دانلود پایان نامه
رتبه بندی حرفه ای دانشگاه های دنیا
در مقایسه با رتبه بندی آموزشی دانشگاه های دنیا، رتبه بندی حرفه ای دانشگاه های دنیا نخست در سال ۲۰۰۷ توسط مدرسه عالی ملی معدن پاریس بنیان گذاشته شد که به اندازه گیری کارایی هر دانشگاه در اصول حرفه ای می پردازد. شاخص اصلی این رتبه بندی، تعداد مدیران اجرایی ارشد (از لحاظ سودآوری) در میان ۵۰۰ شرکت مطرح دنیاست که بر اساس دانشگاهی که آنان درس خوانده اند، محاسبه می شود. رتبه بندی آموزشی دانشگاه های دنیا و رتبه بندی حرفه ای دانشگاه های دنیا می توانند مکمل یکدیگر در نظر گرفته شوند چرا که به ترتیب قابلیت دانشگاه ها را در زمینه آموزشی و در زمینه سودآوری اقتصادی نشان می دهد.
رتبه بندی عملکرد مقالات علمی
رتبه بندی عملکرد مقالات علمی دانشگاه ها یک رتبه بندی بر اساس روش کتاب سنجی است که توسط انجمن ارزیابی و ارتقادهی آموزش عالی تایوان صورت گرفته است. در این روش، ۹ شاخص در نظر گرفته شده است که عبارتند از: مقالات ۱۱ سال اخیر، مقالات کنونی، ارجاعات به کتب و مقالات در ۱۱ سال اخیر، ارجاعات به کتب و مقالات در حال حاضر، شاخص H، میزان مورد مرجع قرار گرفتن مقالات، مقالات چاپ شده در مجلات با ضریب تاثیر گذاری بالا و برتری حوزه های فعالیت. این نوع رتبه بندی با توجه به این ۹ شاخص نشان دهنده سه معیار کارکرد مقالات علمی است: بهره وری تحقیقات، میزان تاثیرگذاری تحقیقات و برتری تحقیقات. در این پروژه با کمک روش کتاب سنجی کارکرد مقالات علمی ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا تحلیل و رتبه بندی شده است.
رتبه بندی دانشگاه ووهان
یک رتبه بندی دیگر توسط مرکز تحقیقات ارزیابی علم چین در دانشگاه ووهان است. این رتبه بندی بر اساس شاخص های علوم پایه بدست آمده است که نشان می دهد دانشگاه ها از نظر تعداد مقالات چاپ شده و ارجاعات بیش از ۱۱٬۰۰۰ مجله علمی در سراسر دنیا در ۲۲ حوزه علمی مختلف به آن مقالات در چه جایگاهی قرار دارند.
رتبه بندی Global Universities Ranking
یک رتبه بندی دیگر توسط موسسه RatER روسیه است. این رتبه بندی بر اساس مخلوطی از شاخص های دیگر بدست آمده است.
رتبه بندی SCImago
یک رتبه بندی دیگر توسط گروه پژوهشی SCImago انجام می شود که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات تحقیقاتی دولتی و آموزش عالی کشورهای مختلف موجود در دیتابیس اسکوپوس از انتشارات الزویر بدست آمده است (ویکی پدیا،2013).
رتبه بندی دانشگاه های ایران
از سال ۱۳۸۹ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می شود. این رتبه بندی مطابق معیارهایی انجام می گیرد که توسط وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی تصویب شده است (ویکی پدیا،2013).
رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رتبه
نام دانشگاه
امتیاز
۱
دانشگاه تهران
100
۲
دانشگاه صنعتی شریف
94
۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر