دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 داده می باشد ، یعنی وجود موجودات خارجی را بر قول الهی و کلام عقلی او که مطابق آنهاست آراسته و مرتب ساخته می باشد که آنهم بر اراده ازلی ذاتی وی مترتب می باشد.»1


« بسا بر این امر که علم الهی به اشیا بواسطه صوری می باشد که در ذاتش حاصل می باشد ، استدلال گردد ، یعنی اینکه ذاتش را می داند و ذاتش سبب اشیاء می باشد و علم به سبب تام شیئی، موجب به اینکه واجب تعالی بسیاری از چیزها را پیش از آن چیزها نمی داند و بلکه علمش مستفاد از آنهاست و اگر آن اشیاء نبودند او عالم به حال آنها نبود ، در حالی که اصول درست چندین بار گفته شده گذشته ، این نظریه و امثال این را باطل می کند.


اما منسوب به فرفریوس :ابن سینا و کسانی که پس از او آمدند تا به امروز ، در اشکال و سست شمردن این نظریه بر او و نابخردانه شمردن گوینده اش کوشش فراوان به خرج دادند، چنانکه برای آن کسی که کتابهای ابن سینا ، مانند شفا و نجات و اشارات – مطالعه کند و نیز کتابهای شیخ اشراقی – مانند مطارحات و حکمت الاشراق و تلویحات – را و همینطور کتابهای غیر این دو – مانند کتاب بهمنیار که به نام تحصیل نامیده شده – و کتابهای محقق طوسی (خواجه نصیرالدین) و خطیب رازی و غیر از این دو از پسینیان را مطالعه کند این امر آشکار می گردد؛ ما در این مقام در مباحث اتحاد عقل و معقول از فن کلی- سخن گفته ایم که بیشتر از آن امکانپذیر نیست؛ هر کس می خواهد که بر چگونگی این نظریه و حقیقت آن ، دقت و لطافتش آگاهی پیدا نماید ، بدانچه آنجا آمده مراجعه نماید تا برایش بلندی مرتبه گوینده اش در حکمت و رسوخش در علم و استواریش در پاکی ضمیر وی – به شرط آنکه از کسانی باشد که نیروی فرو شدن در علوم و شدت توجه و اندیشه را داشته باشد- آشکار گردد ، ذلک فضل الله یوتیه من یشاء ، یعنی این فضل و کرم الهی می باشد به هر کس که می خواهد می دهد.(4-جمعه)»[1]. با در نظر داشتن عباراتی که پیرامون تاویلات بعضی از حکما پیرامون مثل افلاطون گذشت ما اینگونه داوری می نماییم از انجایی که الفاظ در طول تاریخ دچار تطور و دگرگونی شده اند و همین الفاظ ، وضعی و قراردادی هستند تا حدودی مشکل می نماید ما به کنه سخن حکیمی که چندین قرن قبل از میلاد زندگی می کرده می باشد به درستی پی ببریم اما هرچه می باشد محال نمی باشد. در ادامه ما بایستی در گام اول با زبان فلسفی افلاطون آشنا شویم به عنوان مثال خود تمثیل غار ما را در این امر کمک بسیاری می نماید. با در نظر داشتن این مطلب ، و با در نظر داشتن ارکان تشبیه ما بایستی جهت شباهت را دریابیم تا در تاریکی حرکت نکنیم . بنابرین با این اوصاف این نتیجه گیری ها به دست می آید:

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


  • سلسله موجوداتی وجود دارند


به دیالکتیک ختم می گردد، و آن زندگی ای که از فلسفه دور می ماند به غایت خود دست نیافته می باشد.»[2]


1–  ملاصدرا، اسفار، ترجمه، محمد خواجوی، ص 159.


[1]– صدرالمتألهین، اسفار، ترجمه، محمد خواجوی، ص 157.


[2] – فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ص 195.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>