دانلود پایان نامه

دادگاه تقاضای طلاق کند.440
باید افزود اگرچه حذف مهلت یک‌ساله ظاهراً به نفع زن می‌باشد ولی با توجه به اینکه ممکن است در ظرف این مدت با درمان شدن مرد و رفع عیب از انحلال نکاح جلوگیری به عمل آید و نظر به اینکه موارد فسخ استثنایی و خلاف اصل است و نباید آن‌ها را گسترش داد و به‌ویژه با عنایت به اینکه مهلت یک‌ساله از تاریخ رجوع به حاکم در فقه امامیه پذیرفته‌شده و در روایات و اخبار هم آمده است اصلاح ماده 1122 ق.م به‌گونه‌ای که ذکر شد قابل ایراد است.
درهرحال از نحوه بیان قانون مدنی چنین برمی‌آید که تنها در صورت وجود این سه عیب در مرد به‌اضافه جنون که عیب مشترک است، زن حق دارد نکاح را فسخ کند البته به‌شرط اینکه در هنگام عقد موجود بوده و زن از وجود آن‌ها آگاه نبوده است. در مورد عنن اگر بعد از عقد هم حادث شود مشروط بر اینکه قبل از دخول باشد و جنون چه قبل از دخول و چه بعد از آن مطلقاً، طبق ماده 1125 ق.م سبب حق فسخ برای زن خواهد بود و وجود هر نوع عیب جنسی و جسمی دیگر در مرد به زن حق فسخ نکاح نمی‌دهد.
1-3. عیوب مختص زن
مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی وجود شش عیب در زن موجب حق فسخ نکاح برای مرد دانسته است که عبارت‌اند از: