دانلود پایان نامه
ترسیم شبکه های ارتباطی
تعیین درجه تاثیرگذاری اجزاء سازنده استراتژی ها بر مضامین استراتژیک
مطالعه محیط داخلی و خارجی
جهاد دانشگاهی استان سمنان
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
بطور کلی انجام هر تحقیق پس از طرح مسأله یا مشکلی مطرح می شود. مسأله ای که سؤالات زیادی را در ذهن ایجاد کرده و موجب شکل گیری و پیدایش فرضیاتی شده است. محقق یا پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش های آماری، به تأیید یا رد فرضیات طرح شده در تحقیق می پردازد. به همین دلیل است که جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آن از اهمیت بسزایی برخوردار است و به عنوان مقوله ای از فرآیند علمی تلقی می شود که آن تئوری ها و نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد و ثمره آن به صورت کمّی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می گردد. لذا در این تحقیق سعی شده، در حد توان از روش ها و تکنیک های مناسب تحقیق استفاده شود تا تحقیق از اعتبار لازم برخوردار باشد.
4-2-بیانیه مأموریت جهاد دانشگاهی
ماموریت اصلی جهاد، ارتباط بین مجموعه دانشگاهی و صنعت کشور است و قطعا برداشتن گامهای رو به جلو در این راستا سبب موفقیت در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نیز می شود.
همچنین وظیفه اصلی جهاد دانشگاهی فعالیت برای توسعه علمی و تجاری سازی طرح های پژوهشی در کشور است. توسعه فناوری و تجاری سازی دانش و فعالیت علمی یکی از حوزه های کاری پراهمیت جهاددانشگاهی است که توانسته الگویی قابل قبول را در کشور ارائه کند.
4-3-بیانیه چشم انداز جهاد دانشگاهی
جهاددانشگاهی نهادی است انقلابی با هویت اسلامی، برخوردار از منابع انسانی متعهد و کارآمد، معتقد و ملتزم به آرمانها، ارزشها ومدافع اهداف انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره)، پیرو ولایت فقیه و رهبری نظام، متعهد به اهداف انقلاب فرهنگی، با ساختار نهاد عمومی غیردولتی، مومن، انقلابی، متخصص، خلاق، پرتلاش، خودباور، مسئولیت پذیر، دارای روحیه کار جمعی و ملتزم به فرهنگ جهادی، الهام بخش در نو اندیشی و پویایی علمی و فرهنگی در جهت نیل به خودباوری، خوداتکائی و تقویت هویت ایرانی– اسلامی، مؤثر در تشخیص چالش ها، مسائل و نیازهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور، ارائه راه حل های هوشمندانه و تأثیرگذار در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور.
مأموریت اصلی جهاد دانشگاهی، پیشگام بودن در توسعه قطبهای علم و فناوری برای گسترش مرزهای دانش، تحقیق و توسعه و تولید فناوریهای نوین، جذب توان علمی نخبگان، پژوهشهای کاربردی برنامه ریزی شده و بکارگیری نتایج حاصله، تولید، جذب و بومی سازی فناوریهای مورد نیاز، توسعه دانشگاه غیردولتی معتبر بین المللی، توسعه آموزش عالی و تخصصی با رویکرد تربیت منابع انسانی متعهد، کارآمد و کارآفرین، صیانت از ارزش های انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی، ارتقاء و تعمیق معرفت دینی و ترویج فضائل اخلاقی در میان جوانان در پرتو اندیشه و سلوک دینی، اجتماعی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی- ایرانی با رهیافتی زیبایی شناسانه، بدیع و منطبق با زمان، پرورش خلاقیتها و استعدادهای فرهنگی- هنری و تقویت روحیه خودباوری دانشجویان، ارائه ایده ها، طرحها و راهبردهای اثر بخش علمی- فرهنگی و ظرفیت سازی برای ایفای نقش های ملی در مسیر توسعه فرهنگی کشور می باشد.
همچنین، بر عهده خود می داند تا از طریق همکاری موثر با دستگاهها و مراکز علمی،  فرهنگی و مجموعه های فناوری و صنعتی در سطوح استانی و ملی برای ایفای نقشهای برجسته در کشور، همکاری علمی – پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان برای تبادل تجربیات و دستیابی به دانش و فناوریهای نوین، گسترش همکاری بین المللی در حوزه های فناوری و صنعتی برای تولید ارزش افزوده و صدور محصولات و خدمات  علمی، فنی و صنعتی، همکاری گسترده فرهنگی با دانشگاهها و مراکز فرهنگی جهان به ویژه کشورهای اسلامی برای افزایش شناخت متقابل و معرفی مظاهر تمدن اسلامی- ایرانی، گسترش همکاری با مراکز علمی و فرهنگی، سازمانها و نهادهای مدنی ملی و بین المللی برای مشارکت در حل چالش های فراروی جوامع اسلامی و کشورهای منطقه، تعامل سازنده در عرصه ملی و بین المللی داشته باشد.
4-4-شناسایی عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان
با توجه به اینکه این پژوهش در یک نهاد علمی پژوهشی انجام گرفته است و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، ابزار اندازه گیری مورد استفاده متناسب با موضوع و شیوه پژوهش شامل صورت جلسه های نیمه ساختار یافته محقق ساخته می باشد. در این صورت جلسه ها از افراد خواسته شد که نقاط قوت سازمان ،زمینه های قابل بهبود ،فرصت ها و تهدیداتی که جهاد دانشگاهی استان سمنان با آن روبرو است را فهرست کنند. با توجه به نتایج به دست آمده از نظر کارشناسان و خبرگان سازمان، نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدها به دست آمده است که در جدول (4–1)نشان داده شده است.
جدول (4-1): عوامل بیرونی و درونی جهاد دانشگاهی استان سمنان
نقاط قوت
نقاط ضعف
دارا بودن کارکنان متعهد و متدین
استفاده از نیرو های جوان و تحصیلکرده
توانایی در برقراری ارتباطات غیر رسمی
عدم وجود منع قانونی جهت پرداختهای انگیزشی به کارکنان در صورت تامین بودجه
تدوین و اجرای روزآمد دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در جهت رفع نیازهای جامعه