دانلود پایان نامه

2-1-3- تعریف شبیه سازی:
شبیه سازی : شبیه سازی نسخه ای از بعضی وسائل حقیقی یا موقعیت های کاری است و تلاش دارد تا بعضی جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که در بسیاری از متون شامل مدل های سیستم های طبیعی و سیستم های انسانی است. . هم چنین آن نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شئ یا موضوع واقعی یا موقعیت می باشد اگر چه این تکنیک همانند آینه واقعیات را همانندسازی می کند اما احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان وجود ندارد (زمانی، 1389: 2).
2-1-4- انواع شبیه سازی
1 . شبیه سازی های فیزیکی و متقابل
2 . شبیه سازی در آموزش
3. شبیه سازی های پزشکی
4 . شبیه سازی های پرواز
5 . شبیه سازی های بازی گونه ( بازی های شبیه سازی )
6 . شبیه سازی مهندسی
7 . شبیه سازی کامپیوتری
8. شییه سازی در علم رایانه
9. شبیه سازی در تعلیم و تربیت
شبیه سازی های فیزیکی : به شبیه سازی گفته می شود که در آن اشیاء فیزیکی به جای شئ واقعی جایگزین می شود. و این اشیاء فیزیکی اغلب به این خاطر استفاده می شوند که کوچک تر و ارزان تر از شئ یا سیستم حقیقی هستند . شبیه سازی متقابل یا تعاملی نوع خاصی از شبیه سازی فیزیکی هستند .
شبیه سازی در آموزش : این نوع شبیه سازی اغلب در آموزش پرسنل شهری و نظامی استفاده می شود و معمولاً هنگامی رخ می دهد که استفاده از تجهیزات در دنیای واقعی از لحاظ هزینه کمرشکن و یا بسیار خطرناک است تا بتوان به دانش آموزان اجازه ی استفاده از آن ها را داد . در چنین موقعیت هایی کارآموزان وقت خود را با آموزش دروس ارزشمند در یک محیط واقعی ایمن می گذرانند (فتحی و آقازاده، 1386).
شبیه سازی های آموزشی به چهار دسته تقسیم می شوند :
الف. شبیه سازی های زنده : جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در دنیای واقعی استفاده می کنند .
ب. شبیه سازی های مجازی : جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در دنیای شبیه سازی شده یا محیط واقعی استفاده می کنند .
ج. شبیه سازی ساختاری : جایی که افراد شبیه سازی شده از ابزار و تجهیزات شبیه سازی شده در یک محیط شبیه سازی شده استفاده می کنند . لازم به ذکر است که این شبیه سازی ها اغلب به بازی های جنگی معروف هستند . زیرا شباهت هایی با بازی های جنگی رومیزی دارند که در آن ها بازیکنان سربازان و تجهیزات را اطراف یک میز هدایت می کنند .
د. شبیه سازی های ایفای نقش : جایی که افراد واقعی یک کار واقعی را بازی می کنند .
شبیه سازی های پزشکی : شبیه سازی های پزشکی برای آموزش روش های درمانی و تشخیص و هم چنین اصول پزشکی و تصمیم گیری به پرسنل بهداشتی به کار می رود.
شبیه سازی های پرواز : این شبیه سازی ها بیشتر در آموزش خلبانی و پرواز که به دلیل هزینه و خطر زیاد شخص نمی تواند در محیط واقعی انجام دهد استفاده می شود . به عنوان مثال این شبیه سازی ها اغلب برای آموزش خلبانان استفاده می شوند تا هواپیما را در موقعیت های بسیار خطرناک مثل زمین نشستن بدون داشتن موتور یا نقص کامل الکتریکی یا هیدرولیکی هدایت کنند، پیشترفته ترین شبیه سازها دارای سیستم بصری با کیفیت بالا و سیستم حرکت هیدرولیک هستند . کار شبیه ساز به طور معمول نسبت به هواپیمای واقعی ارزان تر است .
بازی های شبیه سازی : بسیاری از بازی های ویدئویی شبیه ساز هستند . این بازی ها جنبه های گوناگون واقعی را شبیه سازی می کنند از اقتصاد گرفته تا وسائل هوانوردی مثل شبیه سازهای پرواز .
شبیه سازی مهندسی : شبیه سازی یک مشخصه ی مهم در سیستم های مهندسی است.به عنوان مثال در مهندسی برق از خطوط تأخیری استفاده می شود تا تأخیر تشدید شده و شیفت فاز ناشی از خط انتقال واقعی را شبیه سازی کنند . هم چنین از بارهای ظاهری می توان برای شبیه سازی مقاومت بدون شبیه سازی تشدید استفاده کرد و از این حالت در مواقعی استفاده می شود که تشدید ناخواسته باشد . یک شبیه ساز ممکن است تنها چند تا از کارکردهای واحد را شبیه سازی کند که در مقابل با عملی است که تقلیدی نامیده می شود .
شبیه سازی کامپیوتری : شبیه سازی رایانه ، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستم های طبیعی در فیزیک ، شیمی و زیست شناسی و نیز برای سیستم های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه شناسی کامپیوتری ) و هم چنین در مهندسی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم ها شده است . یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از شبیه سازی را می توان در حیطه ی شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد . در چنین شبیه سازی هایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد . شبیه سازی کامپپیوتری اغلب به این منظور به کار گرفته می شود تا انسان از شبیه سازی های حلقه ای در امان باشد.