دانلود پایان نامه
وزارت کار و امور اجتماعی
وزارت صنایع و معادن
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه پیام نور
دانشگاه جامع علمی کاربردی
در تعیین خط مشی تعریف شده توسط هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات فوق لازم است اولویت ها مشخص شده و بر اساس اهمیت آنها درجه بندی شوند. به بیان دیگر ، تعریف جامع و دقیقی از اولویت ها و اهداف سامانه آموزش مورد نظر میتواند صاحبان صنایع ذی ربط به این موضوع را در ارائه پیشنهادهای اجرائی کاملاً روشن کند. متاسفانه در حال حاضر بدلیل روشن نبودن اولویت ها و خط مشی مورد نظر مدیران ارشد در مؤسسات آموزشی اغلب تولیدکنندگان یا فروشندگان نرم افزارهای مربوطه نمیتوانند در یک رقابت منصفانه شرکت کنند. متقابلاً برای مدیران نیز تصمیم گیری در مورد طیف بسیار متنوعی از محصولات با ویژگی های کاملاً متفاوت امری دشوار است.
در یک کلام ، امروز کمتر کسی میتواند آینده آموزشهای الکترونیکی ایران را برای سالهای آتی بطور روشن ترسیم نماید. این کار حتی در سطح مؤسسات کوچک نیز امری دشوار است. گر چه توسعه آموزشهای الکترونیکی بدلیل فراهم بودن بستر مناسب ارتباطی و فراهم بودن بالقوه نیروی تخصصی امری شدنی به نظر میرسد لکن راهبری حرکتی به عظمت توسعه آموزشهای الکترونیکی نیاز به مدیرانی دارد که اولین قدم را در راستای تعیین خط مشی آموزشهای مجازی و الکترونیکی بردارند.
بنابراین ، در صورتیکه هر چه سریعتر مسئولین ذی ربط به آموزش کشور خط مشی مناسب و اولویت های منطقی را در حوزه فعالیتهای خود معرفی ننمایند آموزشهای الکترونیکی که میتواند نقش مهمی را در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور بازی کند، معطل خواهد ماند و این معطلی بمعنای عقب افتادن از حرکتی است که امروز تمام جهان را فرا گرفته است (عطاران، 1388).
2-3- پیشینه تجربی پژوهش
2-3-1- پیشینه خارجی پژوهش
«آدونت و نولا» در پژوهشی در خصوص آموزشهای ضمن خدمت کتابداری و اطلاع رسانی در ایالت دلتای نیجریه، به این نتیجه می رسند که لازم است مسئولین کتابخانه ها و مراکز کتابداری و اطلاع رسانی این ایالت، خود نقش بیشتری در این آموزشها ایفا کنند و همچنین کتابداران و کارکنان کتابخانه های خود را ملزم به حضور در این دوره ها نمایند. همچنین لزوم ایفای نقش هر چه بیشتر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی این کشور در آموزش های ضمن خدمت کتابداری و اطلاع رسانی مورد اشاره قرار گرفته است (آدونت و نولا، 2008).
یادگیری الکترونیکی موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان اساتید و فعالان آموزشی و هزینه های آموزشی می گردد، زیرا در این شیوه مواد آموزشی، یک بار تدوین می شوند و بارها و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات متعدد نشان داده اند یادگیری الکترونیکی حداقل به میزان آموزش سنتی اثربخش است و حتی از آن نیز کاراتر می باشد و موجبات خرسندی یادگیرندگان را بیشتر فراهم می کند (دیوی، 2010).
به زعم مزایای یادگیری الکترونیکی، تعیین نقش آن در افزایش اثربخشی آموزش، بدون ارزیابی تمام جنبه های رضایت یادگیرندگان مشکل است (سیریتونگ تورن و کرایریت، 2006). (دنیس ،کنیلا، 1383). توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های آنان در زمینه اهداف سازمانی است. از این رو توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روانشناختی است که به حالات، احساسات و باور افراد نسبت به شغل مربوط می شود . به طور کلی نیروی کار توانمند و متعهد کسی است که می توان ادعا کرد در سازمان های مدرن مهمترین عامل مؤثر در عملکرد این سازمان ها است( باون و لاولر ، 1992؛ اسپارو ،1995؛ کریکمن و روزن ،1999؛ نقل شده از: 10).
