دانلود پایان نامه
با ساختن مدل این سؤال پیش می آید که آیا مدل سازگار با سری زمانی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال می توان از آزمون های نیکویی برازش کای- مربع استفاده کرد. در صورتی که مدل برازش شده کارآ باشد به مرحله سوم می رویم در غیر این صورت به گروه ARIMA برگشت کرده و مدل دیگری از آن ها را انتخاب می کنیم.
2-5-3) مرحله سوم : کاربرد مدل پیش بینی
اگر دنباله واقعی سری زمانی را X n….. X 2, X 1 بدانیم با استفاده از مدل برازش شده و کارا از گروه ARIMA برای پیش بینی X n+h ….. X n+2, Xn+1 استفاده کنیم.
انعطاف پذیری رویکرد باکس و جنکینز سبب شده است که کاربرد آن در عرصه اقتصاد و صنعت بیش از پیش باشد و بر سایر مدل های پیش بینی غالب شود. پیشرفت تکنولوژی رایانه نیز به کاربران اجازه داده است از مدل های پیچیده باکس و جنکینز استفاده کنند.
اما یکی از معایب ARIMA این است که برای توسعه یک مدل، باکس- جنکینز ما نیاز به حداقل 50 مشاهده و ترجیحاً 100 مشاهده داریم و این تعداد مشاهده حجم نسبتاً بزرگی از داده ها می باشد و انواع بسیاری از مسائل پیش بینی وجود دارد که درآن ها این مقدار داده تاریخی در دسترس نیست مشکل فوق به ویژه در پیش بینی های بازرگانی مشهود می باشد. در مورد موضوعاتی چون تورم ترکیب شرکت ها، محصولات جدید و توسعه تکنولوژی به ندرت می توان یک سری زمانی با 50 مشاهده جمع آوری کرد، البته در مورد قیمت سهام و سود شرکت ها تا حدودی این مشکل کم تر می باشد. شواهد مربوط به ضعف صحت پیش بینی های حاصل از این روش در مقاله آقای آرمسترانگ در سال 1985 فهرست شده اند. هم چنین به کارگیری غیرموفقیت آمیز آن در تحقیقات حسابداری نیز توسط بال و همکارانش در سال 1983 برشمرده اند.
2-6) تعریف سود :
آدام اسمیت،اقتصاددان مشهور اسکاتلندی، نخستین شخصی بود که سود را این گونه تعریف کرد :
سود مبلغی است که مصرف آن آسیبی به سرمایه وارد نمی آورد . سرجان هیکس ، اقتصاددان انگلیسی و برنده جایزه نوبل ، با بیانی دقیق تر سود را این گونه تعریف کرد: سود مبلغی است که شخص طی یک دوره زمانی مصرف کند و ثروتش در پایان دوره همانند آغاز دوره باشد.
