دانلود پایان نامه
نظرمعلمان درمورد ضرورت برگزاری دوره معنی دار و مثبت است به عبارتی معلمان برگزاری دوره آموزشیICT را در حد بالا ضروری می دانند .
نظر معلمان در زمینهبرگزاری دوره های بعدی معنی دار و مثبت است و به برگزاری دوره آموزش ICT و شرکت درآن ،در حد بالا علاقه دارند.
از نظر معلمان ،تأثیر دوره بر عملکرد شغلی آنان،معنی دار و مثبت است واین دوره در عملکرد شغلی شان درحد متوسط به بالا تأثیر داشته است.
میزان دسترسی معلمان به سخت افزار ها و نرم افزار ها کمتر ازحد متوسط است .نظر اکثر معلمان مفید بودن دوره می باشد (لاویس، 1387).
اینترانت چیست؟
اینترانت یک شبکه درون سازمان است که شبیه به اینترنت عمل می کند . اینترانت از نظرفناوری و پروتکل های مورد استفاده شبیه اینترنت ا ست. با این تفاوت که رایانه های اینترانت در واقع یک شبکه محلی ((LAN است و خارج از سازمان مربوطه قابل دسترسی نمی باشد به طور معمول اتصال بین اینترنت واینترانت ازطریق یک فایروال رایانه ای، با یک  نرم افزار خاص صورت می گیرد .
قابلیت های یک اینترانت، به اشتراک گذاشتن اسناد و مدارک ، ارائه خدمات اینترنت،پیام رسانی ، دسترسی مطمئن ،امکان دسترسی آسان ، جستجو و بازیابی متنی بودن بر پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی می باشد .
امروزه تبدیل اطلاعات به دانش در اولویت جوامع اطلاعاتی قرارگرفته و برای تبادل اطلاعات میان معلم و دانش آموز به مواد آموزشی یا کلاس درس مجازی و صرفه جویی در زمان می توان از شبکه اینترانت استفاده کرد.
2-2-25- اهداف ایجاد اینترانت در مدارس :
1- افزایش ارتباط میان مدارس و جهان امروز : معلمان و شاگردان با برقراری ارتباط با مدارس و سازمان های دیگر می توانند مهارت های جدیدی کسب کنند و برای جامعه مؤثر باشند.
2- توسعه استراتژی: با توسعه استراتژی ها و با بکارگیری فناوری ،استقلال کافی به مدارس داده می شود وطرح ها ی جدید مدارس بر اساس استفادهبهینه از امکانات اجرا می شود .
3- گسترس تفکّر خلاق: آموزش بر پایه فناوری اطلاعات باعث می شود دانش آموزان فعالیت بیشتری کنند و از ایده های یکدیگر بهره مند شوند .
4- کیفیت آموزش : فناوری اطلاعات موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سیستم مدیریتی می شود که این امر در بالا بردن سطح کیفی آموزشی مؤثر است.
5- تربیت متخصصان : ایجاد شبکه اینترانت در مدارس موجب گسترش مدارس امن و تربیت انسانهای توانمند می شود.
6- گام نهادن در مسیر فناوری اطلاعات: استانداردکردن طرح هایی برای بکارگیری رایانه در برنامه آموزش مدارس و گام نهادن در مسیری که در آن فناوری اطلاعات بخشی از فرایند تدریس و تعلیم در نظام آموزشی به شمار می رود.
7- گسترش همکاری میان مدارس : شبکه اینترانت در آموزش وپرورش راهی برای تبادل اطلاعات و داده ها میان مدارس مختلف است .
8-افزایش ارتباط: اینترانت باعث افزایش میزان همکاری همگانی سازمان های مرتبط با فناوری در مدارس می شود.تقریباً صددرصد مدارس آمریکا از سال2000 و دراروپا بیش از 80درصد متصل به اینترانت هستند .از سال 2003 تمام مدارس ژاپن ،در چین علاوه بر مدارس بسیاری از سازمان ها به اینترانت متصل هستند .
راه اندازی شبکه اینترانت در ایران درابتدای راه می باشد. در حال حاضر 3500مدرسه به شبکه ملی اینترانت متصل هستند این در حالی است که تمام مدارس ایران قابلیت اتصال به شبکه اینترانت را دارند (عباسی، 1384).
2-2-26- نقش فناوری اطلاعات در آموزش الکترونیکی