دانلود پایان نامه
سیستم حمل‌ونقل و رقابت مؤثر با دیگر کشورهای هم‌جوار اشاره دارد. (Bavarsad, 1997)<br/” title=”br”>br />در مقاله‌ای تحت عنوان” حمل‌ونقل چندوجهی تجارب موفق و لزوم بهبود عملکرد” بابیان موقعیت مناسب ایران برای ترانزیت بین‌المللی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و کاهش بروکراسی اداری در فرایند انجام امور در بنادر ایران را از عوامل مؤثر در پیاده سازی حمل‌ونقل چندوجهی در بنادر ایران معرفی می‌کنند. (نجفی & ممدوحی, 1391)
ارزیابی زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی مرتبط با برنامه ریزی بلند مدت، مطالعه‌ی موردی بندر شهید رجایی ، بابیان نقش مهم ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی در بندر شهید رجایی در بهبود جریان کالایی عبوری از این بندر در امتداد کریدور شمال جنوب، بهبود در تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا و بهبود در خطوط ریلی این بندر را عاملی برای بهبود در حمل‌ونقل چندوجهی و در نهایت بهبود در جابه‌جایی کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب عبوری از بندر شهید رجایی بیان می‌کنند. (ستایشی & مهدوی, 1391)
حمل‌ونقل چندوجهی بخشی از متعلقات (اقتصاد کلان) در زیر بخش (صنعت حمل‌ونقل) است و در ماهیت خود،یک نوآوری در نوع بهره‌برداری از روش متنوع حمل‌ونقل است. در این نوع آوری آنچه قابل توجه است، برنامه‌ریزی برای استفاده کامل‌تر، مجموعه‌ای‌تر و متناسب‌تر با نیاز جامعه هدف و صرفه‌جویی در بسیاری از فرایندهای هزینه بر در نوع استفاده از زیر ساخت‌ها و امکانات متعلق به روش‌های حمل‌ونقل چندوجهی دریایی، زمینی، ریلی و هوایی است. به عبارتی، روش نظام‌مند حمل‌ونقل چندوجهی سبب می‌شود تا از هزینه‌های سربار کاسته شده و کالا با ضریب ایمنی بالا از مبدأ حمل، به‌صورت یکدست به مقصد مورد نظر رسد. (برنامه پنجم توسعه واستراتژی حمل‌ونقل چندوجهی، 1389)
در مقاله ای تحت عنوان ” برنامه ریزی برای ایجاد حمل‌ونقل چندوجهی” با بیان فواید این نوع شیوه ی حمل‌ونقل در مقایسه با استفاده از یک شیوه تاثیر این نوع حمل‌ونقل را در کاهش ترافیک کالایی در بندر، رسوب کالا و هزینه ی حمل‌ونقل مورد بررسی قرار داده و در نهایت این نوع شیوه ی حمل‌ونقل را راهی به‌منظور افزایش کارایی بنادر معرفی می کنند. (SteadieSeifi & etc, 2014)
هنگامی که یک سرویس حمل‌ونقل چندوجهی فراهم می‌شود، اپراتور حمل‌ونقل چتد وجهی تمامی مسئولیت حمل کالا را از مبدأ تا مقصد را عهده دار می‌شود. (UNCTAD, 1995) اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی با بستن قرار داد حمل کالا و دیگر زیر قرار دادهای حمل با سایر بخش های حمل‌ونقل موظف است تمامی هزینه‌های حمل را بپردازد و تمامی مسئولیت های حمل را در سرتاسر جریان حمل بر عهده گیرد.
سرویس حمل‌ونقل چندوجهی در واقع یک سرویس خدماتی لجستیکی می‌باشد که نویسندگان زیادی تلاش کردند تا ویژگی های کلیدی را از این سرویس لجستیکی بیان کنند. این سیستم خدماتی تحت توجه بسیاری از تولید کنندگان و کشتیرانی های به دلیل ایجاد ارزش افزوده قرار گرفته است . تولید کنندگان همیشه به دنبال راهی جهت پایین نگه داشتن هزینه حمل‌ونقل محصولات خود بوده اند در نتیجه سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌تواند جهت توزیع محصولات گزینه بسیار مناسبی باشد که خود دلیلی محکم برای افزایش و مهم تر شدن این سیستم می‌شود.
