز ملی 1 آگوست 1960 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهورونخست وزیر از سال 2006 یایی بونی است.( صفوی، 1387: 313) «مساحت آن 112.620 کیلومتر مربع و صدمین کشور جهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 86) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی و هوایی است.( کنعانی، 1381: 90)

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد توانمندسازی روان‌شناختی، برنامه‌های توانمندسازی

14-3- جمهوری خلق بنگلادش
نام محلی آن گاناپاراجانتری بنگلادش است. اسامی دیگربنگلادش، پاکستان شرقی وبنگال شرقی هستند. پایتخت آن شهرداکا وتاریخ استقلال آن 16 دسامبر 1971 از پاکستان است. روز ملی 26 مارس 1971 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهوراز سال 2002 ایازالدین احمد ونخست وزیر از سال 2007 فخرالدین احمد است.( صفوی، 1387: 314) «مساحت آن 144،000 کیلومتر مربع ونود و دومین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 88) نیروی دفاعی این کشورنیروهای زمینی، دریایی وهوایی است.( کنعانی، 1381: 91)

15-3- بورکینافاسو
نام محلی آن بورکینافاسو است. اسامی دیگرولتای علیا،ولتای شمالی وجمهوری ولتای علیا هستند. پایتخت آن شهرواگه دوگواست وتاریخ استقلال آن 15 آگوست 1960 ازفرانسه است. روز ملی 118 دسامبر1958 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1987، بلسه کامپائوره است و نخست وزیر از سال 2007، ترتیوس زونگو است.( صفوی، : 1387: 315) «مساحت آن 274،200 کیلومتر مربع وهفتادوچهارمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 89) نیروی دفاعی این کشور نیروی زمینی وهوایی بورکینافاسو و ادارهی امنیت ملی است.( کنعانی، 1381: 92)

16-3- جمهوری اسلامی پاکستان
نام محلی آن جمهوریه اسلامی پاکستان است. اسامی دیگرپاکستان و پاکستان غربی هستند. پایتخت آن شهراسلام آباد وتاریخ استقلال آن 14 آگوست 1947 از انگلستان است. روز ملی 23 مارس 1956 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری اسلامی با دو مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2008 آصف علی زردای ونخست وزیر از سال 2008 یوسف رضا گیلانی است. (صفوی، 1387: 316) «مساحت آن 803،940 کیلومتر مربع وسی وپنجمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 90) نیروی دفاعی این کشورارتش (گاردملی)، نیروی دریایی(تفنگداران دریایی و سازمان امنیت دریایی) ونیروی هوایی است.( کنعانی، 1381: 93)

17-3- جمهوری تاجیکستان
نام محلی آن جمهوری توجیکستان است.اسامی دیگرجمهوری سوسیالیستی تاجیک وتاجیکستان هستند. پایتخت آن شهردوشنبه وتاریخ استقلال آن 9 سپتامبر 1991 از شوروی است. روز ملی 9 سپتامبر 1991 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چندحزبی با دومجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهوراز سال 1992 امامعلی رحمان اف ، ونخست وزیرازسال 1999 عقیل عقیل اف است. (صفوی، 1387: 317) «مساحت آن 143،100 کیلومتر مربع ونود وچهارمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 91) نیروی دفاعی این کشورسپاه زمینی، سپاه هوایی و پدافند هوایی و سپاه سیار است.( کنعانی، 1381: 93)

18-3- جمهوری ترکمنستان
نام محلی ندارد. نام دیگرجمهوری سوسیالیستی ترکمن میباشد. پایتخت آن شهرعشق آباد وتاریخ استقلال آن 27 اکتبر 1991 از شوروی است. روز ملی27 اکتبر 1991 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال2007 قربان قلی بردی محمد اف، ونخست وزیرنیز از سال2007 خودش میباشد.( صفوی، 1387: 318) «مساحت آن 488،100 کیلومتر مربع وپنجاه ویکمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 92) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی ، نیروی توپخانه وموشکی، نیروهای هوایی وپدافند هوایی و نیروی دریایی است.( کنعانی، 1381: 94)
19-3- جمهوری ترکیه نام محلی آن ترکیه و ترکیه جمهوریتی است. نام دیگرندارد. پایتخت آن شهرآنکارا وتاریخ استقلال آن19 اکتبر 1923 و دارای قدمت تاریخی است. روز ملی 19اکتبر 1923 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2007 عبدا.. گل ونخست وزیر از سال 2003 رجب طیب اردوغان است.( صفوی، 1387: 319) «مساحت آن 780،580 کیلومتر مربع وسی وششمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 93) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، نیروی دریایی ونیروی هوایی است.( کنعانی، 1381: 95)

