دانلود پایان نامه
مرور و آزمایش خودکار
اجرا و عرضه وب سایت
اجرا شامل تعیین نام قلمرو، بستن قرارداد با میزبان وب برای نشر و امتحان نهایی وب سایت بر روی سرور و قبول قرارداد می باشد.
پس از ایجاد سایت، آخرین مرحله، انتشار آن بر روی اینترنت است. بدین معنا که باید آن سایت را به تمامی کاربران اینترنت در سراسر جهان معرفی نمود.
ارزیابی و بهبود وضعیت وب سایت
پس از نشر وب سایت بر روی اینترنت، اگر توسعه دوره ای محتوای وب سایت به طور صحیح و نظام مند ادامه یابد، سایت خواهد توانست نیازهای جامعه خود را تأمین نماید. ارزیابی دوره ای باعث می شود مسائل و مشکلات، شناسایی شده و حتی با طراحی مجدد وب سایت اقدام به رفع مشکلات نماییم تا وب سایت بتواند به حیات خود ادامه دهد.
معماری اطلاعات در وب سایت ها
در موقع طراحی وب سایت ها سؤال این است که با چند کلیک کاربر می تواند به اطلاعات مورد نیازش دسترسی پیدا کند. معماری اطلاعات به چگونگی حرکت کاربران در فضای اطلاعاتی می پردازد.
معماری اطلاعات در مورد وب سایت، مسائل زیر را پوشش می دهد:
در یک سایت چند سطح باید تعبیه شود.
چند انتخاب در هر سطح باید وجود داشته باشد.
چه مسیرهایی برای دسترسی به ساختارها وجود داشته باشد.
چه تعداد کلیک نیاز است تا از صفحه اصلی به صفحه حاوی مطالب مورد نظر برسیم.
مشخص کردن تعداد انتخاب ها در هر سطح (فعالیتی نظیر تنظیم رف برگه البته نه به صورت الفبایی)
بهترین ساختار برای طراحی وب سایت، سلسله مراتبی است. شیوه های مختلفی برای معماری اطلاعات وجود دارد. در معماری وب سایت، فهرست ها را به نحوی طراحی می کنیم که خاصیت به یادسپاری داشته باشند.
ساختار رده بندی نمونه ای از شیوه های معماری هستند که مهم ترین آن ها به قرار زیر هستند:
سلسله مراتب گسترده و کم عمق
سلسله مراتب عمیق و باریک (علایی آرانی، 1386)
ساختار «گسترده و کم عمق» به این صورت است که گزینه های بسیاری وجود دارد تا کاربر از میان آن ها دست به انتخاب بزند، اما مطالب در سطوح کمی ارائه می گردد. در مقابل، ساختار «عمیق و باریک» ساختاری است که گزینه های محدودی را در هر صفحه در اختیار کاربر قرار می دهد ، اما لایه های عمیقی از اطلاعات ارائه می گردد. (روزنفلد و مورویل، نقل در نیدرست، 2007)
روزنفلد و مورویل معتقدند: «در ساختار گسترده، بایستی نسبت به توانایی افراد در مرور چشمی اطلاعات و محدودیت های ادراکی ذهن بشر توجه داشت». هم چنین نسبت به بازیابی بیش از حد اطلاعات از طریق ارائه گزینه های زیاد در یک صفحه، گروه بندی و ساختاربندی اطلاعات در سطح صفحه و تقسیم بندی های موضوعی، هشدار می دهند.
در ساختار عمیق، حتی باید بیشتر احتیاط کرد. اگر کاربران ناچار به پویش بیش از دو یا سه لایه اطلاعاتی باشند، ممکن است به سادگی مأیوس شده، سایت شما را ترک کنند .نتایج یک پژوهش انجام شده در میکروسافت نشان می دهد که وجود تعادل بین عمق و وسعت، بهترین نتیجه را به دنبال خواهدداشت .ساختار خوب موجب می شود که وب سایت قابل درک تر شود. (همان)
تعریف موتور جستجو
موتورهای کاوش پایگاه های اطلاعاتی قابل جستجویی هستند که از طریق برنامه هایی رایانه ای به شناسایی و نمایه سازی خودکار صفحات وب می پردازند (کوشا،1382). کلمه خودکار در این تعریف توجه ما را به این نکته جلب می نماید که موتورهای کاوش برای تجزیه و تحلیل کردن صفحات وب به نیروی انسانی وابسته نیستند.
از طرف دیگر موتورهای کاوش الگوریتم های متفاوتی را برای شناسایی، نمایه سازی و بازیابی اطلاعات وب به کار می گیرند و اغلب به دلایل تجاری، الگوریتم های بازیابی و رتبه بندی نتایج کاوش خود را فاش نمی کنند (کوشا،1382). اگر چه توافقی بر سر موثر بودن یک عامل نسبت به سایر عوامل وجود ندارد .به طور مثال گوگل بیش از 1000 عامل را در نظام رتبه بندی نتایج خود مد نظر قرار داده اما به دلیل ماهیت تجاری و حفظ یکپارچگی نتایج کاوش، از ذکر جزئیات خودداری می کند (شریف،1386).