مطلب مرتبط :   ضرر، سببیت، زیان‌بار، تحقّق، نامشروع، معنوی