دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ا برای از ریشه برکندن این موانع نیازمند شناختی دقیق و اصولی از آنها بودیم . و این پایان‌نامه ضمن مروری بر ابعاد اجرایی این فریضه، به شناسایی این موانع پرداخته، در نهایت عامل اصلی و عله‌العلل تمام موانع را در غلبه شیطان و نفس اماره بر فطرت و عقل و شرع یافته است که در طیف وسیعی از استکبار تاظلم به خویشتن نمود می‌یابد.
حسین قاسمیان المشیری (1387) در پژوهشی تحت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف اسلامی به« بررسی اصلاحات و دگرگونی اجتماعی از طریق امر به معروف و نهی از منکر »پرداخته و در آن نشان داده که ، اصلاحات عمیق اجتماعی از مهمترین اهداف فریضه امر و نهی دینی می‌باشد. در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهیم و معانی موضوع در لغت و در عرف آیات و روایات، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه تغییر و تحول اجتماعی از منظر اسلام بیان شد. فصل دوم با بررسی ابعاد مختلف اصلاحات آغاز شد. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعی تنها با مراعات اوامر و نواهی دینی امکان‌پذیر است. زوایای اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگی، معنوی، سیاسی، حقوقی، قوانین و ساختارها، قابل پی‌گیری است. از منظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر، عالی‌ترین ابزار اجرایی جهت اصلاح و دگرگونی در جامعه، در حوزه‌های پیش‌گفته است.
مرجایی ، هادی (1387) در پژوهشی تحت عنوان طرح پژوهشی جهاد دانشگاهی تهران به« بررسی زمینه‌های احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر» پرداخته و طی این پژوهش به بررسی زمینه‌های احیای فرهنگ “امر به معروف و نهی از منکر”، مطالعه جامعی است در خصوص آموزه دینی امر به معروف و نهی از منکر. سؤالات اساسی تحقیق ابتدا با حضور چهل نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه‌های فکری جامعه‌شناسی، علوم دینی، فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفت . سپس چارچوب نظری با رویکرد بومی و مدل‌های تحلیلی مختلفی جهت ارزیابی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر در بین اقشار مختلف جامعه تدوین گردید. در مطالعه مذکور با استفاده از سه پرسش‌نامه درقالب 300 گویه داده‌های وسیعی از نگرش هشت قشر مختلف شامل: دانش‌آموزان، دانشجویان، بازاریان، زنان خانه‌دار، روحانیون، بسیجیان، کارمندان دولت ، دبیران و مدیران مدارس شهر تهران جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در این پژوهش روش‌های مختلفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است از آن جمله: تحلیل عاملی، تحلیل مسیر، تحلیل میانگین و واریانس یک‌طرفه، تحلیل “رگرسیون”، تحلیل خوشه‌ای، آزمون روایی، آزمون اعتبار و تکنیک‌های شاخص‌سازی نتایج این طرح نشان می‌دهد که به‌طور متوسط پاسخ‌گویان تحقیق از روحیه اقدام متوسط و روحیه پذیرش نسبتا” بالایی در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر برخوردارند. دانش افراد نسبت به ماهیت امر به معروف در سطح متوسط است . نگرش پاسخ‌گویان نسبت به فضای اجتماعی در ارتباط با امر به معروف و شیوه‌های اجرایی و سازمانی شدن امر به معروف در جامعه و عملکرد مسؤولان منفی ارزیابی شده است . پاسخ‌گویان نقش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را در حد متوسط بالا ارزیابی نموده‌اند.
کوزه گران ، رضوانه (1390) در پژوهشی تحت عنوان پایان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران به «بررسی جایگاه دستور ولی فقیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فقهی- حقوقی» می پردازد به طوری که تاکنون در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تحقیقات متعددی ارائه شده است، اما تاکنون در مورد جایگاه دستور ولی فقیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر سخنی به میان نیامده است.هدف از انجام این تحقیق بدست آوردن دیدگاهی فقهی- حقوقی در رابطه با اجرای امر به معروف و نهی از منکر توسط ولی فقیه و در حین پیاده کردن نظم در جامعه است. جهت بیان این موضوع، ابتدا در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و لزوم وجود ولی فقیه در زمان غیبت صحبت می کنیم. سپس مقوله اهیمت نظم و نظم اجتماعی امت اسلام را از نگاه اندیشمندان غربی و اسلامی بررسی کرده و سپس به ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و حدود، مراتب و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر را بطور کامل توضیح می دهیم.