(Yang, 2009) در پژوهش خود به رابطه بین منابع، ظرفیت سرویس های لجستیکی و عملکرد سرویس های کشتیرانی های کانتینر بر پرداخته است. که با بررسی دیدگاههای هر یک از سرویس دهنده ها آنها را در چهار گروه تقسیم بندی نموده است که عبارتند از: سرویس های ارزش افزوده، خدمات قابل اعتماد، ایجاد روابط و یکپارچه‌سازی اطلاعات و انعطاف پذیری. با استفاده از روش مدل سازی اماری، دریافتند که سرویس های لجستیکی تاثیر بسزایی در عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل کانتینری دارد. علاوه بر این، با توجه به قابلیت خدمات لجستیکی، ویژگی هایی از قبیل داشتن حسن نیت از سوی نماینده ارائه دهنده خدمات، محاسبه دقیق قیمت، ایجاد قرار دادهای بلند مدت با مشتریان، دقت در اسناد و مدارک از ویژگی های مهم خدمات لجستیکی محسوب می‌شود.
به‌منظور ایجاد یک مفهوم بهتر از سرویس های حمل‌ونقل در چهارچوب سرویس حمل‌ونقل چندوجهی، آنکتاد گزارشات و تحلیل های مفیدی را در این زمینه در قالب حمل‌ونقل جند وجهی به‌عنوان یک سیستم لجستیکی انجام داده است. با توجه به جدول زیر، سرویس حمل‌ونقل چندوجهی به سه گروه اصلی تقسیم بندی شده است: حمل‌ونقل، تسهیلات، اطلاعات و ارتباطات. این ابعاد در برگیرنده سیستم حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشند که می‌تواند قابلیت های اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی را نشان دهد. جدول (4-1) بیانگر ابعاد حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشد که به سه یعد حمل‌ونقل، تسهیلات و ارتباطات اشاره دارد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، شرکتهای پذیرفته شده

جدول 4 1: ابعاد حمل‌ونقل چندوجهی (منیع: UNCTAD,2003 & Williamson,1990)
ابعاد شاخص‌های اندازه گیری
حمل‌ونقل 1 بوجود آمدن برنامه ریزی با قابلیت اطمینان بالا
2 کاهش زمان ترانزیت
3 کاهش هزینه‌های بندری
4 ایجاد مستندات دقیق
5 اطمینان در برنامه ریزی حمل‌ونقل
6 ایجاد برنامه ریزی متناوب در حمل کالا
7 فراهم کردن سرویس های درب – به – درب
8 حمل‌ونقل کالاهای ویژه
تسهیلات 9 فراهم کردن حمل‌ونقل زمینی
10 ایجاد خدمات انبارداری
11 راحتی و روان بودن جریان ترخیص کالا از گمرک
12 جلوگیری از رسوب کالا
13 خدمات بیمه ای حمل‌ونقل چندوجهی
14 بالا رفتن سطح عملیاتی وتسهیلاتی بندر
15 پوشش خدمات در جریان حمل‌ونقل کالا
اطلاعات و ارتباطات 16 افزایش امنیت کالا
17 ثبت کالا های آسیب دیده
18 پیگیری آسان کالاهای حمل‌ونقل شده
19 افزایش دانش پرسنل
20 ایجاد جریان بهتر اطلاعات کالا از ورود تا خروج در بندر
21 پاسخگویی به دعاوی کالا

با توجه به جدول (4-1) و تعاریف گفته شده سیستم حمل‌ونقل چندوجهی سرویسی است که از سوی اپراتور های حمل‌ونقل چندوجهی جهت ارائه خدمات لجستیکی و همچنین مدیریت تمامی فعالیت‌های حمل‌ونقل از قبیل انبار کردن، برنامه ریزی، مدیریت اطلاعات و غیره ارائه می‌گردد. در نتیجه می‌توان گفت اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی به تمامی زنجیره حمل کالا نفوذ دارد و صاحبان کالا تنها با یک اپراتور سر و کار دارند و تمامی مسئولیت ها را بر عهده دارد.
کیفیت روابط
بدون در نظر گرفتن نوع کسب و کار و یا درستی عملکرد یک سرویس، بدون ایجاد یک رابطه مؤثر در جریان کالا و اطلاعات آن سازمان محکوم به شکست خواهد بود. (lambert, knemeyer, & Gardner, 2004)همان‌طور که قبلاً اشاره شد در بازار خدمات دهی حمل‌ونقل کشتیرانی و با ظهور رو به رشد اپراتورهای حمل و نقل، بازار رقابتی فزاینده در میان اپراتورها به وجود آمده است به همین جهت ایجاد یک رابطه کاری یکپارچه با ذینفعان حمل‌ونقل نشان دهنده کیفیت خدمات دهی اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی می‌باشند. شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات در حمل‌ونقل چندوجهی پایه گذاری و ایجاد یک رابطه باکیفیت در عملیات و شبکه حمل‌ونقل می‌باشد. بنابراین جدا از سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، هر نوع سیستم خدمات دهی در صورت عدم ایجاد رابطه‌ای مؤثر و باکیفیت با مشتریان خود، هزینه‌ای جز از دست دادن سود دهی و پایین آمدن عملکرد خود را نخواهد داشت.
