دانلود پایان نامه
تعداد عناوین CD-ROMها به سرعت در حال افزایش است و در مورد موضوعات بسیار متنوع گنجینه اطلاعاتی فراهم میکنند. نمونههایی از آنها عبارتند از: برنامه دایرهالمعارفیانکارتا و همین طور مجموعههای ویژهای در مورد مباحث و موضوعات برنامه آموزشی ریاضیات و علوم. همچنین تعداد مدارسی که به شبکه جهانی دسترسی دارند، در حال افزایش است. میزان اطلاعات موجود در این شبکه بسیار زیاد و نیز غالباً بینظم و دارای کیفیت متغیر است. بنابراین، آزاد گذاشتن دانشآموزان در شبکه الزاماً شیوه مفیدی نیست، به ویژه از این نظر که دسترسی به مطالب نامناسبی که ممکن است دانشآموزان، به خصوص دانشآموزان دبیرستانی را اغوا کند، نسبتاً آسان است. البته چند سازمان وجود دارد که «ورودی» مفیدی ایجاد میکنند تا مدارس بتوانند به راحتی به شبکه دسترسی داشته باشند و مستقیماً به مطالب مناسب برسند. برای مثال، شبکه ملی یادگیری در انگلستان نقطه شروع روشن و سودمندی در این خصوص فراهم میکند، همچنین سایتهای بسیاری هستند که در زمینه مباحثی مثل ریاضی، تاریخ و موضوعات دیگر منابع مفید تهیه میکنند. چند سایت در مورد منابع عمومی تحصیلی نیز وجود دارد.
با وجود این باید به خاطر داشته باشیم اغلب مطالبی که در شبکه جهانی در دسترس قرار دارد، مثلاً برخلاف کتابها، ویرایش نشدهاند. بنابراین لازم است به دانشآموزان القا کنیم که نسبت به مطالب موجود در شبکه جهانی تا حدی تردید داشته باشند.
همچنین غالباً میتوان درک مفاهیم دشوار را با دیداری نمودن آنها از طریق ICT، آسانتر ساخت. مفهومی مثل تداوم جریان الکترونیکی را میتوان روی یک تابلو ترسیم کرد، اما واضح است که انیمشین آن در رایانه میتواند به درک آن و سایر مفاهیم توسط دانشآموزان بیشتر کمک کند (موریس و رینولدز، 1390: 242).
2-2-4- مدل یادگیری در کلاسهای آینده
در این مدل محدودیت مکانی و زمانی از میان برداشته می شود و مفهوم کلاس توسعه پیدا می کند در این کلاسها از تخته سفیدهای الکترونیکی استفاده می شود و سطح تعامل میان یادگیرندگان و معلم بسیار بالا می باشد اتصال به کلاس از طریق رایانه صورت می گیرد و معلم بهتر می تواند فعالیتهای یادگیری را به صورت مشارکتی طراحی کند یادگیرندگان یک تیم را تشکیل می دهند و در یادگیری مشارکت می کنند در این مدل یادگیری استفاده از کتابها و مجلات الکترونیکی و وب سایتهای مختلف مورد نیاز ضروری می نماید که لازم است همانطوریکه اینترنت و سایر شبکه های ارتباطی وارد زندگی روزمره ما می شود دانش آموزان و کاربران این شبکه را در سنین پایین طوری تربیت نماییم که خود را شهروند شبکه ای احساس کنند یک شهروند شبکه ای می تواند یک معلم ، یک دانش آموز ، والدین یا هر کس دیگری باشد که از طریق شبکه های جامعه مدار به یادگیری می پردازند (موریس و رینولدز، 1390).
برای آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات چهار شیوه در نظر گرفته شده است این روشها عبارتنداز :
خود یادگیری : دراین نوع یادگیری فرد باید با استفاده از منابعی که در اختیار دارد به کسب دانش بپردازد و به مجموعه ای از سؤالاتی که در پایگاههای اطلاعاتی قرار دارند پاسخ دهد و بلافاصله واکنش نظام را ببیند در صورت خوب یا بد بودن نتایج آزمون یادگیرنده نظام رایانه ای خیلی سریع واکنش نشان می دهد پس در این نوع یادگیری وجود یک ارتباط مبتنی بر اینترنت جهت کسب منابع روزآمد ضروری می باشد .
یادگیری از راه دور : در این حالت یک یاددهنده از راه دور یک یا چند یادگیرنده را کنترل می کند و در صورت درخواست یادگیرندگان برای حمایت از آنها فعال می شود عناصر تشکیل دهنده این نوع یادگیری به شرح ذیل می باشد :
ـ اتصال به یک یاددهنده
ـ نظارت بر یک یا چند دانش آموز دور دست
ـ پاسخ به درخواست یادگیرندگان
ـ قابل دسته بندی ساختن مواد آموزشی روی پایانه های یادگیرندگان (حمزه بیگی، 1383)
نمونه هایی از این نوع یادگیری نظامهای ویدئو کنفرانس یا نشست شبکه ای می باشد آنها امکان برقراری ارتباط دیداری ـ شنیداری کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک مورد نیاز آنها را با هم فراهم می سازد افراد از طریق پست الکترونیکی نیز می توانند با هم در ارتباط با شند .
کلاس مجازی : در کلاس مجازی یک معلم و چندیادگیرنده به صورت همزمان ولی در مکانهای متفاوت با هم در ارتباط هستند در این نوع یادگیری مکانها از طریق ابزارهای ارتباطی به هم مرتبط هستند معلم با دانش آموزان صحبت می کند معلم منابع اضافی را انتخاب می کند و آنها را برای دانش آموزان ارسال می کند و تعاملات دانش آموزان را مدیریت می کند .
برای درک یک کلاس مجازی یک محیط آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعاتی باید بر مبنای ساختار چند ردیفه باشد چرا که کاربران بسیاری ممکن است در پایانه های مختلفی کار کنند و نظام یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعاتی باید سخت افزار و نرم افزار مستقلی باشد تصویر زیر یک کلاس مجازی را نشان می دهد شماره های 1و2و3و4 به عنوان یادگیرندگان و شماره 5 به عنوان معلم فعالیت می کنند آنها از شماره 6 به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی جهت به دست آوردن منابع آموزشی مورد نیاز استفاده می کنند از جهت فلشها می توان دریافت که تمام حاضران در این کلاس با یکدیگر در تعامل هستند و به تبادل اطلاعات با هم می پردازند و همگی از شماره 6 به عنوان منبع مواد آموزشی سود می برند .
6
6
2
2