دانلود پایان نامه

موقعیت : جوجه تیغی ، بغل کردن
هدف : جوجه تیغی است اما در اینجا جوجه تیغی را نه تنها مسخره نمی کند بلکه نوعی از احساس دلسوزی را نیز برانگیخته می کند.
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و دیالوگ است.
زبان : معمولی و غیر مرتبط با طنز است .
معلم میگه : وقتی می گم دانش آموزان کلاس تکلیف های خود را با میل انجام می دهند، میل در این جمله چه نوع کلمه ای است ؟ دانش آموز میگه : اجازه! حرف اضافه !
تقابل انگاره : تقابل از نوع عادی و غیر عادی است .
مکانیسم منطقی : از نوع استدلال صحیح است .
موقعیت : کلاس درس ، معلم و دانش آموز است.
هدف : تهی است زیرا فرد یا گروه خاصی مورد استهزاء قرارنگرفته است .
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : در اینجا برای ایجاد طنز از ابهام واژ گانی و از نوع چند معنایی آن استفاده شده است زیرا اصطلاح حرف اضافه هم اصطلاحی در دستور زبان است و هم به معنی حرف بی خود و بی منطق می باشد .
پیرزنه تو اتوبوس هی می گفته : نی نای نانای ، نی نای نانای . همه هم دست می زدن براش، بعد یهو دست می کنه تو کیفش دندوناشو در میاره میگه : نیاوران نگه دار!
تقابل انگاره : تقابل میان جوان بودن و پیر بودن است .
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است .چون پیرزن در دهانش دندان ندارد عبارت نیاوران نگه دار را طوری ابراز می کند که شبیه عبارت نی نای نانای است که برای شنوندگان زبان فارسی عبارتی است که تداعی کننده ی آهنگ رقص است .
موقعیت : اتوبوس ، مسافران ، پیرزن
هدف : پیرزن
شیوه ی روایت : توصیفی از نوع داستانی و پرسش و پاسخی ( دیالوگ ) از نوع مونولوگ است.
زبان : در اینجا از شباهت میان تکرار حرف نون در عبارت نیاوران نگه دار با نی نای نانای استفاده شده است.
به معتاده می گن : فرق تو با ورزشکارا چیه ؟ میگه : اونا تکنیکی کار می کنن ،ما پیک نیکی.
تقابل انگاره : تقابل میان معتاد با غیر معتاد( به نوعی تقابل بدبخت با خوشبخت است )
مکانیسم منطقی : از نوع قیاس غلط است .
موقعیت : معتاد، ورزشکار
هدف : معتادها
شیوه ی روایت : دیالوگ است .
زبان : هم قافیه بودن تکنیکی با پیک نیکی ، حالتی شعرگونه به جک داده است .
روباهی به زاغی میگه : چه دمی ، چه سری ، عجب پایی! زاغ عصبانی میشه ، میگه : بی تربیت ، خجالت بکش اون موقع من کلاس دوم بودم ، حالا شوهر دارم .
تقابل انگاره : تقابل میان کودک با بالغ است .این داستان از آنجا که یک داستان قدیمی است که در کتاب دوم دبستان وجود داشته ، شنونده ی فارسی زبان که با آن آشنایی کامل دارد پس از شنیدن پاسخ زاغ به روباه دچار تعجب می شود و همین تعجب موجب خنده می گردد.این جک از طنز ناشی از تلمیح بهره می برد .