1-3-سوالات پژوهش
1)جایگاه امر به معروف ونهی از منکر با تاکید بر اصول اساسی در امنیت ملی از دیدگاه فقه سیاسی چه می باشد؟
2)جایگاه امر به معروف و نهی از منکر بر اجرای احکام عدالت گستر اسلام و زمینه فراگیری عدالت اجتماعی چه می باشد ؟
1-4- فرضیه‌ پژوهش
از منظر فقه سیاسی وامنیت ملی، امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای جامعه، و ترک این دو سبب نابودی و هلاک جوامع است.
از منظر فقه سیاسی و امنیت ملی، اجرای احکام عدالت گستر اسلام زمینه فراگیری عدالت اجتماعی را فراهم می سازد.
1-5- ضرورت تحقیق
هدف از این تحقیق ، شناخت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در امنیت ملی از منظر فقه سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد و ضرورت این تحقیق به علت اهمیت این فریضه در فقه سیاسی است. با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر جزء فروع دین است ولی نسبت به آن بی اعتنایی شده و امروزه کمتر مورد توجه قرار گرفته و مهجور مانده است، در صورتی که قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهی از منکر بیان می کند و خداوند متعال 124 هزار پیامبر فرستاده است برای بر پا داشتن امر به معروف و نهی از منکر و این موضوع خود گویای ارزش بالای این دو فرضه نزد خداوند است و به بیان دیگر تمامی پیامبران الهی همه هستی خویش را فدای اقامه معروفات و ریشه کن کردن منکرات کردند.
1-6- اهداف تحقیق

بررسی امر به معروف و نهی از منکر وآثار اجتماعی و فردی آن از منظر فقه سیاسی.

بررسی امر به معروف ونهی ازمنکر با تاکید بر پایه های امنیت ملی از منظر فقه سیاسی
بررسی رابطه بین امر به معروف ونهی ازمنکر و نقش اصلاح گرایانه آن از منظر فقه سیاسی .
بررسی رابطه بین امر به معروف ونهی ازمنکر و مسئولیت شهروندان نسبت به دولت‌مردان و متصدیان بخش‌های مختلف حکومت از منظر فقه سیاسی .
5- بررسی جایگاه امر به معروف ونهی ازمنکر در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران.
1-7-روش تحقیق
این تحقیق به اعتبار ماهیت و روش تحقیق، توصیفی است و روش توصیفی تحقیقی است که فقط در سطح توصیف و تبین موضوع انجام می شو د . با مراجعه به کتاب ها و مقالات وسایر منابع اطلاعاتی معتبر وفیش برداری از نکات مرتبط با پژوهش و گرفتن نظرات صاحبنظران در این خصوص از طریق گفتگو و مصاحبه به جمع آوری اطلاعات می پردازیم . در مجموع باید گفت که شیوه نگارش این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد که با استناد به آیات و روایات و از طریق بررسی مدارک و کتب ا نجام گرفته است .استفاده از فیش، مصاحبه با خبرگان در مسیر تحقیق، استفاده از منابع اینترنتی به اقتضای زمان مناسب آن، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1-8- تعاریف پژوهش
امر:
امر در کلمه فرمان دادن و درخواست ایجاد چیزی؛ شأن، شی، کار و حادثه و در اصطلاح قولی به معنای دستور و فعلی به معنای کار و چیز است (سوره اعراف،آیه 29).
