دانلود : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 الف) تعریف نسل کشی شامل نسل کشی فرهنگی(نابودی زبان و فرهنگ یک جمعیت) نمی گردد. همچنین تعریف نسل کشی نابودی گروه های سیاسی را در بر نمی گیرد. عدم ذکر این مبنا عمدی بود. آیا حذف یک گروه سیاسی داخل در تعریف نسل کشی می باشد؟ مثلا درست که قتل و نابودی همه کمونیست ها در یک کشور نابودی محسوب می گردد، اما آیا این نسل کشی می باشد؟ همین سوال در مورد نسل کشی فرهنگی هست زیرا این اقدام چندان شفاف نمی باشد. به همین دلیل، نسل کشی در زمینه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در کنوانسیون درج نشده می باشد.


ب) چهار گروه تحت حمایت تعریف نشده و ضوابطی هم برای تعریف آنها تعیین نشده می باشد.


ج) سازوکارهای  اجرایی پیش بینی شده در کنوانسیون موثر نیست. بر اساس ماده 4 کنوانسیون، محاکمه اشخاص زمانی نیست که شکل گرفته می باشد. این واژه در فاصله زمانی دو جنگ جهانی اول و دوم (1933) توسط پرفسور رافائل لمکین ابداع گردید.[1] Geocide مرک از واژه یونانی Genos به معنای نژاد، ملت یا تیره و پسوند لاتینی Cide به معنی کشتن می باشد.[2] این واژه مرکب در معنی اصطلاحی خود-که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد گردید- در هر دو قسمت ژنو و ساید توسعه داده شده و گروه هایی غیر از نژاد، تیره و ملت را نیز شامل می گردد و اعمالی غیر از کشتن که با هدف نابودی گروه های انسانی انجام می گردد، را شامل می گردد. به عبارت دیگر، معنای اصطلاحی این واژه نسبت به معنی ادبی آن قلمرو گسترده تری یافته می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) - پایان نامه

در زبان فارسی، واژه دقیقی که بتواند معادل ژنوساید قرار گیرد، تدوین نشده می باشد. در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ژنوساید مصوب آذرماه 1334، تعبیر «کشتار جمعی» آمده و در نوشته های نویسندگان حقوقی و سیاسی نیز واژگانی مثل کشتار عام، قتل عام، کشتار دسته جمعی، نژاد کشی، نژاد آزاری، نسل کشی و در نهایت زیست زدایی آمده که هر کدام به جهات می باشد که باید ترکیبی ارایه[1] Breck, P. Mcallister, A Commentary on the Convention of Genocide, Yale Law Journal, Vol. 58, 1948- 9, pp. 1143- 1144.


[2] Lemkin, Rafael, Genocide as a Crime Under International Law, American Journal of International Law, Vol. 41, 1947., p. 147.

 
 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>