دانلود پایان نامه
مکانیسم منطقی : از نوع تبادل نقش است .چون زاغ بزرگ شده و ازدواج کرده و حالا دیگر کلاس دوم دبستان نیست مرد غریبه ای (اینجا روباه ) دیگر نمی تواند از زیبایی او تعریف کند.
موقعیت : داستان روباه و زاغ
هدف : در نگاه اول هدف زاغ است ولی در نگاه کلی تر هدف این جک به فرهنگ جامعه بر می گردد که پس از ازدواج زنان دیگر تعریف یک مرد غریبه اززیبایی آنها شایسته و پذیرفته نیست.
شیوه ی روایت : دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
طرف تو آتش سوزی می میره ،پزشکها می گن : علت مرگ 10 درصد سوختگی و 90 درصد کوفتگی است . میرن تحقیق می کنن می بینن دوستاش با بیل آتیش رو خاموش کردن.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است . چون در برخی آتش سوزی ها ، وقتی جایی آتش می گیرد برای اینکه به آتش اکسیژن نرسد بابیل خاک روی آتش می ریزند ، اینجا به دلیل قیاس غلط مستقیما با بیل به بدن فرد سوخته ضربه زده اند.
موقعیت : آتش سوزی ، پزشک
هدف : هدف تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
طرف میره کتابخونه ، کتابشو پس بده .کتابدار ازش می پرسه :کتاب چطور بود ؟ یارو میگه : شخصیت زیاد داشت ولی داستان و محتوا نداشت. کتابدار یهو میگه : دفتر تلفن من دست تو چیکار می کنه ؟
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال براساس فرض نادرست است . چون اسامی اشخاص در دفترچه تلفن ذکر می شود ، طرف فکر کرده است که کتاب رمانی بدون محتوا و با شخصیت های فراوان را مطالعه می کند.
موقعیت : کتابخانه ، کتابدار، دفترچه ی تلفن
هدف : تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی مورد استهزا قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و در عین حال دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است.
طرف کیس کامپیوترش رو می بره تعمیر کنه ، تعمیر کاره میگه : چه مشکلی داره ؟ میگه : نمی دونم چرا چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی یاد .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال براساس فرض نادرست است . از آنجا که جای سی دی در کامپیوتر دارای یک سوراخ بزرگ است ، فرد فکر کرده است که آنجا جای گذاشتن لیوانش است.
موقعیت : مرکز تعمیر کامپیوتر ، تعمیرکار
هدف :تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی را مورد استهزا قرار نداده است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و در عین حال دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف تاکسی سمند می خره سه تا مسافر سوار می کنه.اولی به مقصد می رسه میگه : آقا نگه دار. راننده می پرسه :سمند داری ؟ میگه : نه . میگه : پس بشین . دومی به مقصد می رسه ، میگه : نگه دار. راننده می پرسه : سمند داری؟ میگه : نه . میگه : پس بشین. سومی میگه : من سمند دارم ، نگه دار. راننده میگه : پس خداوکیلی بگو ترمزش کدومه ؟