معروف:
در اصطلاح معروف به چیزی گفته می شود که حسنش از نظر شارع و یا عقل محرز و شناخته شده است. چنانکه راغب می گوید: « والمعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه والمنکر ما ینکر بهما» معروف در اصطلاح اسم است برای هرکاری که حسنش به وسیله عقل و یا شرع شناخته شده و منکر چیزی است که به وسیله آنها مورد انکار قرار گرفته و ناشناخته مانده است.( راغب اصفهانی،مفردات الفاظ القرآن،1424)
نهی:
نهی در لغت به معنی زجر و منع است و در در اصطلاح زجر و منعی باشد که خواه به وسیله قول باشد یا به غیر از آن. (سوره یوسف،آیه 40)
منکر :
منکر یعنی هر کاری که عقول سالم به قبحش حکم می کنند یا عقول در حسن و قبحش متوقف می شوند، سپس شرع به قبحش حکم می کند . اهداف اسلامی.(اصفهانی،راغب،1424)
امنیت:
معنای لغوی امنیت در فرهنگهای لغات عبارتند از: در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و مادی) احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی (امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد به دریافت های شخصی می باشد. «امنیت را می توان شرایط عدم خطر یا تهدید نسبت به تواناییها و برخورداری های شخصی تعریف کرد. » (مجله پیام زن، 1376، ص. ۱۲۳)
امر به معروف و نهی از منکر:
معروف و منکر که دو مفهوم متقابلند، در لغت به معنای شناخته شده و ناشناخته می باشند؛و در اصطلاح کارهایی که نیکی یا زشتی آن ها توسط عقل یا شرع، شناخته شده باشند، به ترتیب معروف و منکر نامیده می شوند.(موسوی خمینی ،ج1، ص 397)
فصل دوم:
مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر
2-1- مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
بخشی از دین اسلام را اصول اعتقادی و بخشی از آن را فروع عملی تشکیل میدهد. اولی در حوزه فکر واندیشه و دومی در حوزه عمل و رفتار انسان مسلمان قرار دارد. امر به معروف و نهی از منکر، دو فرع از فروع عملی و از واجبها به شمار میآید. رفتار و گفتار خوب و پسندیده معروف گفته میشود و وادار کردن دیگران به رفتار و گفتار خوب را امر به معروف مینامند، همچنین رفتار و گفتار زشت و ناپسند منکر و به بازداشتن دیگران از چنین رفتار و گفتاری نهی از منکر میگویند.( تحریر الوسیله امام خمینی، ج1،ص 397)
امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام است.امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن‌چه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن‌چه به از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.امر به معروف و نهى از منکر, واجب کفایی است که اگر افرادى به قدر کفایت به انجام آن اقدام کنند, از دیگران ساقط مى شود. و اگر همه افراد آن را ترک کرده باشند, چنانچه شرایط آن موجود باشد, همه آنها ترک واجب کرده اند.(خامنه ای ،1383، ص232) قرآن در آیات بسیاری به وجود این فریضه در ادیان گذشته اشاره دارد. به عنوان مثال به یکی از این آیات اشاره می شود.
قرآن ترک امر به معروف و نهی از منکر را یکی از گناهان بنی اسرائیل می شمارد:
«وکانوا لایتناهونَ عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون»( سوره مائده ،آیه 79). که تفاسیر و روایات این کار زشت را ترک امر به معروف دانسته اند.
