دانلود پایان نامه

2-4-2- مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی

مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی به معنای برنامه ریزی ، اجراء، کنترل وپایش میزان مصرف انرژی برای تایین میزان بازدهی انرژی و استفاده از این اطلاعات برای کاهش مصرف انرژی و بهبود کارکرد فرآیندها می باشد.با مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی امکان برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت برای تامین کنندگان انرژی و طبقه بندی مصرف کنندگان انرژی فراهم می گردد و با استفاده از این اطلاعات می توان برای مصرف کنندگان تعرفه مختلفی وضع نمود و بدین وسیله اوج بار مصرفی را در ساعات پیک مصرف کاهش داد.از دیگر موارد کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت نیاز به مصرف انرژی می توان به راه حل های اندازه گیری اشاره نمود.گردآوری اطلاعات مربوط به مصرف انرژی توسط مشتریان به تولید کنندگان انرژی کمک می کند ارزیابی و برنامه ریزی دقیقی از نیازها د اشته باشند و بتواند برنامه ریزی دقیقی را انجام دهند همچنین مشتریان می توانند به اطلاعات مصرف انرژی خودشان به صورت برخط دسترسی داشته باشند. اطلاعات مربوط به مصرف انرژی مشتریان به صورت ماهانه و یا در دوره های کوتاه مدت مانند روز و یا ساعت جمع آوری می گردد .انتقال اطلاعات به مرکز کنترل اصلی به روش های مختلفی صوت می گیرد که شامل شبکه تلفن عمومی PSTN –شبکه GSM با استفاده از سامانه پیام کوتاه سامانه GPRS و مودم های رادیویی و همچنین ارتباطات ماهواره ای می باشد [8].
2-4-3 -روشهای کنترل شبکه ای
در بحث مدیریت مصرف انرژی راهبری سیستم ، برنامه ریزی منابع ، اتوماسیون صنعتی و ارتباط تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است .کاهش اتلاف انرژی ، بهبود سیستم توزیع و خدمات مشتری ، افزایش بازدهی و ایمنی سیستم و بهبود فرآیند کنترل از مزیت هایی است که راه حل های شبکه ای فراهم می نمایند راه حل های شبکه شامل موارد زیر هستند .
2-4-3-1 -سیستم های SCADA
سیستم های SCADA یک پایش موثر از سیستم های قدرت را فراهم می کند و با استفاده از آنها اطلاعات مورد نیاز از سیستم گرد آوری می شود.سیستم های SCADA امکان جمع آوری اطلاعات به صورت منظم و تناوبی را از RTU ها فراهم می نماید. سیستم های SCADA دارای ارتباط شبکه ای داخلی برای افزایش مقدار امنیت هستند و امکان نمایش اطلاعات به صورت نمودار یا به صورت گزارش های در فرمت EXCEL جهت استفاده از بانک های اطلاعاتی فراهم می نماید .با استفاده از اطلاعات بدست آمده از سیستم های SCADA می توان زمان های تعمیر و نگهداری را پیش بینی نمود با استفاده از این امکان میزان بازدهی سیستم افزایش پیدا کرده و از اتلاف انرژی در اثر خرابی و عدم کارکرد صحیح دستگاه ها تا حد بسیار زیادی جلوگیری می شود .با استفاده از سیستم های SCADA مزیت های زیر در مدیریت انرژی فراهم می گردد :
دسترسی سریع به اطلاعات مصرف انرژی
بررسی سریع امنیت سیستم قدرت
تشخیص سریع ناهنجاری ها و مشکلات در صورت بروز آن
گزارش تغییرات ناگهانی
گزارش تفضیلی با قابلیت انتقال به سایر نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی
فراهم نمودن امکان کنترل فرآیندها و تصمیم گیری مناسب [7] .
2-4-3-2- سیستم ذخیره ساز ی اطلاعات تجهیزات
سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات امکانات لازم را برای ذخیره سازی اطلاعات برای تمامی نیازهای عملیاتی سیستم فراهم می نمایدکه شامل اطلاعات رویدادهای قبلی HIS می گردد.ذخیره سازی اطلاعات با برچسب گذاری زمانی صورت می گیرد .با استفاده از روش های داده کاوی در رویدادهای گذشته ناهنجاری ها و مشکلات به وجود آمده در سیستم مشخص می گردد.واطلاعات حاصله می تواند دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جهت راهبری سیستم را تسهیل نماید.
2-4-3-3 سیستم مدیریت انرژی EMS
سیستم مدیریت انرژی برای تولید انرژی الکتریکی و انتقال آن یکی از شاخه های سیستم های SCADA می باشد.این سیستم دارای ابزارهایی جهت آنالیز و شبیه سازی عملیات روزانه می باشد .علاوه بر EMS دارای توابعی هستند که می تواند در مکان هایی که مصرف انرژی نامنظم است تولید و انتقال آن را به بهترین صورت تنظیم نماید به طور کلی EMS ها امکانات زیر را فراهم می نمایند :
امکان مشاهده سریع وضعیت فعلی سیستم قدرت
کنترل اتوماتیک تولید انرژی
آنالیز برخط شبکه توزیع
تعیین شرایط کارکرد بهینه
ایجاد یک محیط امن برای انتقال اطلاعات انرژی