دانلود پایان نامه

موقعیت : خانه ، زن ، شوهر ، خواهرشوهر، مادرشوهر
هدف : کلا هدف این جک را می توان تمام زنها یی با نگرش مشابه نسبت به خانواده ی شوهرشان دانست .
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
از طرف می پرسن که برای بستن لامپ به چند نفر احتیاجه ؟ میگه : سه نفر . می گن : چرا سه نفر.میگه : یه نفر بالای نردبون لامپ رو می گیره ، دو نفر هم از پایین ، نردبون رو می چرخونن.
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش و احمق است .
مکانیسم منطقی : نوع مکانیسم از نوعی است که آن را واژگونی شکل و زمینه می نامند در اینجا لامپ شکل و نردبان زمینه است و به جای اینکه لامپ را بچرخانند ، نردبون را می چرخانند و جایشان واژگون شده است .
موقعیت : بستن لامپ ، فرد احمق
هدف :تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است.
شیوه ی روایت : معما است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
نگهبان به یارو میگه : آقا اینجا ماهیگیری قدغنه . یارو میگه : ولی اینجا تابلو نزدین. نگهبان میگه : نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین .
تقابل انگاره : تقابل میان باهوش با احمق است .
مکانیسم منطقی : از نوع نادیده گرفتن امر مشهود است . فرد فکر می کند عدم وجود تابلو ماهیگیری ممنوع ، موجب مجاز بودن ماهیگیری در هر محلی ، حتی در آکواریوم است . او در واقع این حقیقت مشهود را که در آکواریوم نمی شود ماهیگیری کرد ،نادیده گرفته است .
موقعیت : ماهیگیری ، آکواریوم ، نگهبان و فرد ماهی گیر
هدف :تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : به صورت دیالوگ است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
طرف رو برای اولین بار می برند تو هلی کوپتر. توی آسمون از سمت چپی اش می پرسه : آقا شما گرمتونه؟ طرف می گه : نه. از سمت راستی اش می پرسه : آقا شما گرمتونه ؟ اون
یکی هم میگه : نه . بعد یارو به خلبان میگه : آقای خلبان هیچ کس گرمش نیست . اون پنکه سقفی رو خاموشش کن.
تقابل انگاره : تقابل اول میان باهوش و احمق است که به شخصیت اصلی جک باز می گردد و تقابل دیگر از نوع عملی در برابر غیر عملی است که به عمل خاموش کردن پره های هلی کوپتر برمی گرددکه غیر عملی است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال بر اساس فرض نادرست بر می گردد . از آنجا که او گمان می کند که پنکه ی سقفی بالای سرشان است از خلبان می خواهد که آن را خاموش کند .
موقعیت : هلی کوپتر ، مسافران ، خلبان ، پنکه سقفی
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ میان چند نفر است .
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است.
طرف میره طوطی بخره به جاش یک جغد بهش میندازن .چند روز بعد ازش می پرسن : این طوطیه حرف هم می زنه ؟ طرف جواب می ده : حرف نمی زنه ولی خیلی توجه می کنه .