پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 بعضی از آنها ببعضی دیگر محتاج به امکنه وازمنه و اوضاعی هستند که باعث محجوب ماندن بعضی از بعضی دیگر می گردد اما بملاحظه احاطه علمیه حقتعالی به آنها بعلم اشراقی و انکشاف تام وجودی در مرحله واحدی از شهود و وجود هستند بطوری که هیچکدام سبقتی بر دیگری ندارند و به این ملاحظه برای هیچکدام از آنها نه تجددی هست نه زوالی، نه حدوثی می باشد ونه افولی بلکه کلاً وطرّاً در حضور حق جلت عظمته در یک خط ویک عرض بارز وموجودند و در این وادی احتیاجی به استعدادات هیولانیّه یا اوضاع جسمانیه ندارند و حکم اینها از بقاع و زمان می باشد وحق این می باشد که حکماء از مثل نوریه همین معنا را اراده نموده اند نه معنای دیگر.»[1]


تفسیری که ابن سینا از مقصود افلاطون ارائه نموده می باشد چنین می باشد .


«مقصود ایشان از مثل عقلیه ،ماهیت لا بشرط می باشد . بر این مبنا واساس که ایشان ما بین ماهیت «لابشرط»و ماهیت «بشرط لا » فرق نگذاشته اند 0و زیرا دیده اند که ماهیت « لا بشرط » یعنی ماهیت مطلقه عاری از هر قید وشرطی در خارج موجود می باشد بنا بر این گفته اند« حال گوییم نسبت تمام امور در این جهان به خداوند متعال ،نسبت ساختن سازنده با اختیار می باشد به نفس سازنده خود، و نسبت تصنیف کتاب حکمی،به نفس تصنیف کننده اش که دانا وحکیم می باشد ،البته اگر در فاعلیت تام باشد ،یعنی تصور تنهای وی برای حصول ساخت وتصنیفش در خارج کافی باشد ،پس صدور اشیاء از باری تعالی در خارج به این می باشد که نخست تعقل نمود و پس از او صادر گردید، وتعقل او تعالی مر آنها را به این نسبت که نخست پدید آمده -اند و سپس تعقل شدند ، برای اینکه صدور آنها از تعقل اوست ، نه اینکه تعقلش از صدور آنها ، پس قیاس تعقل واجب الوجود مر اشیاء را ، قیاس افکار ما می باشد که نخست آنها (اشیاء) را استنباط و ادراک می کنیم و سپس پدیدشان می آوریم، از آن جهت که معقول از آنها سبب موجود و اختصار ، با وجوه فراوانی فرق می باشد ، زیرا ما از جهت که در فاعلیت ناقصیم ، در افعال اختیاری خود نیازمند به برانگیخته شدن شوقی که پس از تصور و تخیل فعل حاصل می -گردد هستیم ، و نیز نیازمند به استخدام و در اختیار در آوردن قوه حرکت دهنده و در کارگیری آلت تحریکی طبیعی- مانند عضله ها و پی ها و دست و پا – و خارجی غیرطبیعی- مانند تبر و تیشه و رنده و قلم و مرکب- و رام بودن ماده ای که صلاحیت قبول این صورت را دارد هستیم.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن - دانلود پایان نامه ارشد

و از آن جهت که اول تعالی از حیث ایجاد و فاعلیت تام می باشد- همانطور که از حیث وجود تحصل تام می باشد- امر و فرمانش – وقتی چیزی را اراده ایجاد فرمود- فقط به آن می گوید باشد ؛ دردم وجود می یابد ، پس قول و کلامش که تابع اراده ذاتی اش می باشد ، همان تعلقش می باشد بر اشیاء ، پس ، کینو نیَّت و موجودیت اشیا در خارج تابع معقول آنها که عبارت از قول اوست می باشند ، و این صورتهای عقلی عبارت از کلمات تامات الهی اند که پایان پذیر نیستند؛ لذا کتاب تابناک الهی به بهترین و نیکوترین وجهی بر این امر آگاهی[1]– همان،  ص1464


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>