دانلود پایان نامه
زبان : معمولی وغیرمرتبط با طنز است.
تریاکیه کنار خیابون ایستاده بود ، داد می زد : تاکشی ، تاکشی . تاکسیه هفت ، هشت متر جلوتر وای میسته. تریاکیه میگه : لامشب ! اونجا که وایشادی مقشدم بود .
تقابل انگاره : تقابل میان معتاد با فرد غیر معتاد است در واقع می توان اینجا این تقابل را از نوع سریع و آهسته نیز دانست .
مکانیسم منطقی : از نوع اغراق است چون تریاکی بی حال است برای یک مسافت خیلی کوتاه هم تاکسی گرفته است.
موقعیت : خیابان ، تریاکی ، تاکسی گرفتن
هدف : افراد تریاکی
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ از نوع مونولوگ است .
زبان : در اینجا با جایگزینی آوای “ش ” به جای “س” در کلماتی مثل “وایسادی “سعی شده شیوه ی زبانی فرد تریاکی را القا کند.
طرف داشته یکی رو بدجوری می زده ، اما مدام داد می زده : کمک !کمک !بهش می گن : بابا تو که داری اینو می زنی ، کمک کمک کردنت چیه دیگه ؟ میگه : آخه این گفته اگر بلندشم لهت می کنم .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع واژگونی نقش هاست . چون فردی که در حال حاضرکتک می خورد گفته هنگامی که از زمین بلند شود فردی که او را کتک می زند ، به شدت خواهد زد ، این فرد از هم اکنون به عنوان فردی که کتک می خورد درخواست کمک می کند.
موقعیت : خیابان ، دعوا کردن ، طرفین دعوا
هدف : تهی زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی است و همچنین دیالوگ است .
زبان : معمولی وغیرمرتبط با طنز است.
بچه به باباش میگه : بابا یادته به من گفتی معدلت بیست بشه ،بهت 20 هزار تومان می دم . باباش میگه : آره . بچه میگه : پس الان 8 هزارتومان بده .
تقابل انگاره : تقابل میان منطقی وغیر منطقی است .
مکانیسم منطقی :ازنوع حلقه ی گمشده است چون پدر قول داده اگر معدل بچه 20 شود 20 هزارتومان به او خواهد داد پس حالا که بچه می گوید پدر باید 8 هزارتومان به او بدهد ، به این نتیجه می رسیم که معدل بچه 8 شده است . هرچندکه این مطلب در خود جک ذکرنشده است . همچنین در اینجا با مکانیسم نسبت نیز روبرو هستیم زیرا بیست هزار تومان به معدل بیست و هشت هزارتومان به معدل هشت تعلق می گیرد.
موقعیت : خانه ، پدر ، فرزند ، جایزه برای معدل
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.
شیوه ی روایت : از نوع دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
از طرف می پرسن : چند تا بچه داری؟ چهارتا از انگشتاشو نشون می ده ، میگه : 3 تا. بهش می گن : این که چهارتاست . طرف انگشت کوچیکشو نشون می ده میگه : این بچه ی همسایمونه ولی همیشه خونه ی ماست.
تقابل انگاره : تقابل میان غیرمنطقی با منطقی است .
مکانیسم منطقی : از نوع نسبت است .انگشتان دیگر برای نشان دادن تعداد بچه های خودش وکوچکترین انگشت برای نشان دادن بچه ی همسایه که همیشه خانه ی آنهاست .
موقعیت : تعداد بچه ، انگشت ، فرد سوال شونده
هدف : هدف تهی است زیرا هیچ فرد یا گروهی را مورد استهزا قرار نمی دهد.