پایان نامه ارشد در مورد : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 در پاسخ به این پرسش نظریات متفاوتی از سوی اندیشمندان ارایه شده می باشد. یکی از اندیشمندان معتقد می باشد که: «ملت بنابر قاعده عمومی، گروه های متعددی از مردم می باشند که در یک یا چند قطعه سرزمین مجاور به صورت دسته جمعی تحت یک حکومت زندگی می کنند».[1]


اندیشمند دیگری نیز بر این باور می باشد که «یک ملت می تواند به عنوان یک اجتماع تاریخی و یک بافت فرهنگی پدید آید بدون آن که به خودمختاری سیاسی و حکومت دست یافته باشد».[2]


این تعاریف نمونه هایی از دو دیدگاه موجود می باشند. از حیث کاربرد این واژه در متون سازمان ملل نیز این دوگانگی به چشم می خورد. در بیشتر متون سازمان ملل، ملت مترادف با کشور و ساختار سیاسی به کار رفته اما در بند (د) ماده 76 منشور ملل متحد ملت در معنای یک گروه ملی و بدون ساختار سیاسی به کار رفته می باشد.[3]


هستند، اما ممکن می باشد ملیت کشور دیگری را پذیرفته باشند. از این رو، ملیت نشان دهنده جایگاه سیاسی- حقوقی فعلی شخص می باشد.[4] از نظر دادگاه روآندا «گروه ملی عبارت می باشد از مجموعه ای از مردم که دارای علقه قانونی مشترک شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل می باشند».[5] ذکر این نکته لازم می باشد که در مورد خاص نسل کشی توتسی ها به دست هوتوها در روآندا، مساله شناسایی جمعیت تحت حمایت اهمیت به سزایی داشت. این دو جمعیت دارای زبان و دین و فرهنگ مشترکی بوده و در یک منطقه ساکن بودند. علاوه بر این ازدواج های قبلیه ای بین آنان بسیار زیاد بود. برای حل این مساله، دادگاه روآندا در پرونده آکایسو این گونه استدلال نمود:

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

[1] ارگانسکی، ای. الف. ک.، سیاست جهان، ترجمه دکتر حسین فرهودی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1348، ص 38.


[2] ساروخانی، پیشین، ص 477.


[3] جوانمردی صاحب، مرتضی، پیشین، ص 25.


[4] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 69.


[5] Akaysu Trial Judgment, para. 512.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>