2-2-معروفها و منکرها
وجوب
حکم وجوب به چیزهایی تعلق میگیرد که اصطلاحاً به آن واجب میگویند، واجب؛ عملی است که الزاماً باید انجام شود و در صورتی که مکلف آن را ترک کند، معصیت و نافرمانی خداوند متعال را مرتکب شده است مانند: نماز، روزه، امانت داری و… ( تحریر الوسیله، ج1، ص445)
حرمت
حکم حرمت به اموری تعلق میگیرد که به آن حرام میگویند و مکلف الزماً باید آنها را ترک کند و انجام ندهد و در صورتی که آنها را انجام دهد، از دستورات خداوند سرپیچی کرده است مانند: دروغ، غیبت، تهمت، شراب خوری و….. (همان)
کراهت
حکم کراهت به کاری تعلق میگیرد که به آن مکروه میگویند، مکروه عملی است که انجام ندادن آن بهتر است اما الزامی نیست و کسی که آن را انجام ندهد از پاداش الهی برخوردار خواهد بود مانند: نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن، بوییدن گیاهان خوشبو برای شخص روزهدار و… ( تحریر الوسیله، ج1، ص449)
استحباب
حکم استحباب به کاری تعلق میگیرد که به آن مستحب میگویند، مستحب عملی است که انجام دادن آن خوب است اما الزامی نیست و انجام دهنده آن از ثواب و پاداش آن بهرهمند میگردد. مانند: شستن دستها پیش از غذا خوردن و بعد از آن، مسواک زدن، نمازهای مستحبی و… (همان)
بنابر این، با توجه به توضیحات ذکر شده، میتوان گفت: معروف (کارهای خوب و پسندیده) شامل واجبها و مستحبها میشود و منکر اگر به معنای کار زشت و گناه باشد، فقط شامل حرامها خواهد شد واگر به معنای (کار ناپسند) باشد شامل هم حرامها و هم مکروهها خواهد بود بنابر این اگر کاری معروف واجب باشد، امر به آن هم واجب خواهد بود و اگر معروف مستحب باشد، امر به آن هم مستحب میباشد و در مورد منکر نیز این چنین است، نتیجه آن که امر به معروف و نهی از منکر، به امر به معروف و نهی از منکر واجب و امر به معروف و نهی از منکر مستحب تقسیم میشود.( تحریر الوسیله، ج1، ص445)
2-3-اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
در نظام اعتقادی اسلام، انسان دارای حیاتی جمعی و زندگی اجتماعی است. او علاوه بر داشتن مسئولیت نسبت به عملکرد خویش، در برخورد با دیگر اعضای جامعه انسانی هم تکالیفی بر عهده دارد. از سوی دیگر اقتضای طبیعی انسان، گرایش به شهوات و تمایلات نفسانی است او همواره در معرض تن دادن به انواع رذایل و آلودگی‎ها، تجاوز به حقوق دیگران و افتادن در ورطه هلاکت و گمراهی است. به همین دلیل بود که خداوند رسولان خویش را با شرایع و برنامه‎های آسمانی به مدد انسان فرستاد تا او را در مهار نمودن این طبیعت سرکش و تزکیه نفس طغیان‎گر یاری رسانده، هدایت و تربیت او را در تنگناهای زندگی مادی به سوی خیر و صلاح دو جهان عهده‎دار شوند. با توجه به آنچه بیان شد، چنانچه فلسفه رسالت انبیا و اولیای الهی بخواهد در عنوانی کوتاه خلاصه شود، تعبیری موجزتر و رساتر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر، یافت نخواهد شد. به گفته محققان از جمله مهم‎ترین ابتکارات اسلام نسبت به سایر جوامع بشری آن است که این فریضه را به یک اصل و قانون اجتماعی مبدل ساخت به طوری که آن را نه فقط در محدوده وظایف انبیا و اولیا، که از تکالیف عمومی جامعه انسانی قرار دارد. (مطهری،حماسه حسینی ،1366)
به سخن دیگر، بُعد اجتماعی این فریضه از نظر اسلام، در حقیقت نظارت عمومی مردم بر وضع اجتماعی جامعه و احساس مسئولیت داشتن در قبال عملکرد دیگران است. این فریضه عامل نیرومندی در حفظ دین و استمرار رسالت الهی است؛ زیرا از طریق آن، امکان برپایی فرایض دیگر الهی و همچنین ترک محرمات و نواهی به وجود می‎آید؛ از این رو فریضه مزبور در اندیشه اسلامی از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است. (همان)
قرآن کریم اولین وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهی از منکر دانسته می‏فرماید:«ما در میان هر امتی، پیامبری را مبعوث کردیم که مهم‏ترین وظیفه آنان دو چیز بود: یکی امر به یکتاپرستی که بزرگ‏ترین معروفهاست (ان اعبدواللّه‏)، و دوم نهی از اطاعت طاغوتها که بزرگ‏ترین منکرهاست (اجتنبوا الطاغوت)».(سوره نحل، آیه 36)
در سوره اعراف نیز می‏خوانیم: «پیامبر اسلام که نام و نشانش در تورات و انجیل آمده، اولین وظیفه‏اش امر به معروف و نهی از منکر است.»(سوره اعراف، آیه 157)
از دیدگاه اسلام، هیچ عملی نمی‏تواند با دو فریضه امر

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره الاجزاء