11 مشاغل مستعد فرسودگی شغلی

علاوه برپرستاران و پزشکان وکارکنان بهداشتی،دندان پزشکان، معلمان، مدیران ، کتابداران، مددکاران اجتماعی، روان درمانگران و مشاوران نیزاز جمله افرادی هستند که در پژوهش‌های مربوط به فرسودگی شغلی، به عنوان افرادی که در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند، شناخته شده‌اند( حسینی، 1378).

گامبیوسکی (1986) در یک بررسی دریافت که 45 درصد از کل  کارمندان سازمان‌ها،به فرسودگی شغلی مبتلایند (هرشن ون، ترجمه منشی طوسی، 1374).

فرسودگی شغلی نشانه استرس شغلی نیست، بلکه آن نتیجه عدم کنترل استرس شغلی است. روبرت و نیگا و جیمز اسپرادلی فرسودگی شغلی را به عنوان یک شرایط روانشناختی فرسایشی که به دنبال استرس شغلی دائم می‌آید تعریف می‌کنند.آنها براین باورندکه وقتی نشانه‌ها به شکل جدی نمایان می شوند، مدیر یا کارگر و یا هر دو باید به سرعت دست به کار شوند، قبل از آن که استرس شغلی به فرسودگی شغلی تغییر شکل دهد(فلیپ ال رایس، 1992).

مطلب مرتبط :   تیمور، شروان، 1336:، گرجستان، ابخاز، تفلیس