دانلود پایان نامه : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

گردد که بتواند هر دو معیار ارایه شده را شامل گردد و در نتیجه معنای واژه را به معنای اصطلاحی آن نزدیک­تر نماید. در این راستا برخی از نویسندگان اصطلاح «گروه زدایی» را پیشنهاد کردند[1] اما خود معتقدند که از دو جهت مناسب نیست: نخست آن که کلمه گروه بدون صفتی که بتواند آن را مشخص کند، عام بوده و در نتیجه هر گروهی را شامل می گردید؛ دوم آن که، این ترکیب به واسطه سنگینی عبارت نمی توانست جای خود را در ادبیات حقوقی باز کند. بنابراین، واژه نسل کشی پیشنهاد شده می باشد.[2] این ترکیب ایراد قسمت دوم را ندارد و در قسمت اول هم با در نظر داشتن معنای نسل می تواند مفید باشد. از این رو، در این نوشتار نسل کشی معادل Genocide و کشتار جمعی هم معادل Mass Murder می باشد. اصطلاح اخیر ویژگی های نسل کشی را ندارد و صرفا بر کشتار عده ای از مردمان دلالت دارد.


 


بند دوم: نسل کشی در اصطلاح حقوقی


در خصوص تعریف نسل کشی می توان به ماده 2 کنوانسیون مراجعه نمود. بر اساس این ماده:


«در این کنوانسیون، نسل کشی به هر یک از اعمال زیر تعبیر می گردد که به قصد نابودی تمام یا بخشی از گردد و از پیشنهاد فرانسه صرف نظر گردد.[3] این تصمیم در بررسی های بعدی که در اجلاس عمومی مجمع انجام گردید، تغییر پیدا نکرد و ماده 2 به شکل فعلی آن تثبیت گردید.[4]

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) - پایان نامه کارشناسی ارشد

تعریفی که کنوانسیون نسل کشی از این مفهوم ارایه می دهد تعریفی می باشد حصری و به لحاظ رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها بسیار دقیق می باشد. از این رو تعریف مزبور نمی تواند جامع باشد، زیرا که نسل کشی مفهوم جدیدی می باشد که در قالب آن پیش بینی همه اشکال تعدی به حیات گروه های انسانی تقریبا امری دشوار می باشد. با این وجود، یک تعریف کلی نیز باعث این[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، پیشین، ص 6.


[2] همان، ص 6.


[3] Year Book of the U. N. 1948-9, pp. 953-4.


[4] جوانمردی صاحب، مرتضی، پیشین، ص 7.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>