دانلود پایان نامه
طرف باباش آتیش می گیره ،میره ملاقات از پذیرش می پرسه : ببخشید ،بخش پدرسوخته ها کجاست؟
تقابل انگاره : تقابل میانی باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع مطابقت است . چون پدر او هم سوخته است .
موقعیت : بیمارستان ، پدر ، فرزند
هدف :تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ) از نوع مونولوگ است .
زبان : دراینجا از ابهام ناشی از اصطلاحات و تفسیر آنها به عنوان کلمات مستقل استفاده شده است بنابراین از زبان طنز استفاده شده است .
یک روز یک پیرزنه قرص اکس می خوره ، میگه : من ترانه 15 سال دارم.
تقابل انگاره : تقابل بین جوان و پیر است .
مکانیسم منطقی : از نوع واژگونی نقش هاست چون پیرزن از قرص اکس استفاده کرده که این قرص توهم زاست فکر می کند که 15 سال دارد و در اینجا از اسم یک فیلم که داستان یک دختر 15 ساله به نام ترانه است ، استفاده می کند.
موقعیت : پیرزن ، فیلم من ترانه 15 سال دارم.
هدف : پیرزن
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ ) از نوع مونولوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
مادره داشته برای بچه اش لالایی می خونده ، بعد ازیک ربع بچه میگه : مامان ساکت شو می خوام بخوابم.
تقابل انگاره : تقابل میان خوب و بد است . (صدای خوب با صدای بد )
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است . چون صدای مادر حین لالایی خواندن بد است بچه ترجیح می دهد تا مادر ساکت شود تا او بخوابد.
موقعیت :خانه ، بچه ، مادر ، لالایی
هدف :تهی است زیرا فردیا گروه خاصی را مورد استهزا قرار نداده است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی (دیالوگ ) از نوع مونولوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
طرف می ره واسه تلفن همراه ثبت نام می کنه . بهش می گن : تا یک ماه دیگه بهت تحویل می دیم . طرف هم رو کمربندش می نویسه : به زودی در این مکان یک عدد موبایل افتتاح خواهد شد .
تقابل انگاره : در اینجا می توان از دو نوع تقابل نام برد تقابل میان باهوش واحمق که به شخصیت اصلی جک برمی گردد و همچنین تقابل میان معمول با غیرمعمول که به عمل شخص بر می گردد.
مکانیسم منطقی : ازنوع قیاس غلط است . در جاهایی که می خواهد فروشگاه یا رستورانی تازه افتتاح شود آنجا پارچه ای زده و از قبل اطلاع می دهند که در آن مکان چه چیزی افتتاح خواهد شد. چون بسیاری از افراد موبایلشان را به کمرشان می بندند ، در اینجا نیز فردی که می خواهد موبایل بخرد روی کمربندش می نویسد که در اینجا موبایل افتتاح خواهد شد. در واقع با قیاس غلط فرد بین افتتاح فروشگاه با خرید موبایل وی چنین چیزی می نویسد.
موقعیت : اعلام خریدتلفن همراه روی کمربند
هدف :دارای ارزش تهی است چون شخص یا گروه خاصی مورد استهزا قرار نگرفته است.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است .