دانلود پایان نامه
شکل 6 : قسمتی از آجرهای قالبی معبد این شوشینگ در شوش که بنای آن را کوتیر – نهونته آغاز کرده و در زمان شیلهک این شوشینگ به پایان رسید. قرن دوازدهم ق.م.لوور بلندی 37/1 متر آجر.
در ارگ شوش معبدی بنا شد که نمای آن می بایست همچون معبد بالای زیگورات چغازنبیل با آجرهای لعابدار تزئین جرزها به ترتیب عبارت است از نقش یک گاو، مرد، یک نخل تزئینی و یک الهه که به صورت تکراری سر تا سر دیوار را می پوشاند و در زیر پی این معابد نقش مار را به ودیعه می نهاند.
4-3-1تزئینات درونی :
ما در واقع هیچ چیز درباره تزئینات داخلی معابد دوران باستان در شوش نمی دانیم. اما به حدس و گمان می توان گفت که درون این معابد (آن چنان که متون ایلامی در تمام دوره ها اشاره می کنند) انباشته از مجسمه ها و دیگر اشیاء اهدایی بوده است.
تندیس ها به احتمال در تاقچه ها و درگاهیها قرار می گرفتند و پیکره خدایان و نیز مجسمه اعضای خانواده های شاهی را در جایگاههای ویژه و برتر به نمایش می گذاشتند.
4-4شرح کاخ داریوش در شوش
2. پیلیه عضو یک گروه از گروههای حفاری باستان شناسی که به بررسی و حفاری کاخ داریوش پرداخت و در جرعه کتابهای خاطرات هیات حفاری باستان شناسی فرانسوی در ایران مطالعات و نتایج حفاری خود را نشر کرده است، نوشته است.
در شهر شوش که تاکنون با آثار هنری خود مدارک تاریخی که متعلق به باستانی ترین ادوار تاریخ است. موزه های ملی ما را یعنی موزه های لوور طبقه اول تالار شوش، هیات اعزامی دیولافوا، تالار دمورگان و تالار کاروزل موزه سن ژرمن، هیات دمورگان، کلکسیون آثار حجر و زمین شناسی و تاریخ طبیعی دانشکده معادن: هیات دمورگان کلکسیون آثار حجر و زمین شناسی و تاریخ طبیعی را تکمیل کرده است. اکنون قدیمی ترین کاخ ایرانی که امروز شناخته شده کشف گردیده است.
این کاخ متعلق به بزرگترین سردار هخامنشی و اقامتگاه پسر وشتاسب است که تمام آسیا را فتح کرد و به اروپا حمله برد. کاخ داریوش اول در شوش در تاریخ باستانی ملل شرق شهرت فراوانی دارد، مورخین همواره از آن نام می برند و در نظر ایشان این کاخ پر افتخار مالامال از غنایم و ثروتهای بی پایان بوده ولی در عین حال عقیده داشتند که در این کاخ اتفاقات و حوادث بزرگ تاریخی نیز رخ داده است.
معماری کاخ داریوش : سطح بنا برای خود کاخ 30675 متر مربع در مساحت قسمتهایی که از زیر خاک بیرون آمده است و سطح آپادانه 10434 متر مربع است. در قسمت جنوب غربی اقامتگاه و به اصطلاح اندرون شاهی قرار داشته. کاخ داریوش اول در شمال شرقی با تالار چهل ستون قرار گرفته بوده که بارگاه آپادانا نامیده شده و توسط اردشیر دوم تعمیر یا تجدید بنا شده است. استخوان بندی تالار از مرمر بوده و این ساختمان از خود کاخ مرتفع تر بوده در حالی که اقامتگاه شاه و خود کاخ از آجرهای مختصری ساخته شده است.
از کلیه کاخ 110 طاق و تالار مکشوف گردیده که بعضی بزرگ و برخی کوچک و تمام آنها کم عرض و طویل اند. بعضی از تالارهای بزرگ ظاهرا از داخل به چند قسمت تقسیم می شده اند. شش محوطه یا حیاط که سه تای آنها بسیار بزرگ به قسمت شمالی مربوط می گردیده است. سه تای دیگر که کوچکتر بوده اند در قسمت شمالی کاخ قرار داشته اند اطاقها و ساختمانهای مختلف کاخ بوسیله این حیاط تهویه شده و روشنایی می گرفته اند یک حیاط هفتم هم محلش در نقشه بزرگ کافی دیده می شد. دیوارهای کاخ به طور عمودی با یکدیگر تقاطع داشته اند و نسبت به شرق یک انحراف 5/15 درجه ای دارند و با انحراف چهار دیوار خارجی آن به چهار جهت اصلی و آپادانه در شمال کاخ قرار گرفته است. معماری داخل کاخ ساده است و تنظیمات داخلی آن روشن و با نگاه اول که به نقشه کاخ بیندازیم معلوم می شود که ساختمانهای کاخ متصل به هم و متناسب و با قرینه سازی و با حسن ترتیب بنا شده اند. اطاقهایی که محل سکونت است در اطراف حیاط کاخ ساخته شده هوا و روشنایی می گیرند و سه راهروی بزرگ اصلی تمام قسمتهای مختلف کاخ را به یکدیگر مربوط می سازد، جهت این سه راهرو بزرگ شرقی – غربی است و به وسیله آنها کلیه قسمتهای مختلف بناهای کاخ آپادانا مانند تخت سلیمان و یا دوران اول پاسارگاد روی تختی بر پا شده بود.
برای این کار روی تپه ای را که از ویرانه های ساختمانهای قبلی بوجود آمده بود صاف کردند و با ساختن دیوارهای ضخیم به آن وسعت بیشتری دادند. این دیوارها به این طریق ساخته می شد که ابتدا با خشت خام دو طرف آن را بالا می بردند و در میان آن مقدار زیادی سنگریزه می ریختند. آپادانا نسبت به قسمت های دیگر کاخ به طرف شمال پیشرفتی پیدا کرده بود و پله های جلو آن قرارداده شده بود که از سه طرف به حیاط هایی که در شمال و مغرب و شاید هم در شرق آن قرار داشته راه می یافتند. (شکل 9 و 10)

مطلب مرتبط :   اندازه گیری، استاندارد

شکل 9 : طرح کاخ آپادانا، شوش http://arseehonar.blogfa.com
سقف آپادانا روی شش ردیف که هر ردیف دارای شش ستون از سنگ بوده تکیه داشت این ستونها را با مهارت فوق العاده ای بالا برده بودند . ساقه ستونها شیاردار و پایه آنها مربع و سرستون نشان مرکب از قسمت قدامی دو گاو نر است که در ارتفاع بیست متر از کف تالار قرار داده شده اند. (شکل 11 و 12 و 13) در قسمت جنوب غربی اقامتگاه داریوش با یکدیگر ارتباط می یابند.

شکل 10: سرستون هخامنشی http://arseehonar.blogfa.com

شکل 12: پایه ستون هخامنشی، شوش شکل 13 : پایه ستون هخامنشی – شوش
http://arseehonar.blogfa.com