دانلود پایان نامه
در آموزشهای سنتی عوامل محیطی و مؤثر در امر آموزش بسیار آهسته تغیر می کنند. بطوری که می توانیم در برهه ای قابل توجه از زمان (دوره های ده ساله) عوامل مؤثر خارج از سیستم را ثابت در نظر بگیریم. در چنین شرائطی می توان از خط مشی بلند دامنه استفاده کرد. در چنین الگوهائی برنامه ریزی برای ده سال آینده امری منطقی و معمول است. لکن امروزه محیط فراگیران آموزش محیطی است بسیار پویا و در عین حال دارای تغییرات سریع و ناگهانی. همانطور که اشاره شد مهمترین عامل مؤثر در آموزشهای الکترونیکی محیط حاکم بر آن یعنی فن آوری اطلاعات و ارتباطات میباشد که لحظه به لحظه در حال تغیر و تحول است. لذا در چنین شرائطی باید از خط مشی استراتژیک و کم دامنه ای استفاده کرد که اولاً به سادگی بتوان آنرا پیاده سازی نمود و ثانیاَ امکان تغیر و تحول آن آسان باشد. از این پس هر جا که به عبارت خط مشی اشاره می شود منظور همان Strategic Plan میباشد. لغت Strategy بمعنای فن تدابیر جنگی بکار رفته است. زیرا در میدان نبرد نیز عوامل مؤثر بسرعت در حال تغیر می باشند و بنابراین نقشه جنگی باید از قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالائی برخوردار باشد. در آموزشهای الکترونیکی بر خلاف آموزشهای سنتی نمیتوان از یک الگو یا خط مشی بلند دامنه استفاده کرد. آنچه برای آموزشهای الکترونیکی میتواند خط مشی مناسبی باشد ، خط مشی است که ضمن در نظر گرفتن شرائط حاضر و امکانات موجود ، آماده برخورد با هر نوع تغیر ، تحول و حتی مخالفت ناگهانی باشد.
بنابر این، خط مشی فرآیندی ساخت یافته است برای تصمیم سازی و به اجرا درآوردن تصمیمات و بمنظور هدایت یک سازمان در نیل به اهداف از قبل تعین شده. این فرآیند حیاتی است ، زیرا باید بتواند سازمان مورد نظر را در مقابل شرائط متغیر و ناگهانی آماده نگهدارد خواه این اتفاقات از قبل قابل پیش بینی شده باشند یا نشده نباشند (عطاران، 1383).
سطح کیفی و استانداردهای پذیرفته شده برای محتوای دروس الکترونیکی از دیگر عناصر تعیین کننده و تاثیرگذار در انتخاب خط مشی می باشند. متاسفانه یکی از عناصر مهم در آموزشهای الکترونیکی که به درستی مورد توجه قرار نمی گیرد کیفیت محتوای دروس الکترونیکی است. محتوای دروس الکترونیکی بر خلاف دروس سنتی فقط به مجموعه اطلاعات و دانش های نهفته در یک درس اطلاق نمی شود. بلکه به نوعی شامل روش ارائه درس و برخورداری از تعامل موثر و انگیزه ساز بین فراگیر و سیستم آموزشی نیز می شود. بنابراین، محتوای دروس الکترونیکی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی یکی از عوامل مهم در تعیین اولویت ها و انتخاب راهکارهای مورد نظر برای ساختن یک سیستم آموزشی است (گریسون و اندرسون، 1383). برای داشتن کیفیت مورد نظر در محتوای دروس الکترونیکی، تعریف و تعیین اولویت ها بسیار دشوارتر است. شاید یکی از مشکل تربن مراحل در تعیین اولویت ها و انتخاب خط مشی تعریف چارچوب روشنی برای کیفیت یا ویژگی های دروس الکترونیکی است. استفاده از رسانه های مختلف میتواند عامل موثری در تعیین اندازه های کیفی دروس الکترونیکی باشد. یک درس الکترونیکی در ساده ترین شکل می تواند فقط با استفاده از متن های ساده و از طریق صفحات پی در پی به فراگیران ارائه شود. پرداختن به این عنوان که چنین محتوایی برای چه موضوعاتی مناسب است و تا چه اندازه می تواند در انتقال دانش و مهارتهای لازم موفق باشد خود جای بحث جداگانه ای را دارد. در اینجا می خواهیم به این مطلب اشاره کنیم که در صورت نیاز می توان از رسانه های مختلف همچون متن، صوت، تصویر، پویا نمایی و فیلم در کنار هم و به منظور انتقال دانش مورد نظر به فراگیران استفاده کرد. در این صورت با افزایش تنوع رسانه ها پیچیدگی و هزینه های مربوط به طراحی و ساخت دروس الکترونیکی افزایش می یابد.
