و کشیشان رومان کاتولیک. <br />6 – بدهکارانی که ورشکست شده‌اند تا پنج سال بعد از ادای دین در صورتی که ثابت شود ورشکستی در اثر تخلف بدهکار نبوده است.
7 – افراد محکوم به عملیات انتخاباتی غیرقانونی
8- افراد محکوم به خیانت کشور تا اتمام حکم یا عفو.
9- افراد محکوم به یک جرم که به مدت یک سال یا بیشتر به حبس محکوم شده‌اند در حالی که در زندان به سر برند یا به طور غیرقانونی آزاد شده باند.
10- افرادی که دارای مقامات عمومی خاصی هستند کارمندان دولت، قضات، افراد پلیس، افراد نیروهای مسلح و روحانیون خاص و اعضاء قانونگذاران خارجی (موثق و دیگران، 1383: 20)
در رابطه با مسئله صلاحیت، هر کاندیدایی می‌تواند از کمیته قضایی شورای مشورتی ملکه بخواهد تا به مسئله رسیدگی کند و کمیته مذکور می‌تواند در آن رابطه اظهار نامه‌ای ارائه کند، همچنین مجلس نیز می‌تواند موضوع صلاحیت را جهت نظرخواهی به شورای مشورتی ملکه ارجاع دهد. و آخرین مورد مسئله تفکیک قوا است. برای جلوگیری از تداخل قوا طبق قانون عدم صلاحیت مجلس عوام بیش از 95 وزیر مشاور حق عضویت در مجلس عوام را ندارند. (زارعی، 1384: 32)
3-5-3- شرایط رأی دهندگان
هر کسی که 18 سال سن دارد یا ظرف دوازده ماه، هجده سال او تمام می‌شود حق رأی دادن دارد.
در تاریخ صلاحیت دار شدن