کلارک (2005) تمثیلی به کار میبرد که نقش رسانه را در انتقال محتوای آموزشی به فراگیر مشخص میسازد. او بحث در مورد تاثیر رسانههای آموزشی را مانند تبلیغات کارخانههای مختلف داروسازی درباره نامهای خاص داروها (مانند قرص، کپسول، شربت) میداند که همگی یک داروی خاص با فرمول ژنریک واحد را به مصرف کنندگان ارائه میکنند (فردانش، 1385). یافته های حاصل از پژوهش ها به وضوح نشان می دهد که دانش آموزان و دانشجویان هنگامی که از نظر ذهنی درگیر فعالیت های با معنا، متناسب و برانگیزاننده هستند، بیشتر یاد می گیرند. فناوری از راه های مختلف بر یادگیری اثر می گذارد؛ ترکیبی از پژوهش های نو را فراهم می شازد. همراه با پداگوژی (علم یاددهی و یادگیری) می تواند: جهت تغییر را مشخص کند و پلی برای دستیابی به کیفیت در یادگیری باشد (ناگوکا و همکاران، 2001). «مدرسه» ها باید خود را همگام با تغییرات متحول سازند، در غیر این صورت به تدریج منسوخ خواهند شد. همانطور که پزشک باید از آخرین پژوهش های علم داروسازی برای تجویز دارو به بیمار و حقوقدان باید نسبت به آخرین قوانین وضع شده توسط قانونگذاران مطلع باشد، معلمان نیز باید نسبت به تازه ترین شیوه های عمل در حوزه یاددهی-یادگیری و بهینه سازی یادگیری دانش آموزان مطلع و کوشا باشند. در حالی که چنین شیوه های عمل در برخی از مدارس و مناطق ممکن است به اجرا درآید، لازم است برای تمامی مدارس امکان استفاده از آخرین یافته های پژوهشی به طور منظم فراهم شود تا در جهت ایجاد تغییر روش های تدریس و به کار گیری این یافته ها در سنجش یادگیری هدایت گردند. چنین گذاری ایجاب می کند تا معلمان و مدیران آموزشی خود به کارکنان دانش با مجموعه ای از مهارت های قرن بیست و یکم مجهز شوند(ناگوکا و همکاران، 2001).
تجربه کشورهای جهان نشان میدهد که نوآوری آموزشی و ایجاد تحول در نظام آموزشی و پرورشی بدون همراهی و پذیرش معلمان میسر نیست. در واقع، کانون هر تحول و اصلاحی را باید در جامعه معلمان جستجو کرد. معلم، به عنوان مهمترین رکن و منبع در سازمان آموزش و پرورش، بدون آگاهی داشتن از پیچیدگی تحولات جهانی و برخورداری از انواع دانش و مهارتها هرگز قادر نخواهد بود وظیفه خطیر خود را به نحو شایسته به انجام برساند. به همین دلیل، گفته شده است که در هزاره کنونی، توانایی حرفهای معلمان، از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری افزایش خواهد یافت (دیویس و دیویس، 1997، نقل از زمانی، 1382).
معلمانی که از فناوری در تدریس استفاده میکنند، نه تنها نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند؛ بلکه آنان قدرت ریسکپذیری بالایی داشته و بطور پیوسته بدنبال یادگیری مستمر و مادامالعمر دانشآموزان خود هستند (گلاسر1 و هانافن،2008).
یادگیری الکترونیکی موجب صرفه جویی قابل توجهی در زمان اساتید و فعالان آموزشی و هزینه های آموزشی می گردد، زیرا در این شیوه مواد آموزشی، یک بار تدوین می شوند و بارها و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات متعدد نشان داده اند یادگیری الکترونیکی حداقل به میزان آموزش سنتی اثربخش است و حتی از آن نیز کاراتر می باشد و موجبات خرسندی یادگیرندگان را بیشتر فراهم می کند (دیوی، 2010).
2-3-2- پیشینه داخلی پژوهش
نتایج پژوهشی نشانگر آن است که آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلمان متوسطه در 3 بعد اصلی (ارتقای فراگیری دولت الکترونیک، ارتقای استفاده از اینترنت و ارتقای آشنایی با رایانه) کمتر از متوسط (p ≤ %5) بوده است، اما اثر بخشی (میزان استفاده) در این سه بعد در سطح (p ≤ %1) یکسان نبوده است. همچنین یافته ها نشان داد آموزشهای ضمن خدمت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سه بعد برای معلمان مرد بیشتر از معلمان زن و برای معلمان کارشناسی ارشد بیشتر از معلمان با مدارک پایینتر اثربخش بوده است .بختیاری، مریم(1386). هزاره‎ سوم را تحت عنوان عصر دانایی و عصر انفجار اطلاعات نامیده‎اند. آموزش و پرورش که در دوره‎های طولانی گذشته، عمده فعالیت خود را به انتقال اطلاعات و افزایش محفوظات فراگیران اختصاص داده بود (حسینیپناه، 1382) در فضای آموزشی قرن 21، به دنبال مقولههای سرعت، دقت، مهارت، ارتباطات، اطلاعات و فناوریهای نوین است. در این فضا؛ کلاس درس تحت عنوان سلف سرویس عمومی و مدرسه، تحت عنوان جمهوری دانش نام گرفته است که از استانداردهایی خاص پیروی میکنند که باید در بکارگیری آنها دقتهای لازم لحاظ گردد (ترکمندی، 1389).