دانلود پایان نامه
شرکتهایی که این استراتژی را دنبال می کنند،سعی دارند کالا و خدمات را با پایین ترین قیمت عرضه کنند.
استراتژی حداقل هزینه این امکان را به شرکت می دهد که بدون متضرر شدن قیمتهای خود را در جریان رقابت پایین بیاورد. کاهش هزینه اغلب از طریق حذف ضایعات ودر نتیجه کاهش هزینه شکست صورت می گیرد.
شرکتهایی که استراتژی حداقل هزینه را دنبال می کنند عمدتا برای ایجاد این موقعیت،یک یا چند عامل زیر را به کار می گیرند:
عوامل ایجاد استراتژی حداقل هزینه
(استفاده از حداکثر ظرفیت )
هنگامی که تقاضای مشتریان بالا بوده و ظرفیت شرکت(فضا،کارکنان،تجهیزات) به طور کامل مورد استفاده قرار می گیرد،هزینه های ثابت روی واحدهای بیشتری از محصول سر شکن می شوند ولذا مجموع هزینه های واحد محصول پایین تر می آید.
(صرفه جویی به مقیاس)
عامل اصلی دیگر که توان ایجاد مزیت های هزینه را دارد،صرفه جویی به مقیاس می باشد. این عامل یک مزیت هزینه است که به جای بهره گیری بیشتر از تسهیلات موجود،به تسهیلات بزرگتر مربوط می شود.
(پیشرفتهای تکنولوژیکی)
شرکتهایی که در تکنولوژیهای کاهنده هزینه سرمایه گذاری می کنند،با افزایش در هزینه های ثابت به دنبال پایین آوردن هزینه های متغیر خود می باشند.در حالیکه این نوع سرمایه گذاری ها عمدتا با فعالیتهای تولیدی یک کارخانه ارتباط می یابند،اما شرکتهای بسیار دیگری نیز وجود دارندکه در زمینه اتوماسیون اداری و خدماتی اقدام به چنین سرمایه گذاریهایی می نمایند.
(تاثیرات یادگیری وتجربه عامل نهایی تاثیر گذار بر ساختار هزینه شرکت،اثرات یادگیری می باشد.)
منحنی یادگیری بیان می کندکه زمان مورد نیاز برای انجام یک کار با تعداد دفعات تکرار آن کاهش می یابد.
براساس این تئوری در هر مرتبه که میزان تولید تجمعی دوبرابر می شود،زمان مورد نیاز برای انجام کار بادرصد نسبتا یکنواختی کاهش می یابد.صرفه جوییهای قابل توجه در زمان به صرفه جویی در هزینه منجر می گردد.
تاثیرات تجربه نیز مشابه تاثیرات یادگیری است،در سازمانهای امروزی تاثیرات تجربه حتی مهمتر از تاثیرات یادگیری نیروی کار است،نیروی باتجربه در مذاکرات و قراردادهای خود اثربخش تر و کارامد تر عمل می کندکه این موجب افزایش سطح کارایی و اثربخشی سازمان با تعداد کمتری نیروی کار می شود.
مؤلفه های استراتژیک کاهش هزینه
1-ارائه محصول یا خدمات غیر تجملی
یک راه ساده برای دستیابی به هزینه پایین،حذف کلیه تجملات و چیزهای اضافی از محصول یا خدمات است.
دلایل مختلفی برای یک مزیت هزینه ای غیر تجملی که پایدار نیز می باشد وجوددارد؛ اول این که رقبا نمی توانندبه سادگی خدمات پیشنهادی را که مشتریان انتظار دارند،متوقف سازند.دوم اینکه،عملیات وتسهیلات رقبا با توجه به چنین خدماتی طرح ریزی شده است و به راحتی قابل تغییر نیست.
2- طراحی محصول
طراحی یا ساخت یک محصول می تواندصرفه جویی هایی در هزینه ایجاد کند. روش دیگر،استفاده از وسایل جانبی یا اضافی برای یک محصول است تا بتوان ارزش ادراکی بیشتری برای مشتری فراهم کرد.تعدادی از شرکتهای کامپیوتری،سیستمهای کم هزینه ای نظیر نرم افزارها یا چاپگرها را به دستگاههای خود اضافه می کنند. هنگامی که فشارهای قیمتی وجود دارد،کوچک کردن محصول،راه حل دیگری می باشد.این راه حل،به (راه حل هرشی )معروف است؛زیراشرکت هرشی برای اولین بار از آن استفاده کرد.هرشی هنگامی قیمت کاکائو افزایش یافت،شکلات های خود را کوچک ساخت.
3-تولید/عملیات
1-3- صرفه جویی در هزینه مواد اولیه