دانلود پایان نامه

زبان : معمولی و غیرمرتبط با طنز است .
طرف فیلم عروسیشو می ذاشته از آخر به اول می دیده . می گن این چه کاریه می کنی ؟میگه : اینجوری خیلی حال می ده ، زنم حلقش رو درمیاره ، می ده به من و میره خونه ی باباش.
تقابل انگاره : تقابل ازنوع عملی و غیر عملی است . زیرا با به عقب برگردن فیلم عروسی ، فرد به دوران مجردی باز نمی گردد.
مکانیسم منطقی: از نوع تبادل نقش است . از نقش فرد مجرد به نقش فرد متاهل .
موقعیت : خانه و فردی که فیلم عروسیش را می بیند
هدف : ، مردانی که از ازدواج پشیمان هستند .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ است .
زبان : معمولی وغیر مرتبط با طنز است .
به یک پاندا می گن بزرگترین آرزویی که داری چیه ؟ میگه : اینه که عکس رنگی بگیرم .
تقابل انگاره : تقابل میان ممکن و غیر ممکن است. چیزی که ذاتا سفید و سیاه است در عکس رنگی هم سفید و سیاه می افتد. در واقع پاندا می تواند عکس رنگی بگیرد ولی هیچ فرقی به حالش نخواهد داشت زیرا بازهم سفید و سیاه خواهد افتاد .
مکانیسم منطقی :از نوع قیاس است . زیرا او خود رابا دیگر حیوانات که می توانند عکس رنگی بیندازند مقایسه می کند .
موقعیت : خرس پاندا ، عکس گرفتن
هدف : خرس های پاندا . نکته ی جالب اینجاست برخلاف جک های دیگر که هدف معمولا به مسخره کردن کس یا کسانی می پردازد ، در اینجا خرس های پاندا را نه تنها مسخره نمی کند بلکه نوعی از احساس دلسوزی را نیز برانگیخته می کند.
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنزاست .
دو تا تنبل بانک می زنند . اولی به اون یکی میگه : خب بیا پولا رو بشمریم . دومی میگه : حوصله داری ها ، فردا رادیو میگه .
تقابل انگاره : تقابل میان تنبلی با زرنگی است. وجود واژه ی تنبل در ابتدای جک ، پیش زمینه ی این را به مخاطب می دهد که با عملی مرتبط با تنبلی سرو کار خواهیم داشت . آنچه طنز را در اینجا جذاب می کند راهی است که به ذهن فرد تنبل برای آگاهی از میزان پول ها می رسد ، یعنی شنیدن از طریق رادیو و همین موضوع است که مخاطب را غافلگیر می کند.
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است زیرا هنگامی که رادیو خبر سرقت را اعلام کند میزان پول های به سرقت رفته را نیز اعلام می کند پس نیازی به شمارش آنها نیست .
موقعیت : دزد ، شمردن پو ل ها ، تنبلی
هدف : افراد تنبل
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و درعین حال دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
یک مورچه عاشق دختر همسایه می شه ، بعد از یک هفته می فهمه که چایی خشک بوده.
تقابل انگاره : تقابل میان جاندار با بی جان است . یعنی مورچه که جاندار است و چای خشک که بی جان است . آن چه موجب غافلگیری مخاطب در این جک می شود ، عاشق شدن مورچه نیست ، بلکه ناکامی او در تشخیص معشوق است و همین غافلگیری موجب خنده می شود . دراینجا استفاده از لفظ دختر همسایه به فضا ، حال و هوای کاملا انسانی داده است .
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است که به دلیل شباهت میان مورچه با چای خشک ایجاد شده است .
موقعیت : مورچه ، عاشق شدن ، چای خشک
هدف : مورچه ها . نکته ی جالب اینجاست برخلاف جک های دیگر که هدف معمولا به مسخره کردن کس یا کسانی می پردازد ، در اینجا مورچه را نه تنها مسخره نمی کند بلکه نوعی از احساس دلسوزی را نیز برانگیخته می کند.