از طرف دیگر استفاده از الگوهای مختلف آموزشی می تواند بر بعد کیفی محتوای دروس الکترونیکی اثر بگذارد. علاوه بر الگوهای آموزش تنوع روشهای تعاملی کاربر و سیستم آموزشی نیز می تواند بر کیفیت آموزشهای الکترونیکی تاثیر گذار باشد. بنابراین، ملاحظه می شود که محتوای دروس الکترونیکی یکی از مهمترین و در عین حال حساسترین عوامل در تعیین اولویت ها و انتخاب خط مشی لازم برای آموزشهای الکترونیکی است (گریسون و اندرسون، 1383).
2-2-1- تعریف آموزش
در واقع می توان گفت که تعریف یکسانی از آموزش وجود ندارد، که اولاً هم ابعاد آموزشی را به تصویر بکشد و ثانیاً همه متخصصین و اهل فن به آن اجماع داشته باشند. از این رو متخصصین آموزش با توجه به دیدگاه و نقطه نظری که به آموزش دارند تعاریف خاصی را بیان نموده اند.
آموزش عبارت است از افزایش معلومات و مهارت های یک فرد در یک شغل بخصوص (فتحی و اجارگاه ،کوروش،1389) .
آموزش عبارت است از باز کردن ابواب مغزی فرد برای پذیرش معلومات و اطلاعات.
آموزش چیزی نیست جزء یک روش منظم که به وسیله آن افراد یک اجتماع مهارت ها و کاردانی را فقط به دلیل مخصوص می آموزند(کیان پور، 1358).
آموزش عبارت است از انتقال دانستنی ها، و اطلاعات و مهارت ها به فرد به شرطی که در او ایجاد تغییر کند. ( هوشیار،1379)
اصولاً آموزش راهی است که مقصد آن پدیده آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که به هیچ گونه تحولی نیانجامد از معنی حقیقی خود دور است . با وجود اختلاف نظری که در تعاریف بالا وجود دارد، بنظر می رسد که وجه اشتراکی در این تعاریف حداقل ازاین نقطه نظر وجود داشته باشد که هدف اصلی آموزشی ارتقاء دانش، اطلاعات و مهارت های افراد است این اعتبار آموزشی دریک زمان فرایندی است مستمر که مقصد نهایی آن بالا بردن توانایی ها، لیاقت ها و اطلاعات افراد برای انجام وظایف محوله و رشد شخصی آن ها می باشد (فتحی واجارگاه، 1386).
برخی از صاحب نظران بین تعلیم و تربیت با کارورزیو آموزش تفاوت های قایل هستند این صاحب نظران تعلیم و تریبت را در حوزه ی عمل و دامنه وسیع و هدف های گسترده می دانند که در سطوح دبستان ، دبیرستان، دانشگاه با گرایش موضوعی مختلف ارائه می گردد. آموزش یا کارورزی را در حوزه ی عمل و دامنه محدودتر ومشخص تر می دانند که بوسیله آن افراد برای انجام کار با وظایف خاصی بصورت مشکل گرا آماده می شوند. (فتحی واجارگاه، 1386).
با توجه به تعبیر فوق ، تعلیم و تربیت در قالب تئوری آموزش کودکان و نوجوانان و آموزش و کارورزی در قالب تئوری آموزش بزرگسالان مطرح می گردد.
در اولین کنفراس بین المللی درباره آموزش بزرگسالان و کارکنان در سال 1949 در السنور دانمارک شرایط زیر برای آموزش بزرگسالان ارائه شد.
آموزش بزرگسالان فرایندی که بر اساس آن افرادی که دیگر به آموزشگاه نمی روند و برنامه تمام وقتی را دنبال می کنند، آگاهانه عهده دار فعالیت های مستمر و سازمان یافته ای به منظور ایجاد تغییرات و هماهنگ کردن اطلاعات ، دانش، درک مهارت ها، گرایش و پذیرش ذهن ویا شناخت و حل مسائل شخصی و یا محلی خویش می گردند. صاحب نظری تعریف آموزش را به صورت زیر ارائه کرده است.
آموزش آن فرایندی مستمر و مداوم ودر عین حال اصلی است که مدیریت تنها از طریق آن می تواند تلاش های کارکنان را با مجموعه امکانات فیزیکی و مادی سازمان تلفیق و هماهنگ نماید و اهداف سازمان را تحقق بخشد. (ابطحی، 1382: 19) .
اما در هر صورت آموزش نیروی انسانی معنای وسیع و گسترده ای دارد و به صورت زیر تعریف می شود ” آموزش کارکنان عبارت است از انجام یک سلسله عملیات مرتب، منظم، پشت سر هم،و پیوسته و با هدف یا اهداف مشخص و معین که به منظور
ایجاد یا ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان
ایجاد یا ارتقاء سطح مهارتهای شغلی کارکنان