دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 اعمال به قصد و به مقصود خاصی ارتکاب یافته باشند. در  ادامه به بررسی و توضیح بیشتر این موارد پرداخته می گردد.


 


فصل دوم: مجنی علیه در جنایت نسل کشی


 


گفتار اول: گروه انسانی مجنی علیه جنایت


مجنی علیه این جرم، فرد نیست، بلکه گروه می باشد. افراد به خاطر تعلقشان به به گروهای خاصی برای نابودی انتخاب می شوند. به عبارت دیگر، نه به لحاظ اهلیت و حیات فردی بلکه به خاطر تعلق به گروه مزبور از بین می روند. این معنا در تفسیر عناصر جرم از سوی دولت های عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تمامی بندهای پنجگانه ماده 5 اساسنامه معادل ماده 2 کنوانسیون نسل کشی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته می باشد.


با در نظر داشتن مفهوم بالاست که اصطلاحاتی زیرا کشتار جمعی برای تعریف کافی نیست. کشتار جمعی شامل حالتی مانند عقیم کردن نیست زیرا قربانیان عقیم کردن، کشته نشده اند بلکه از طریق به تاخیر انداختن تولد و یا


بند اول: تعریف گروه


شعبه بدوی دادگاه روآندا در پرونده آکایسو ضمن بیان تعریف گروه، اعلام نمود که این واژه در مقررات مربوط به نسل کشی تنها بر گروه های ثابت اطلاق می گردد:


… که به صورت دایم تشکیل شده و هویت افراد آن با تولد تعیین می گردد و گروه های ناپایدار که عضویت در آن ارادی می باشد مانند جمعیت های سیاسی و اقتصادی در این تعریف جایی ندارد. بنابراین ضابطه مشترک در چهارنوع جمعیت مشمول کنوانسیون نسل کشی به نظر می رسد این باشد که اعضای آن جمعیت ها قادر به ترک آن نیستند زیرا به محض تولد خود به خود و به نحو مداوم و غیرقابل برگشت به عضویت جمعیت درآمده اند.[1]

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه در مورد : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

[1] Akaysu Trial Judgment, para. 511.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>