دانلود پایان نامه
به طور روزافزونی معمول شده است که نام انواع مختلفی از شبیه سازی شنیده می شود که به عنوان « محیط های صناعی » اطلاق می شوند این عنوان اتخاذ شده است تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود .
شبیه سازی در علم رایانه : در برنامه نویسی کامپیوتری ، یک شبیه ساز اغلب برای اجرای برنامه ای مورد استفاده قرار می گیرد که انجام آن برای رایانه با دشواری همراه است برای مثال ، شبیه سازها معمولاً برای رفع عیب یک ریزبرنامه استفاده می شوند . از آن جایی که کار کامپیوتر شبیه سازی شده است ، تمام اطلاعات در مورد کار رایانه مستقیماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجرای شبیه سازی را می توان تغییر داد . هم چنین شبیه سازها برای تفسیر درخت های عیب یا تست کردن های طراحی، قبل از ساخت مورد استفاده قرار می گیرند .
شبیه سازی در تعلیم و تربیت : شبیه سازی ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی های آموزشی هستند . به طور کلی این شبیه سازی ها روی وظائف خاص و ویژه متمرکز می شوند. (زمانی، 1389: 2-4).
2-1-5- کاربرد شبیه سازی در آموزش:
در شبیه سازی یک مسأله ی فرضی که شبیه واقعیت های زندگی واقعی باشد برای دانش آموزان طرح می شود و سپس از او خواسته می شود که با به کار بردن بعضی قواعد برای مسأله چاره جویی کند . در مواردی که شبیه سازی به کار برده می شود فراگیر غالباً راه حل های گوناگونی را مورد نظر قرار می دهد و با مقایسه ی نسبی آن ها راه حل خاصی را توصیه می کند . برای مثال در درس مطالعات اجتماعی دانش آموزان یک کلاس می توانند نقشه ای برای یک شهر طراحی کنند . به این ترتیب که بر اساس داده های توصیه شده در زمینه ی جغرافیایی ، جمعیت شناسی و اقتصادی از دانش آموزان انتظار می رود که نقشه ی یک شهر را چنان تهیه کنند که مساحت لازم را برای برای مناطق مسکونی ، صنعتی ، گردشگاه مراکز بازرگانی ، معابر عمومی و غیره طراحی شود .
در شبیه سازی سعی بر این است که حتی الامکان شرایط واقعی به گونه ای شبیه سازی شود که مفاهیم فراگرفته شده و راه حل های مشخص شده برای مسائل، قابلیت انتقال به جهان واقعی را داشته و به درک و اجرای وظائف مرتبط با محتوای شبیه سازی کمک کند. دانش آموزان برای پیشرفت از طریق انجام تکالیف شبیه سازی شده باید مفاهیم و مهارت های ضروری برای ایفای نقش در زمینه های مورد نظر را در خود پرورش دهند .
نکته ی مهم: استفاده ی مؤثر از الگوی شبیه سازی در کلاس درس به این امر بستگی دارد که چگونه معلم ، شبیه سازی از پیش تعیین شده را در درون برنامه ی درسی جای می دهد و نکات آموزنده را برجسته کرده و تقویت نماید . هم توانایی دانش آموزان و هم ویژگی های خودآموزی شبیه ساز ها از اهمیتی حیاتی برخوردارند (همان).
2-1-6- اهداف و مقاصد شبیه سازی:
1. ایجاد تغییر نگرش
2. تغییر بعضی از رفتارهای خاص
3. آمادگی فراگیران جهت فراگیری نقش های جدید برای آینده
4. کمک به افراد در فهمیدن نقش و وظیفه ی موجود و اخیر خود
5. تغییر مسائل یا موقیت ها به اجزاء و عناصر قابل اداره کردن
6. نمایش نقش هایی که روی فراگیران تأثیر داشته اما ممکن است تا آخر عمر با آن مواجه نشوند
7.افزایش انگیزه و علاقه در فراگیران
8. ایجاد فرایندهای تجزیه و تحلیل در فراگیران
9 .حساس سازی و آگاه سازی فراگیران از نقش های زندگی سایر افراد (زمانی، 1389: 35).
مزایای استفاده :
الف. از پیچیدگی وظایف بسیار یادگیری بیش از آن چه که در دنیای واقعی وجود دارد می کاهد ، به نحوی که دانش آموزان می توانند فرصت تسلط بر مهارت هایی را به دست بیاورند که در دنیای واقعی امکان کسب آن نیست.
ب. امکان یادگیری شاگردان از بازخورد به خود به وجود می آورد. یعنی کارآموز به وسیله ی آن می تواند رفتارهای اصلاح گرانه ی ضروری را با تمام حواس خود و نه تنها با شنیدن توضیحات شفاهی یاد بگیرد.
د. بعضی از فعالیت های آموزشی خاص که بسیار مفید نیز هستند را نمی توان مستقیماً در کلاس درس اجرا کرد یا به نمایش گذاشت چرا که دارای معایبی از قبیل گرانی ، خطرناکی ، زمان بر بودن ، غیر اخلاقی بودن یا غیر ممکن بودن می باشند . می توان این فعالیت های آموزشی را به طرق ارزان ، ایمن ، اخلاقی و کافی در محیطی عملی شبیه سازی نماید (همان).
2-1-7- رایانه ها و شبیه سازها :
نرم افزارهای موجود را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
الف. بازی هایی که الهام گرفته از بازی های خیالی هستند .