دانلود پایان نامه

در تنظیم نقشه کاخ و ساختمانهای آن کاملاً رعایت قرینه و تناسب شده است. و این مطلب در ساختمانهای باستانی شرقی کمتر نظیر دارد. نقشه کاخ به اصطلاح معماری یک نقشه بسیار زیبا است و خیلی خوب طرح شده است. دیوار خارجی کاخ بر گرداگرد کلیه ساختمانها و باغها که آنها را پردیس می نامیدند کشیده شده است. در قسمت شرقی کاخ یک حیاط بزرگ و متعلقات کاخ واقع بوده است.
در ساختمانهای کاخ قبل از هر چیز توجه آدمی به بناهای آجری که با آهک پوشیده شده و بر روی آنها کاشی کار می شده یا روی آن نقاشی شده بود معطوف میگردد. ساختمانهای بلند و بالای دیوارهای آنها لنگرهای پلکانی قرار داشته است که دفاع از کاخ را تسهیل می کرده است. ساختمانها فاقد پنجره یا روزن به خارج بوده و بام این ساختمانها مستحکم و محکم بوده اند. در بعضی از قسمتهای این ساختمان طاقهای برجسته تالارهای بزرگ کاخ دیده می شود.
5-4 ملحقات کاخ شوش و باغهای آن
قسمتهایی که اختصاص به خدمه داشته در قسمت شرق کاخ قرار داشته و یک محوطه بزرگ آنها را از کاخ جدا می ساختند. باغهای کاخ که به بهشت های شوش مشهور شده اند باید در قسمت های شمالی تپه های شوش از آنها سراغ بگیریم. در کتاب استزاز کتاب مقدس نوشته شده است که این باغها مستقیما با اقامتگاه شاهنشاه مربوط بوده است. کتاب استر فصل اول آیه پنجم: اسوئوروس (اخشورش) خشایارشاه یا اردشیر فرمود که جشن در باغها و جنگهایی که با شکوه شاهانه به دست پادشاهان ایجادشده بر پا سازند که هفت روز به طول انجامید. این موضوع که رفت و آمد میان اقامتگاه شاه و باغها بسیار آسان بوده زیاد توجه شده و اینکه باغها را بهشت گفته اند گزاف نیست زیرا در این مناطق سوزان وجود چنین باغها در هم و پر سایه نادر بوده است و فقط پادشاهان مقتدر آن زمان قادر بودند چنین باغها را به وجود آورند.
در این ساختمان سنگ کم است و آن را برای تزئینات به کار برده اند. قسمت اصلی ساختمان با خاک رس یعنی آجر و خشت خام بنا شده است. بناها چهار گوشه یا مربع مستطیل است و برآمدگی ندارد. خطوط آن صاف و مستقیم است و فقط کنگره های رنگارنگ آنها به منظره این ساختمانها تنوع و جلوه می دهد. عدم استحکام و مقاومت مصالحی که برای ساختمان این بناها به کار می برده اند باعث می شده است که این بناها را کم ارتفاع ولی پر عرض و طول بسازد.
4- 6کاخ هخامنشی شاوور
روی یک تپه واقع در ساحل راست شاوور در حدود 100 متر از تنها پل شوش کاوشهایی به عمل آمد و در این منطقه یک کاخ هخامنشی کشف شد. کاوش مزبور در تاریخ 27 دسامبر 1969 شروع کشف و تا تاریخ 15 مارس 1970 ادامه یافت. این کاوش بنا بر تقاضای اداره کل باستان شناسی و با کمک مادی آن انجام گرفت که ستونهایی با پایه های مدور در آنجا کشف گردید.
در زیر آثار دوران اشکانی و اسلامی یک تالار بزرگ شامل 64 ستون کشف گردید که روی پایه های مدور قرار داشت (شکل 14) این تالار در ابتدای کاخی قرار دارد که دو تالار کوچک دیگر نیز از زیر خاک بیرون آمده و بقیه آن باید مشخص گردد. این کاخ در روی سکویی از سنگ های نتراشیده بر پا گردیده که دو متر ارتفاع دارد. وجود این سکو سبب شده است که ما بتوانیم تالار ستون دار را در نقاطی که در دوران اسلامی در آن کاوش شده بازسازی نماییم. دیوارها از خشت خام اند، ورودی آن کاه گل و پس یک ورقه گچ کشیده شده است احتمال دارد که روی این دیوارها نقاشی هایی هم وجود داشته و بعضی از قطعات گچ رنگ شده که در کنار دیوار افتاده است احتمالا تصویر اشخاص را با اندازه های طبیعی رنگ قرمز روی زمینه آبی نشان می دهد.
کف زمین با دو اندازه از آجر پوشیده شده است. در تالار ستوندار با آجرهای 49 سانتی متر که غالبا زیرشان نقش شیر است و در ایوان شمالی با آجرهای 32 سانتیمتری قطعاتی از سنگ های ازاره دیوار با نقش گل و برگ و یک قطعه سنگ که روی آن نقش آورندگان هدایا را در حال بالا رفتن از پلکان نشان می دهد به دست آمده که قسمتی از تزئینات تالار را تشکیل می داده اند. از قرائن چنین استنباط می شود که این کاخ در اواخر دوران هخامنشی ساخته شده است . به علاوه دو قطعه سنگ شکسته شده در این مکان پیدا شده که روی آن نام خشایارشاه قید شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه سالنهای کنفرانس، برنامه ریزی

شکل 14 : حجاری اشکانی : شوش http://arseehonar.blogfa.com
4-6 شکل ظروف
سفالهای شوش در فرم های مختلف ساخته شده اند. این فرم ها را می توان به شکل های اصلی دایره، مخروط بیضی و استوانه طبقه بندی کرد.
4-1-6ظروف کروی
گروه اول ظرفهای کروی شکل می باشند.
– کروی کامل با گردنی نسبتاً کوتاه و دو دسته (شکل 1)
– کروی با دهانه کمی برگشته (شکل 2)
– کروی با دهانه برگشته (شکل 2)
– کروی با دهانه برگسته و لوله کوتاه (شکل 3)