دانلود پایان نامه

یافتهها گویای این مطلب است که، 1/28 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/26 درصد در حد متوسط و 6/45 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از طریق ورزش های هوازی نظیر )پیادهروی( به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 5/61 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/14 درصد در حد متوسط و 2/24 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق دستگاه های بدنسازی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 69 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/15 درصد در حد متوسط و 1/15 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از طریق سونا به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 1/78 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/10 درصد در حد متوسط و 11 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از طریق طب سوزنی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 5/75 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/8 درصد در حد متوسط و 1/16 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق جراحی و برداشتن چربی ها نظیر )لیپوساکشن و لیپولیزر( به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 3/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/11 درصد در حد متوسط و 2/18 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از طریق مصرف دارو به کنترل وزن خود می پردازند.
یافتهها نشان داد که، 6/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/12 درصد در حد متوسط و7/16 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از جراحی برای زیباتر شدن بدنشان نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران( استفاده می کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 9/60 درصد از پاسخگویان در حد کم، 7/16 درصد در حد متوسط و 4/22 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر )خال، لکه های پوستی وچین و چروک( استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 7/47 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/24 درصد در حد متوسط و 1/28 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می شود استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 2/67 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/12 درصد در حد متوسط و 1/20 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از تاتو کردن بدن استفاده می کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 8/63 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/13 درصد در حد متوسط و 9/22 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از برنزه کردن پوست استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 43 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/20 درصد در حد متوسط و 2/36 درصد در حد زیادی بیان کرده اند که از سوراخ کردن گوش استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 4/41 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/19 درصد در حد متوسط و 1/39 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از خدمات ناخن نظیر )لاک ، مانیکور ،کاشت ، طراحی) استفاده می کنند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 5/44 درصد از پاسخگویان در حد کم، 4/21 درصد در حد متوسط و 1/34 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از خدمات پوستی نظیر )لایه برداری، پاکسازی( استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 8/26 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/19 درصد در حد متوسط و 6/53 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از اپیلاسیون بدن استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که،1/14 درصد از پاسخگویان در حد کم، 19 درصد در حد متوسط و 9/66 درصد در حد زیادی بیان کرده اند که از عطر و ادکلن استفاده می کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 3/26 درصد از پاسخگویان در حد کم، 1/22 درصد در حد متوسط و 6/51 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از کرم های روشن کننده استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 9/29 درصد از پاسخگویان در حد کم، 19 درصد در حد متوسط و 51 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از لوسیون های بدن استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 3/20 درصد از پاسخگویان در حد کم، 7/17 درصد در حد متوسط و 62 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از کرم ضد آفتاب استفاده می کنند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 8/31 درصد از پاسخگویان در حد کم، 4/21 درصد در حد متوسط و 9/46 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از آرایش مو نظیر )هایلایت، رنگ، مش( استفاده می کنند.
یافتهها نشان داد که، 7/47 درصد از پاسخگویان در حد کم، 7/16 درصد در حد متوسط و 7/35 درصد در حد زیادی اظهار داشته اند که از آرایش مو نظیر) انواع بافتها، دوخت مو ، اکستنشن( استفاده می کنند.