هر چند حسابداران از تعاریف اقتصادی سود پشتیبانی می کنند. اما برای اندازه گیری سود به تعاریفی روی آورده اندکه بیشتر جنبه عملیاتی دارد تاجنبه نظری . ذیلاً تعاریف ارائه شده از سود به وسیله مراجع رسمی و دو تعریف از فرهنگ حسابداری کوهلر به ترتیب بیان شده اند :
((سود ……مبلغی است که از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته ،سایر هزینه ها ،و زیانهای غیر عملیاتی از درآمدها یا درآمد های عملیاتی حاصل می شود …….)) (کمیته ترمینولوژی سال 1955)
(( سود (زیان )خالص ، مازاد ( کسر ) درآمد بر هزینه در یک دوره حسابداری است ……)) (هیات اصول حسابداری)
((سود جامع تغییر در خالص دارائی های یک واحد انتفاعی طی یک دوره ، بر اثر معاملات و سایر رویدادها و شرایطی است که منشاء آنها مالکان نباشند )) ( هیئت استانداردهای حسابداری مالی ، سال 1980 )
(( پول یا معادل پول تحصیل شده یا تحقق یافته طی یک دوره حسابداری است که جمع خالص دارائی ها را در پایان دوره حسابداری در مقایسه با آغاز دوره افزایش می دهد و حاصل از فروش و ارائه هر نوع کالا یا خدمات ، کمیسیون ها، بهره، هدایا، باز یافت خسارت ها و باد آورده ها است ))
((باقیمانده درآمد پس از کسر هزینه فروش و عملیات و سایر هزینه ها (= سود خالص ) ))
2-6-1) پیش بینی سود :
بیش تر تحقیق های مبتنی بر رویکرد پیش بینی، به رفتار سود حسابداری و پیش بینی آن اختصاص دارد. انگیزه های اصلی توجه به پیش بینی سود در تحقیقات به شرح زیر است:
استفاده از پیش بینی سود در مدل های ارزیابی، یکی از پدیده هایی که اکثر اقتصاددانان و دانشوران امور مالی بر روی آن اتفاق نظر دارند، وجود رابطه قوی بین سود پیش بینی شده و ارزش سرمایه می باشد.مدل فیشر ( برای شرایط اطمینان کامل) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (برای شرایط عدم اطمینان)، ارزش دارایی ها را بر حسب جریان نقد آتی برآورد می کنند و چون اطلاعات جریان نقد آتی اغلب موجود نیست، از سود آتی به عنوان معروف ترین جایگزین آن استفاده می شود.
ارزیابی توان پرداخت. با توجه به این که سود جایگزینی برای پیش بینی جریان نقد می باشد، پیش بینی سود برای ارزیابی توان پرداخت سود سهام، هزینه های مالی، مالیات و تعهدات سودمند است. از ارقام سود به عنوان راهنمایی جهت تدوین سیاست های مربوط به تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت نیز استفاده می شود.
ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت. با توجه به جدایی مدیریت و مالکیت، یکی از معیارهای مهم ارزیابی کارآیی و نحوه استفاده از منابع و وظیفه مباشرت مدیریت، مقایسه سود واقعی و پیش بینی شده می باشد. تصمیمات و اقدامات مدیریت و پرداخت پاداش اغلب در قالب ارقام سود بیان می شود و علی رغم ایراداتی که به سود حسابداری وارد می شود، جایگزین مؤثری برای آن ارائه نشده است.
تبیین نحوه انتخاب خط مشی های حسابداری توسط مدیریت. گوردن با این فرض که پاداش مدیران بستگی به قیمت سهام دارد، نتیجه گرفت که مدیران روش های حسابداری را که باعث افزایش سود و نرخ رشد آن و کاهش واریانس تغییرات سود شود، انتخاب می کنند. بنابراین مدیران از طریق انتخاب روش های حسابداری سود را هموار (مدیریت) می کنند. به هرحال در تئوری اثباتی حسابداری فرضیه های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.
ارزیابی اثرات اقتصادی استانداردهای حسابداری. پیش بینی رفتار سود در پاسخ به استانداردهای جدید به عنوان یکی از روش های ارزیابی استانداردهای حسابداری می باشد که به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.
استفاده از پیش بینی سود در تحقیق ها. در بسیاری از پژوهش های اقتصادی، مالی و حسابداری از مدل هایی استفاده می شود که پیش بینی سود به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مورد نیاز می باشد. ایجاد و توسعه یک مدل بهتر از انتظارهای سود به نحوی که انعکاسی از توقعات بازار باشد باعث افزایش اعتبار نتایج پژوهش ها خواهد شد.
تمرکز گزارشگری مالی بر سود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا تهیه اطلاعات در مورد سود و اجزای آن را کانون اصلی گزارشگری مالی بیان کرده است. بنابراین تعجب انگیز نیست که کوشش های زیادی برای شناخت، پیش بینی و بهبود اندازه گیری سود صرف شود.