در مطالعات مربوط به سرویس‌های خدمات دهی، اهمیت به روابط مناسب یک ویژگی مهم در رضایت مشتری می‌باشد. طبق نظر (Coyl & etc, 2003)، تشکیل ” گروه مشترک” در زنجیره تأمین یکی از ارکان مهم در موفقیت زنجیره تأمین می‌باشد که باعث به وجود آمدن یک زنجیره‌ی یکپارچه می‌شود. بنابراین هنگامی که گروه‌ها به یک وجه مشترک با اهداف مشترک دست یابند شرایط برد –برد به وجود می‌آید.
در محیط به‌شدت رقابتی امروزی، شرکت‌های حمل‌ونقل چندوجهی در تلاش برای ایجاد وفاداری مشتریان خود از طریق توسعه روابط بلند مدت به‌جای روابط سنتی معامله‌ای می‌باشند زیرا هزینه پیدا کردن مشتری بسیار بیشتر از نگه داشتن مشتری می‌باشد. محققان و مدیران به‌خوبی به این موضوع آگاه‌اند که کیفیت ارتباطات عامل اصلی در بهبود عملکرد سیستم‌های سازمانی می‌باشد.
پس از یک دوره مطالعه بر روی سازمان‌ها و روابط غیرشخصی، مشخص شد یکی از عوامل پیشرفت مدیران کیفیت رابطه بین آن‌ها و همکارانشان بوده است. (Palmer, 2002). با توجه به اینکه ممکن است تعداد زیادی از شرکت‌های یک خدمات را ارائه دهند مهم‌ترین عامل در باقی ماندن در بازار رقابتی روابط بلند مدت با مشتریان است. (Palamatier, Dant, Grewal, & Ewans, 2006). کیفیت ارتباط ، مفهومی است که در سال 1985 توسط گومسون درزمینه برنامه کیفیت اریکسون ارائه شد که مورد توجه بسیار از محققین در رابطه بااهمیت کیفیت رابطه با مشتری مورد توجه قرار گرفت (Gronroos, 2000). پس از دو دهه کیفیت ارتباط به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های بازاریابی و بهبود عملکرد سازمانی معرفی شده است. (به‌عنوان مثال (Palamatier, Dant, Grewal, & Ewans, 2006) در واقع اهمیت رو به رشد کیفیت ارتباطات ارائه یک خدمات باکیفیت و جلب رضایت مشتری است (Day, 2003). یکی از فاکتورهای کلیدی در استفاده مجدد مشتریان از سرویس دهی یک شرکت کیفیت ارتباط می‌باشد. (Boles, Johnson, & Barksdale, 2000)
اهمیت کیفیت ارتباط یکی از پژوهش‌های بسیار مهم در بازاریابی و عملکرد نوین سازمانی می‌باشد که در پژوهش بسیاری به اهمیت آن اشاره شده است که در این رابطه ابعاد و ویژگی‌هایی مورد شناسایی قرار گرفته است. محیط‌های خدماتی جهت ارزیابی کیفیت ارتباط بسیار مناسب هستند که با تعامل با مشتریان خود و ایجاد ارتباط مؤثر وارد بازار رقابتی شوند (Berry, 2002) در واقع ارتباط مدیران عامل بسیار مهمی در جذب مشتریان و ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفیت است.
کیفیت رابطه به‌عنوان یک دسته از شاخص‌های غیر محسوس مورد بحث قرار گرفته است که باعث افزایش تولیدات و خدمات می‌شود و منجر به مبادله مطلوب بین خریدار و ارائه دهنده خدمات می‌شود. . به‌علاوه، کیفیت رابطه به درک مشتری از چگونگی برآورده شدن انتظارات، پیش بینی‌ها، اهداف می‌پردازد. تحقیق انجام شده نشان داد که کیفیت رابط مشتری – فروشنده پیش نیاز ضروری یک رابطه طولانی مدت است. (Wong & Sohal, 2010)
پژوهشگران زیادی، ابعاد و شاخص‌های کیفیت ارتباط را مشخص نموده‌اند که بعدها با نقطه اشتراک این ابعاد به یک مدل جامع دست یافتند. در جدول (4-2) نظرات و ابعاد کیفیت ارتباط پژوهشگران مشخص شده است.

مطلب مرتبط :   پوزیتیویسم منطقی، معنی دار بودن