مطلب مرتبط :   مقاله صلح و امنیت بین المللی، لیبرالیسم اقتصادی

20-3- جمهوری توگو
نام محلی آن ریپابلیک توگولایس است. اسامی دیگرتوگو و سرزمین توگوفرانسه هستند. پایتخت آن شهرلومه وتاریخ استقلال آن 27 آوریل 1960 از فرانسه است. روز ملی 27 آوریل 1960 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهورازسال 2005 فائوره نیاسینگبه ونخست وزیر از سال2007 کوملان مالی است.( صفوی، 1387: 320) «مساحت آن 56،785 کیلومتر مربع وصدوبیست وسومین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 94)نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی دریایی وهوایی و ژاندارمری است.( کنعانی، 1381: 96)

21-3- جمهوری تونس
نام محلی آن الجمهوریه التونسیه است. اسامی دیگرتونس و تونسیا هستند. پایتخت آن شهرتونس وتاریخ استقلال آن 20 مارس 1956 است. روز ملی 20 مارس 1956 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چندحزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهوراز سال 1987 زین العابدین بن علی ونخست وزیراز سال 1999 محمدغنوشی بود. در حال حاضر در انتخابات به سر میبرند.( صفوی، 1387: 321) «مساحت آن 163،610 کیلومتر مربع ونودمین کشورجهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 95) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی، دریایی وهوایی جمهوری تونس است.( کنعانی، 1381: 97) (رییس جمهور ندارد و در حال حاضر در انتخابات به سر میبرند)

22-3- جمهوری جیبوتی
نام محلی آن جمهوریه جیبوتی است. اسامی دیگر آن سرزمین سومالی و فرانسه هستند. پایتخت آن شهر جیبوتی وتاریخ استقلال آن 27 ژوئن 1977 از فرانسه است. روز ملی 27 ژوئن 1977 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1999، اسماعیل عمر گله ونخست وزیر از سال 2001 دیلیتا محمد دیلیتا است. (صفوی، 1387: 322) «مساحت آن ،23000 کیلومتر مربع و صد و چهل و هفتمین کشور جهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 96) نیروی دفاعی این کشورارتش ملی شامل نیروی هوایی و دریایی است. .( کنعانی، 1381: 98)

23-3-جمهوری چاد
نام محلی آن جمهوریه تشاد است. اسامی دیگر آن چاد، تشاد و تچاد هستند. پایتخت آن شهر انجمنا وتاریخ استقلال آن 11 آگوست 1960 از فرانسه است. روز ملی 11 آگوست 1960 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 1990، ادریس دبی ونخست وزیر از سال 2007 نورالدین دلوا است.( صفوی، 1387: 323) «مساحت آن284/1 میلیون کیلومتر مربع و بیستمین کشور جهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 97) نیروی دفاعی این کشورارتش ملی شامل نیروی هوایی و ژاندارمری است.( کنعانی، 1381: 99)

24-3- جمهوری ساحل عاج
نام محلی آن کووت دیووآر است. اسامی دیگر آن کرانهی مرکزی و غربی آفریقا هستند. پایتخت آن شهر یاموسوکرو وتاریخ استقلال آن 7آگوست 1960 از فرانسه است. روز ملی 7 آگوست 1960 ثبت شده است. نوع حکومت جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2000 لوران گباگلو ونخست وزیر از سال 2007 گیلائومه سورو است.( صفوی، 1387: 324) «مساحت آن 322.460 کیلومتر مربع و شصت و هفتمین کشور جهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 98) نیروی دفاعی این کشورنیروی امنیتی و دفاعی شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی است.( کنعانی، 1381: 100)

25-3- جمهوری سنگال
نام محلی آن ریپابلیک دو سنگال است. اسامی دیگر سنگامبیا و فدرال مالی هستند. پایتخت آن شهر داکار وتاریخ استقلال آن 4 آوریل 1960 از فرانسه است. روز ملی 4آوریل 19602 ثبت شده است. نوع حکومت، جمهوری چند حزبی با یک مجلس قانونگذاری میباشد. رییس جمهور از سال 2000، عبدالله وادی ونخست وزیر از سال 2007 شیخ هجیبو سومالی است.( صفوی، 1387: 325) «مساحت آن 196،190 کیلومتر مربع هشتادو ششمین کشور جهان از نظر مساحت است. ( احمدیان،1383: 99) نیروی دفاعی این کشورنیروی زمینی و تفنگداران دریایی سنگال و نیروی هوایی